Pregled

Zahvaljujući ovoj funkciji moguća je sinhronizacija statusa Poziv u toku vašeg stonog telefona (registrovanog u rešenju Dedicated Instance Unified CM) sa aplikacijom Webex.

 • Kada je u toku poziv preko Cisco telefona, status prisutnosti u aplikaciji Webex se menja u Poziv u toku.

 • Slično tome, kada se poziv završi, status u aplikaciji Webex se ponovo menja u dostupan.


  Postoje određeni statusi prisutnosti koji imaju veći prioritet u poređenju sa statusom Poziv u toku. Ovi statusi su Ne uznemiravaj, Van kancelarije, Izlaganje u toku i Na sastanku. Kada je vaš status prisutnosti jedan od gorenavedenih u aplikaciji Webex, aktivnost podizanja ili spuštanja slušalice na Cisco telefonu ne rezultira time da se vaš status prisutnosti promeni u Poziv u toku.

Podržane verzije i model IP telefona

Funkciju podržavaju:

 • Unified CM verzije 12.5 SU4 i novije;

 • aplikacija Webex verzije 42.11 i novije;

 • podržani modeli telefona:

  • Cisco IP Phone serije 8800;

  • Cisco IP Phone serije 7800;

  • Webex DX serija;

  • Webex Desk Pro.


  Preporučujemo navedene modele telefona jer nismo proverili valjanost naših drugih modela telefona.