Oversikt

Med denne funksjonen synkroniseres bordtelefonens (registrert på Unified CM for dedikert forekomst) I samtale-status med Webex-appen.

 • Når du er i en aktiv samtale på Cisco-telefonen, endres tilgjengelighetsstatusen din i Webex-appen til I samtale.

 • Når samtalen avsluttes, endres statusen i Webex-appen tilbake til tilgjengelig på samme måte.


  Det er enkelte tilgjengelighetsstatuser som har høyere prioritet sammenlignet med I samtale. Disse er Ikke forstyrr, Ikke på kontoret, Presenterer og I et møte. Når tilgjengelighetsstatusen din i Webex-appen er en av de ovennevnte, fører ikke Ta av røret- eller Legg på røret-aktivitet på en Cisco-telefon til at tilgjengelighetsstatusen endres til I samtale.

Støttede versjoner og IP-telefonmodell

Funksjonen støttes på:

 • Unified CM versjon 12.5 SU4 og nyere

 • Webex-appversjon 42.11 og nyere.

 • Støttede telefonmodeller:

  • Cisco IP Telefon 8800-serien

  • Cisco IP-telefon 7800-serien

  • Webex DX-serien

  • Webex Desk Pro


  Vi anbefaler de oppførte telefonmodellene, siden vi ikke har godkjent de andre telefonmodeller.