Als u de wizard Opstarten wilt openen voor een eerder geconfigureerde ruimte Navigator, voert u een fabriek opnieuw in. Als u deze optie wilt ophalen, drukt u op de naam in de linkerbovenhoek van het scherm van de Touch controller.


  • Ruimteboeking is alleen mogelijk voor gedeelde apparaten.

  • Ruimte boeking is beschikbaar voor door Cloud geregistreerde apparaten.

  • Ruimte boeking is beschikbaar voor apparaten die zijn gekoppeld aan rand voor apparaten wanneer de software-upgrade voor de Cloud wordt uitgevoerd en het beheren van de configuratie van hub toestaan is ingeschakeld.

Als u de Webex room Navigator wilt configureren voor het reserveren van ruimte, gaat u door met de wizard opstarten.

1

Koppel de aanraakcontroller aan het ruimteapparaat zoals beschreven in Aanraakcontroller via het netwerk (LAN) met een ruimteapparaat of Webex Board verbinden.

2

Stel het apparaattype in op Ruimteboeking.


Paneel apparaattype
3

Selecteer of de Room Navigator zich binnen of buiten een kamer bevindt.


Locatiepaneel

 
Dit heeft betrekking op de manier waarop sensorgegevens worden verzameld en verstrekt aan Control Hub (bijv. temperatuur, vochtigheid, luchtkwaliteit). Wanneer het apparaat zich buiten de ruimte bevindt, worden de sensorgegevens niet gemengd met de sensorgegevens van binnen de ruimte.

Fabrieksinstellingen

Mogelijk moet u een fabrieksreset uitvoeren om de Room Navigator te koppelen aan een ander ruimteapparaat of om deze als controller te configureren.

Wanneer de ruimte navigator zich in de modus voor de boekings ruimte bevindt, zoekt u de optie fabrieks herstel door op de naam van de kamer in de linkerbovenhoek van het scherm te drukken en deze in te houden (5-6 seconden).

Wanneer u op fabriek opnieuw instellen tikt , wordt u gevraagd uw selectie te bevestigen voordat de Hotel Navigator weer in de fabrieks instellingen wordt hersteld.


Fabrieksinstellingen