Inleiding

Als serviceproviderpartner van Webex met de cloud verbonden audio (Webex CCA) kunt u de Webex CCA-portal beheren, bewerken of aanvullende telefoniedomeinen aanvragen.

Het volgende is een beschrijving van de relevante termen:

 • Telefoniedomein (TD): telefoniedomeinen specificeren specifieke details voor een unieke partner- of klantconfiguratie en kunnen onder sites van hetzelfde Webex-cluster worden gedeeld. Binnen het telefoniedomein worden een groepsset voor telefoonnummers, een Webex-cluster en een audiobrug toegewezen. Er zijn mogelijk meerdere telefoniedomeinen voor een partner of klant als ze op andere bruggen unieke Webex-sites hebben.

 • Webex-site: een Webex-site heeft een unieke naam en URL en een eigen database-index. Een Webex-site wordt doorgaans genoemd naar het bedrijf en is de site die als host fungeert voor Webex-vergaderingen van bedrijven. Elke site kan unieke configuraties hebben die specifieke machtigingen, hostlijsten, paginamerknamen en telefonieconfiguratie bepalen.

 • Webex-cluster: elke Webex-site-URL is gekoppeld aan een specifiek cluster. Een cluster is een groep servers binnen een pool die over verschillende datacenters dezelfde primaire en secundaire locaties hebben.

 • Webex-audiobrug: in de Webex CCA-portal worden een primaire brug en een back-upbrug samengevoegd als een set. Een Webex-audiobrug kan een bepaald aantal gesprekken tegelijk hosten en wordt toegewezen aan een specifiek telefoniedomein. Dat specifieke telefoniedomein wordt toegewezen aan een Webex-site. Bruggen kunnen unieke configuraties hebben, waaronder meerdere tenants en inbel- en terugbelparameters.

 • Terugbelgroep: een terugbelgroep bepaalt welke landen of regio's tijdens een vergadering kunnen worden teruggebeld door het systeem.

Telefoniedomeingegevens weergeven

1

Meld u aan bij de Webex CCA-portal en ga naar Configuratie.

2

Kies uw organisatie en selecteer Telefoniedomein.

3

Selecteer op de pagina Telefoniedomeinen een domein om een lijst met gekoppelde sites weer te geven.

Een nieuw telefoniedomein aanvragen

1

Meld u aan bij de Webex CCA-portal en ga naar Configuratie.

2

Kies uw organisatie en selecteer Telefoniedomein.

3

Selecteer Telefoniedomein aanvragen.


 

Als u niet bent gecertificeerd voor CME voor de regio die u hebt geselecteerd, moet u een bridgenaam invoeren. Als u bent gecertificeerd voor CME in de regio die u hebt geselecteerd, hoeft u geen bridgenaam in te voeren.

4

Kies vervolgens één van de volgende manieren om telefonienummers toe te voegen:

 • Als u elk nummer handmatig wilt invoeren, selecteert u Telefoon toevoegen en voert u de vereiste gegevens in.


   

  • Het telefoonlabel is een beschrijving van dit telefoonnummer die voor alle gebruikers zichtbaar is in Cisco Webex.

  • Een telefoniedomein mag slechts één standaard betaalnummer hebben. Het kan eventueel één standaard gratis nummer hebben. Deze twee nummers worden als standaard nummers weergegeven in het inbelvenster van de vergaderclient.

  • Selecteer voor Algemene weergave Weergeven zodat gebruikers die via een ander land in Webex-vergaderingen inbellen weten welk nummer ze moeten kiezen. Deze optie is alleen beschikbaar voor de standaard betaalde en standaard gratis nummers. Als u NO Als u NEE selecteert, kunnen deze twee nummers niet worden geselecteerd vanuit de lijst Alle algemene inbelnummers bij het verbinden met audio in een vergadering. Het wordt aanbevolen dat u Weergeven voor deze optie selecteert.

  • Als u Hidden Als u Verborgen selecteert vanuit de vervolgkeuzelijst Verborgen op client, is dit nummer onzichtbaar voor alle gebruikers in Cisco Webex.

   Deze optie moet alleen worden geselecteerd als een telefoonnummer is toegewezen aan meer dan één DNIS, zodat het nummer slechts één keer wordt weergegeven in de lijst Alle algemene inbelnummers. Als een telefoonnummer aan slechts één DNIS is toegewezen en is ingesteld als verborgen, kunnen op dat telefoonnummer geen oproepen worden ontvangen.

 • Als u inbelnummers van een ander telefoniedomein wilt importeren, selecteert u Importeren vanuit ander TD. Maak uw selectie uit een lijst met bestaande telefoniedomeinen en kopieer enkele of alle inbelnummers.

   

  U kunt alleen nummers importeren vanuit een ander telefoniedomein van dezelfde regio.

 • Als u nieuwe inbelnummers wilt importeren, selecteert u Importeren uit CSV.

   

  U kunt de sjabloon downloaden door Sjabloon telefoonnummers downloaden te selecteren om u te helpen bij het genereren van het CSV-bestand. Deze moet u opslaan als een .CSV-bestand om te importeren in de Webex CCA-portal.


 

Aanvragen voor nieuwe telefoniedomeinen worden geweigerd als:

 • Dezelfde DNIS is toegewezen aan twee verschillende weergavenummers.

 • Hetzelfde weergavenummer is gemaakt in twee verschillende landen.

 • Het telefoniedomein een nummer bevat dat al in gebruik is op een andere brug.

 • Het telefoniedomein meer dan 300 weergavenummers bevat.

 • Het telefoniedomein een DNIS met minder dan 7 tekens of meer dan 15 tekens bevat.

 • Bevat ten minste één van deze niet-ondersteunde tekens: !, @, #, $, %, ^, &, *, of ~

5

Selecteer Aanvraag verzenden om de aanvraag voor een nieuw telefoniedomein te verzenden. Het duurt vijf werkdagen voor nieuwe telefoniedomeinen worden goedgekeurd en weergegeven in de Webex CCA-portal.

Een verzonden telefoniedomeinaanvraag annuleren of bewerken

Wanneer u een aanvraag naar het Cisco AVOPS-team hebt verzonden, kunt u deze aanvraag annuleren of wijzigen. Als de aanvraag opnieuw wordt verzonden, begint het goedkeuringsproces van vijf dagen opnieuw.


 

Als u een verzonden telefonie-aanvraag annuleert, wordt alleen de inzending naar Cisco geannuleerd. De telefonie-aanvraag vanuit de Webex CCA-portal wordt niet verwijderd.

1

Meld u aan bij de Webex CCA-portal en ga naar Configuratie.

2

Kies uw organisatie en selecteer Telefoniedomein.

3

Selecteer bewerken naast de inzending van het verzonden telefoniedomein dat u wilt bewerken.

4

Selecteer Inzending annuleren naast de telefoniedomeininzending.

U kunt telefoniedomeinaanvragen bewerken en opnieuw verzenden nadat u ze hebt geannuleerd. U kunt inzendingen die al zijn goedgekeurd niet annuleren.

Een bestaand telefoniedomein bewerken

1

Meld u aan bij de Webex CCA-portal en ga naar Configuratie.

2

Kies uw organisatie en selecteer Telefoniedomein.

3

Selecteer Bewerken naast het telefoniedomein dat u wilt bewerken.

4

Bewerk de wijzigingen, selecteer Verzoek verzenden en kies Verzenden.

5

Kies Automatisch synchroniseren en selecteer Voltooien.

Een site naar een ander telefoniedomein verplaatsen

1

Meld u aan bij de Webex CCA-portal en ga naar Configuratie.

2

Kies uw organisatie en selecteer Telefoniedomein.

3

Selecteer het telefoniedomein met de site die u wilt verplaatsen.

4

Klik op de vervolgkeuzelijst Site verplaatsen en kies vervolgens het telefoniedomein waarnaar u de site wilt verplaatsen. Sites kunnen alleen worden verplaatst naar telefoniedomeinen op hetzelfde cluster. Sites kunnen niet worden verplaatst naar andere regio's.

5

Selecteer Ja. Het verplaatsen gebeurt direct na bevestiging.


 

Als u de site wilt verplaatsen naar een telefoniedomein in een andere telefoniebrug, neemt u contact op met uw PSM (manager van de partnerondersteuning).