Wanneer u vereist dat uw deelnemers zich registreren voor een vergadering of gebeurtenis, kunt u voor en tijdens de sessie het volgende doen:

 • De deelnemerslijst bekijken om vast te stellen of men zich heeft geregistreerd voor de vergadering of gebeurtenis.

 • De namen, e-mailadressen en andere informatie van de deelnemers verkrijgen voordat ze aan de vergadering of gebeurtenis kunnen deelnemen.

 • Individuele registratieverzoeken accepteren of afwijzen.

Als u iemand uitnodigt voor een vergadering of gebeurtenis die registratie vereist, ontvangt deze persoon een e-mailbericht met de volgende informatie:

 • Informatie over de vergadering, inclusief het registratiewachtwoord, als u dat hebt opgegeven.

 • Een koppeling om u voor de vergadering te registreren.

De vereiste registratie voor uw vergadering of gebeurtenis instellen:

1

Meld u aan bij uw Webex-site en selecteer Een vergadering plannen > Een vergadering plannen of een > Toon geavanceerde opties > Planningsopties.

2

Selecteer onder Registratie de optieDeelnemerregistratie vereisen.


 

Registratie kan niet worden gebruikt voor terugkerende vergaderingen of als de optie Deelnemen vóór de host is geselecteerd. Als deze opties zijn geselecteerd, wordt de registratie voor de vergadering of gebeurtenis uitgeschakeld en worden eerdere deelnemerregistraties permanent verwijderd. Neem contact op met het Cisco Technical Assistance Center om deze deelnemerregistraties teherstellen.

Zie Geavanceerde planningsopties voor vergaderingen Webex Meetings gebeurtenissen voor meer informatie over dezefuncties.

 • Voer in Het maximale aantal aanmeldingen een getal in dat lager is dan uwlicentiecapaciteit om een registratielimiet in te stellen.
 • Laat Alle registratieverzoeken automatisch goedkeuren uitgeschakeld om een vergadering of gebeurtenis te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang. De host accepteert of weigert handmatig alle registratieverzoeken. Zie Vergaderings- en gebeurtenisregistratieverzoeken accepteren of afwijzen voor meer informatie.

   

  Als u dit selectievakje uitgeschakeld laat en een deelnemer zich registreert nadat de vergadering of gebeurtenis al is begonnen, kan hij/zij niet deelnemen aan de vergadering totdat hij of zij een bevestigingsmail voor de registratie heeft ontvangen en het wachtwoord voor de vergadering heeft verstrekt. Zie Voor meer informatie Accepteren of afwijzen van vergadering- en gebeurtenisregistratieverzoeken.

 • Als u het selectievakje Alle registratieverzoeken automatisch goedkeuren incheckt en een deelnemer zich pas registreert nadat de vergadering of gebeurtenis is begonnen, kan de deelnemer onmiddellijk aan de vergadering of gebeurtenis deelnemen zonder een wachtwoord te verstrekken.
3

(Optioneel) Als u het registratieformulier wilt aanpassen om extra informatie over elke deelnemer op te vragen, gaat u naar De stappen in Het registratieformulier Webex Meetings en Webex Events(nieuw) registratieformulieraanpassen.

4

Klik op Plannen.