סקירה

תכונה זו מאפשרת סנכרון של מצב הטלפון השולחני שלך (הרשום למופע ייעודי של Unified CM) בשיחה עם יישום Webex.

 • כאשר אתה במהלך שיחה פעילה בטלפון של Cisco, מצב הנוכחות ביישום Webex משתנה למצב בשיחה.

 • באופן דומה, כאשר השיחה מתנתקת, המצב ביישום Webex משתנה בחזרה ל'זמין'.


  יישנם מצבי נוכחות מסוימים שיש להם עדיפות גבוהה יותר בהשוואה למצב בשיחה. מצבים אלה הם נא לא להפריע, מחוץ למשרד, מציג ובפגישה. כאשר מצב הנוכחות שלך ביישום Webex הוא אחד מהמצבים שצוינו מעלה, אין זה משנה אם שפופרת הטלפון של Cisco במקום או לא, מצב הנוכחות שלך לא ישתנה למצב בשיחה.

גרסאות ודגם טלפון IP נתמכים

מכשירים וגרסאות המספקים תמיכה לתכונה זו:

 • Unified CM בגרסאות ‎12.5 SU4 ואילך

 • יישום Webex בגרסה 42.11 ואילך.

 • דגמי טלפון נתמכים:

  • טלפון Cisco IP סדרה 8800

  • טלפון Cisco IP סדרה 7800

  • סדרת Webex DX

  • Webex Desk Pro


  אנחנו ממליצים על דגמי הטלפונים המופיעים ברשימה, אך לא אימתנו את דגמי הטלפון האחרים שלנו.