Typy połączeń wychodzących

Oto lista różnych typów połączeń wychodzących dostępnych dla połączeń Webex w Control Hub:

 • Połączenia wewnętrzne—to rozmowy w ramach własnej firmy. Obejmuje to połączenia z innymi osobami w Twojej witrynie, a także z innymi lokalizacjami. Możesz wybrać opcję Zezwól, Zablokuj, Wymagaj kodu autoryzacyjnego lub Przenieś do pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca.

 • Połączenia bezpłatne —to połączenia z numerem telefonu, który jest rozliczany za wszystkie połączenia przychodzące zamiast naliczania opłat dla dzwoniącego, zwykle bezpłatnie z telefonu stacjonarnego. Możesz wybrać opcję Zezwól, Zablokuj, Wymagaj kodu autoryzacyjnego lub Przenieś do pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca.

 • Połączenia krajowe —to połączenia w Twoim kraju pochodzenia, zarówno w obrębie Twojego lokalnego numeru kierunkowego, jak i poza nim. Możesz wybrać opcję Zezwól, Zablokuj, Wymagaj kodu autoryzacyjnego lub Przenieś do pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca.

 • Połączenia międzynarodowe-to połączenia z lokalizacjami poza Twoim krajem, które wymagają międzynarodowego numeru kierunkowego przed wybraniem numeru (wyjątek stanowią Stany Zjednoczone, Kanada i Portoryko, ponieważ połączenia między tymi krajami nie są obecnie traktowane jako międzynarodowe). Możesz wybrać opcję Zezwól, Zablokuj, Wymagaj kodu autoryzacyjnego lub Przenieś do pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca.

 • Wezwania pomocy operatora —czy rozpoczynają się połączenia wymagające pomocy operatora. Możesz wybrać opcję Zezwól, Zablokuj, Wymagaj kodu autoryzacyjnego lub Przenieś do pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca.

 • Odpłatne połączenia telefoniczne z pomocą telefoniczną —to połączenia z firmami Directory Assistant, które wymagają opłaty za połączenie. Możesz wybrać opcję Zezwól, Zablokuj, Wymagaj kodu autoryzacyjnego lub Przenieś do pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca.

 • Służby specjalne I oraz Służby specjalne II to połączenia z przydzielonymi przez operatora numerami do usług specjalnych lub miejsc docelowych. Możesz wybrać opcję Zezwól, Zablokuj, Wymagaj kodu autoryzacyjnego lub Przenieś do pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca.

 • Usługi premium I oraz Usługi Premium II służą do dostarczania informacji lub rozrywki za opłatą pobieraną bezpośrednio od osoby dzwoniącej. Możesz wybrać opcję Zezwól, Zablokuj, Wymagaj kodu autoryzacyjnego lub Przenieś do pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca.

Skonfiguruj uprawnienia do połączeń wychodzących dla użytkownika

1

Z perspektywy klienta w https://admin.webex.com iść do Użytkownicy i wybierz użytkownika, dla którego chcesz skonfigurować uprawnienia do połączeń wychodzących.

2

Wybierz Powołanie > Uprawnienia do połączeń wychodzących od Obsługa połączeń Sekcja.

Uprawnienia do połączeń wychodzących pomagają zarządzać ustawieniami uprawnień użytkownika do połączeń wychodzących, kodami autoryzacyjnymi lub numerami automatycznego przekazywania.

3

Włącz Uprawnienia do połączeń wychodzących i wybierz co Typy połączeń lub Inne ustawienia chcesz zaktualizować.

4

Wybierz Ratować.

Skonfiguruj uprawnienia do połączeń wychodzących dla obszaru roboczego

1

Z perspektywy klienta w https://admin.webex.com iść do Obszary robocze i wybierz obszar roboczy, dla którego chcesz skonfigurować uprawnienia do połączeń wychodzących.

2

Wybierz Powołanie > Uprawnienia do połączeń wychodzących od Obsługa połączeń Sekcja.

Uprawnienia do połączeń wychodzących pomagają zarządzać ustawieniami uprawnień wychodzących w obszarze roboczym, kodami autoryzacji lub numerami automatycznego przekazywania.

3

Włącz Uprawnienia do połączeń wychodzących i wybierz co Typy połączeń lub Inne ustawienia chcesz zaktualizować.

4

Wybierz Ratować.

Skonfiguruj uprawnienia do połączeń przychodzących dla użytkownika

1

Z perspektywy klienta w https://admin.webex.com iść do Użytkownicy i wybierz użytkownika, dla którego chcesz skonfigurować uprawnienia do połączeń przychodzących.

2

Wybierz Powołanie > Uprawnienia do połączeń przychodzących od Obsługa połączeń Sekcja.

Uprawnienia do połączeń przychodzących pomagają zarządzać typami połączeń odbieranych przez użytkownika (takimi jak połączenia na koszt rozmówcy). Domyślne ustawienia są oparte na uprawnieniach do połączeń przychodzących Twojej organizacji lub lokalizacji.

 • Ustawienia domyślne — domyślne ustawienia połączeń przychodzących oparte na ustawieniach Twojej organizacji lub lokalizacji.
 • Ustawienia niestandardowe — umożliwia ręczne zdefiniowanie uprawnień użytkownika do połączeń przychodzących.
3

Pod Własne ustawienia możesz wybrać ustawienia, które chcesz zaktualizować.

4

Wybierz Ratować.

Skonfiguruj uprawnienia do połączeń przychodzących dla obszaru roboczego

1

Z perspektywy klienta w https://admin.webex.com iść do Obszary robocze i wybierz obszar roboczy, dla którego chcesz skonfigurować uprawnienia do połączeń przychodzących.

2

Wybierz Powołanie > Uprawnienia do połączeń przychodzących od Obsługa połączeń Sekcja.

Uprawnienia do połączeń przychodzących ułatwiają zarządzanie typami odbieranych połączeń w obszarze roboczym (takimi jak połączenia na koszt rozmówcy). Domyślne ustawienia są oparte na uprawnieniach do połączeń przychodzących Twojej organizacji lub lokalizacji.

 • Ustawienia domyślne — domyślne ustawienia połączeń przychodzących oparte na ustawieniach Twojej organizacji lub lokalizacji.
 • Ustawienia niestandardowe — umożliwia ręczne zdefiniowanie uprawnień użytkownika do połączeń przychodzących.
3

Pod Własne ustawienia, możesz wybrać ustawienia, które chcesz zaktualizować.

4

Wybierz Ratować.