Giden çağrı izinleri

Giden arama türleri

Bu, Control Webex Calling için kullanılabilen farklı giden çağrı türlerinin listesidir:

 • Dahili Çağrılar: şirketinizin içindeki çağrılardır. Kendi sitenizde bulanan diğer kişilere veya başka konumlara yapılan çağrıları da içerir. Izin Vermeyi, Engellemeyi, Yetkilendirme Kodu istemeyi veya birinci, ikinci veya üçüncüye Aktarmayı seçebilirsiniz.

 • Ücretsiz Çağrılar: tüm gelen çağrılar için ücretlendirilen bir telefon numarasına yapılan çağrılar olup, arayan tarafa ücret yansıtılmaz. Sabit hatlardan yapılan çağrılar genellikle ücretsizdir. Izin Vermeyi, Engellemeyi, Yetkilendirme Kodu istemeyi veya birinci, ikinci veya üçüncüye Aktarmayı seçebilirsiniz.

 • Ulusal Çağrılar— hem yerel bölge kodu içinde hem de dışında, menşe ülkenizdeki aramalardır. Izin Vermeyi, Engellemeyi, Yetkilendirme Kodu istemeyi veya birinci, ikinci veya üçüncüye Aktarmayı seçebilirsiniz.

 • Uluslararası Çağrılar—numaradan önce uluslararası bir çağrı kodunun çevrilmesini gerektiren ülkeniz dışındaki konumlara yapılan çağrılardır. ABD, Kanada ve Porto Riko arasındaki çağrılar istisnadır, çünkü bu ülkeler arasındaki çağrılar şu anda uluslararası olarak kabul edilmemektedir. Izin Vermeyi, Engellemeyi, Yetkilendirme Kodu istemeyi veya birinci, ikinci veya üçüncüye Aktarmayı seçebilirsiniz.

 • Operatör Desteği Çağrıları: başlayan her çağrı için Operatör Desteği gereken çağrılardır. Izin Vermeyi, Engellemeyi, Yetkilendirme Kodu istemeyi veya birinci, ikinci veya üçüncüye Aktarmayı seçebilirsiniz.

 • Ücrete Tabi Dizin Desteği Çağrıları: çağrıya bağlanmak için ücret gerektiren Dizin Desteği şirketlerine yapılan çağrılardır. Izin Vermeyi, Engellemeyi, Yetkilendirme Kodu istemeyi veya birinci, ikinci veya üçüncüye Aktarmayı seçebilirsiniz.

 • Özel Hizmetler I ve Özel Hizmetler II— özel hizmetler veya hedeflere yapılan, operatöre özel numara atamalarıdır. Izin Vermeyi, Engellemeyi, Yetkilendirme Kodu istemeyi veya birinci, ikinci veya üçüncüye Aktarmayı seçebilirsiniz.

 • Premium Hizmetler I ve Premium Hizmetler II— doğrudan arayana tahsil edilen bir ücret karşılığında bilgi veya eğlence sağlamak için kullanılır.

Bir kullanıcı için giden çağrı izinlerini yapılandırın

1

https://admin.webex.com üzerindeki müşteri görünümünden Kullanıcılar'a gidin ve giden çağrı izinlerini yapılandırmak istediğiniz kullanıcıyı seçin.

2

Seç arama > Giden arama izinleri itibaren çağrı yönetimi bölüm.

Giden Çağrı Izinleri, kullanıcının giden izin ayarlarını, yetkilendirme kodlarını veya otomatik aktarma numaralarını yönetmeye yardımcı olur.
 • Varsayılan Ayarlar—Kuruluşunuza veya konum ayarlarınıza göre varsayılan giden çağrı ayarları.

 • Özel Ayarlar—Kullanıcıların giden çağrı izinlerini manuel olarak tanımlamanıza olanak tanır.

3

Seç Özel Ayarlar ve tıklayın Kaydet .

4

seçin Çağrı Türü veya Diğer Ayarlar güncellemek ve tıklamak istediğiniz Kaydet .

Aktarmaya Izin Ver’i seçerseniz telefon numarasını girin. Belirli bir çağrı türü aranırken, bu kullanıcı otomatik olarak başka bir numaraya aktarılır. Ardından, Otomatik Aktarma Numarasının atandığı kişi çağrıyı onaylayabilir ve gönderebilir veya çağrı türünü reddedebilir. En fazla 3 numara ekleyebilirsiniz.

Yetkilendirme kodu izni iste’yi seçerseniz kodu girin. Yetkilendirme kodları, izinleri geçersiz kılmak için kullanılabilir. En fazla 100 yetkilendirme kodu ekleyebilirsiniz.

Bir çalışma alanı için giden çağrı izinlerini yapılandırma

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Çalışma Alanları'na gidin ve giden çağrı izinlerini yapılandırmak istediğiniz çalışma alanını seçin.

2

Seç arama > Giden arama izinleri itibaren çağrı yönetimi bölüm.

Giden Çağrı izinleri, çalışma alanının giden izin ayarlarını, yetkilendirme kodlarını veya otomatik aktarma numaralarını yönetmeye yardımcı olur.

 • Varsayılan Ayarlar—Kuruluşunuza veya konum ayarlarınıza göre varsayılan giden çağrı ayarları.

 • Özel Ayarlar—Çalışma alanının giden çağrı izinlerini manuel olarak tanımlamanıza olanak sağlar.

3

Seç Özel Ayarlar ve tıklayın Kaydet .

4

seçin Çağrı Türü veya Diğer Ayarlar güncellemek ve tıklamak istediğiniz Kaydet .

Aktarmaya Izin Ver’i seçerseniz telefon numarasını girin. Belirli bir çağrı türü aranırken, bu kullanıcı otomatik olarak başka bir numaraya aktarılır. Ardından, Otomatik Aktarma Numarasının atandığı kişi çağrıyı onaylayabilir ve gönderebilir veya çağrı türünü reddedebilir. En fazla 3 numara ekleyebilirsiniz.

Yetkilendirme kodu izni iste’yi seçerseniz kodu girin. Yetkilendirme kodları, izinleri geçersiz kılmak için kullanılabilir. En fazla 100 yetkilendirme kodu ekleyebilirsiniz.

Gelen çağrı izinleri

Bir kullanıcı için gelen çağrı izinlerini yapılandırın

1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Kullanıcılar'a gidin ve gelen çağrı izinlerini yapılandırmak istediğiniz kullanıcıyı seçin.

2

Seç arama > Gelen arama izinleri itibaren çağrı yönetimi bölüm.

Gelen çağrı izinleri, kullanıcının alınan çağrı türlerini (ör. çağrı toplama) yönetmeye yardımcı olur. Varsayılan ayarlar, tüm gelen çağrı türlerine izin verir. Varsayılan ayarlar, kuruluşunuzun veya konumunuzun gelen çağrı izinlerine bağlıdır. Bir arama engellendiğinde, arayanların bağlantısı herhangi bir anons duymadan kesilir.

 • Varsayılan Ayarlar—Varsayılan gelen çağrı ayarları, kuruluşunuzun veya konumunuzun ayarlarına göre tüm gelen çağrı türlerine izin verir.
 • Özel Ayarlar—Kullanıcılar için gelen çağrı izinlerini manuel olarak tanımlamanıza olanak sağlar.
3

altında Özel Ayarlar , güncellemek istediğiniz ayarları seçin ve Kaydet .

Bir çalışma alanı için gelen çağrı izinlerini yapılandırın

1

Müşteri görünümünden gitmek çalışma alanları ve gelen Arama izinlerini yapılandırmak istediğiniz çalışma alanını seçin.https://admin.webex.com

2

seçin Çağrı > Gelen çağrı izinleriÇağrı işleme bölümünde.

Gelen çağrı izinleri, çalışma alanının alınan çağrı türlerini (örneğin çağrı toplama) yönetmeye yardımcı olur. Varsayılan ayarlar, kuruluşunuzun veya konumunuzun gelen arama izinlerine bağlıdır. Bir arama engellendiğinde, arayanların bağlantısı herhangi bir anons duymadan kesilir.

 • Varsayılan Ayarlar—Kuruluşunuzun veya konumunuzun ayarlarına dayanan varsayılan gelen çağrı ayarları.
 • Özel Ayarlar—Çalışma alanının gelen çağrı izinlerini manuel olarak tanımlamanıza olanak sağlar.
3

altında Özel Ayarlar , güncellemek istediğiniz ayarları seçin ve Kaydet .