סוגי שיחות יוצאות

זוהי רשימה של סוגי שיחות יוצאות שונות הזמינות עבור Webex Calling in Control Hub:

 • שיחות פנימיותהן שיחות בתוך החברה שלך. הוא כולל שיחות לאחרים בתוך האתר שלך ולמקומות אחרים גם כן. באפשרותך לבחור לאפשר, לחסום, לדרוש קוד הרשאה או להעביר לראשון, שני או שלישי.

 • שיחות ללא אגרה -הן שיחות למספר טלפון שמחויב עבור כל השיחות המגיעות במקום לחייב את המתקשר המקורי, בדרך כלל ללא תשלום מטלפון קווי. באפשרותך לבחור לאפשר, לחסום, לדרוש קוד הרשאה או להעביר לראשון, שני או שלישי.

 • שיחות לאומיות -הן שיחות בתוך ארץ המוצא שלך, הן בתוך אזור החיוג המקומי שלך והן מחוצה לו. באפשרותך לבחור לאפשר, לחסום, לדרוש קוד הרשאה או להעביר לראשון, שני או שלישי.

 • שיחות בינלאומיות -הן שיחות למיקומים מחוץ למדינה שלך הדורשות קוד שיחה בינלאומי לפני חיוג המספר (ארה"ב, קנדה ופורטו ריקו הן חריגות שכן שיחות בין מדינות אלה אינן מטופלות כיום כבינלאומיות). באפשרותך לבחור לאפשר, לחסום, לדרוש קוד הרשאה או להעביר לראשון, שני או שלישי.

 • שיחות סיוע למפעיל- הן כל השיחות שמתחילות הדורשות סיוע למפעיל. באפשרותך לבחור לאפשר, לחסום, לדרוש קוד הרשאה או להעביר לראשון, שני או שלישי.

 • שיחות סיוע הניתנות לטעינה במדריך -הן שיחות לחברות מסייעות במדריך שדורשות חיוב כדי לחבר את השיחה. באפשרותך לבחור לאפשר, לחסום, לדרוש קוד הרשאה או להעביר לראשון, שני או שלישי.

 • שירותים מיוחדים I ושירותים מיוחדים II הם שיחות למספר משימות ספציפיות של ספק לשירותים מיוחדים או ליעדים. באפשרותך לבחור לאפשר, לחסום, לדרוש קוד הרשאה או להעביר לראשון, שני או שלישי.

 • שירותי Premium I ו - Premium Services II משמשים לאספקת מידע או בידור תמורת תשלום שנגבה ישירות מהמתקשר. באפשרותך לבחור לאפשר, לחסום, לדרוש קוד הרשאה או להעביר לראשון, שני או שלישי.

הגדר הרשאות שיחה יוצאות עבור משתמש

1

מתצוגת הלקוח עבור https://admin.webex.com אל משתמשים ובחר את המשתמש שברצונך להגדיר עבורו הרשאות שיחה יוצאות.

2

בחר באפשרות חיוג > הרשאות שיחה יוצאת מתוך הסעיף טיפול חיוג.

הרשאות חיוג יוצאות עוזרות לנהל את הגדרות ההרשאות היוצאות, קודי ההרשאה או מספרי ההעברה האוטומטית של המשתמש.

3

הפעל את הרשאות השיחה היוצאת ובחר את סוגי השיחות או הגדרות אחרות שברצונך לעדכן.

4

בחר שמור.

הגדר הרשאות שיחה יוצאות עבור סביבת עבודה

1

מתצוגת הלקוח עבור אל https://admin.webex.com חללי עבודה ובחר את סביבת העבודה שעבורה ברצונך להגדיר הרשאות שיחה יוצאות.

2

בחר באפשרות חיוג > הרשאות שיחה יוצאת מתוך הסעיף טיפול חיוג.

הרשאות החיוג היוצא עוזרות לנהל את הגדרות ההרשאות היוצאות, קודי ההרשאה או מספרי ההעברה האוטומטית של סביבת העבודה.

3

הפעל את הרשאות השיחה היוצאת ובחר את סוגי השיחות או הגדרות אחרות שברצונך לעדכן.

4

בחר שמור.

הגדר הרשאות שיחה נכנסות עבור משתמש

1

מתצוגת הלקוח עבור https://admin.webex.com אל משתמשים ובחר את המשתמש שברצונך להגדיר עבורו הרשאות שיחה נכנסות.

2

בחר באפשרות חיוג > הרשאות שיחה נכנסות מהקטע טיפול חיוג.

הרשאות שיחה נכנסות עוזרות לנהל את סוגי השיחות המקבלות של המשתמש (כגון שיחות גוביינא). הגדרות ברירת המחדל מבוססות על הרשאות החיוג הנכנסות של הארגון או המיקום שלך.

 • הגדרות ברירת מחדל - הגדרות ברירת המחדל של שיחות נכנסות המבוססות על הגדרות הארגון או המיקום שלך.
 • הגדרות מותאמות אישית - מאפשר להגדיר ידנית את הרשאות השיחה הנכנסת של המשתמש.
3

מתחת להגדרות המותאמות אישית אפשר לבחור את ההגדרות שברצונך לעדכן.

4

בחר שמור.

הגדר הרשאות שיחה נכנסות עבור סביבת עבודה

1

מתצוגת הלקוח עבור אל https://admin.webex.com חללי עבודה ובחר את סביבת העבודה שעבורה ברצונך להגדיר הרשאות שיחה נכנסות.

2

בחר באפשרות חיוג > הרשאות שיחה נכנסות מהקטע טיפול חיוג.

הרשאות שיחה נכנסות עוזרות לנהל את סוגי השיחות הקולטות של סביבת העבודה (כגון שיחות גוביינא). הגדרות ברירת המחדל מבוססות על הרשאות השיחה הנכנסת של הארגון או המיקום שלך.

 • הגדרות ברירת המחדל - הגדרות השיחה הנכנסת המוגדרות כברירת מחדל ומבוססות על הגדרות הארגון או המיקום שלך.
 • הגדרות מותאמות אישית - מאפשר להגדיר ידנית את הרשאות השיחה הנכנסת של המשתמש.
3

תחת ההגדרות המותאמות אישית, באפשרותך לבחור את ההגדרות שברצונך לעדכן.

4

בחר שמור.