Telefoonnummers toevoegen

Voordat u begint

 • Nummers moeten de indeling E.164 hebben voor alle landen, met uitzondering van de Verenigde Staten, die ook de nationale indeling kunnen volgen.

 • Afhankelijk van het land worden de nummers opgemaakt op basis lokaal bellen vereisten. Als er bijvoorbeeld een landcode vereist is, kunt u nummers invoeren met of zonder de code en wordt de code toegevoegd.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Servciesen kies > bellen.

2

Klik op Beheren > Toevoegen.

3

Kies een locatie in het vervolgkeuzemenu Locatie.

4

Klik op Volgende.

5

Als u nummers later wilt activeren, schakelt u Nummers later activeren in.


 
Als deze optie is ingeschakeld, kunnen telefoonnummers direct worden configuratie beschikbaar, maar moeten deze worden geactiveerd door rechtstreeks contact op te nemen met uw provider. Schakel deze optie in als u nummers later overpoort.
6

Voer elk telefoonnummer in dat moet worden toegevoegd. Scheid elk nummer met een komma.


 
U kunt maximaal 1000 nummers toevoegen.

 

Nummers worden automatisch gevalideerd wanneer u een komma toevoegt of op Enter drukt.

7

Klik op Opslaan.

De nieuwe telefoonnummers worden weergegeven in uw lijst met nummers.


 

Er vindt aanvullende validatie plaats nadat u op Opslaan hebt geklikt. Als er bijvoorbeeld al een nummer wordt toegevoegd voor de locatie, wordt er een foutbericht weergegeven, en kunt u niet opslaan. Verwijder ongeldige nummers en klik nogmaals op Opslaan.

Telefoonnummers activeren of verwijderen

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar Servicesen kies Bellen > nummers.

2

Als u een inactief telefoonnummer wilt activeren, klikt u op de in de kolom Acties en kiest u Activeren.


 

Als een inactief nummer is toegewezen aan een functie, gebruiker of Workspace, blijft het inactief totdat deze wordt geactiveerd met de optie Activeren onder Acties of met behulp van de bulkactiveringsmethode, wat in bulk wordt beschreven in Nummers activeren.

3

Als u een telefoonnummer wilt verwijderen, klikt u op de in de kolom Acties en kiest u Verwijderen.


 
Als het telefoonnummer al is toegewezen aan een gebruiker, Workspace of functie, is de verwijderoptie niet beschikbaar.

Nummers in bulk activeren

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar Servicesen kies Bellen > nummers.

2

U kunt uw lijst met nummers filteren op basis van een specifieke locatie, status of beide. Klik op Inactief om alleen de nummers met een inactieve status weer te geven.

3

U kunt 500 nummers tegelijk activeren door boven aan uw lijst Nummers activeren te selecteren.

4

Bevestig door op Activeren te klikken.

Telefoonnummers bulksgewijs verwijderen

Voordat u begint

Alleen telefoonnummers die niet zijn toegewezen kunnen in bulk worden verwijderd.

Als een nummer tot een blok nummers behoort, kan dit niet worden verwijderd, tenzij alle nummers in dat blok niet zijn toegewezen.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services > Bellen > Nummers.

2

Selecteer de telefoonnummers die u wilt verwijderen.

3

Klik op Verwijderen in het bovenste navigatiemenu.

U kunt eventueel ook de optie Verwijderen selecteren uit Beheren.

4

Bevestig uw verwijdering.

5

Het bulk verwijderproces wordt gestart en kan worden weergeven in Taakbeheer.


 

Nummers die u niet kunt verwijderen worden als fouten tonen. Standaardfouten zijn:

 • Poging tot verwijderen van een nummer dat is toegewezen aan een gebruiker of service.

 • Poging tot verwijderen van een nummer dat deel uitmaakt van een nummerbereik.


   

  Als u een nummerbereikfout wilt oplossen, moet u het gehele blok nummers in dat bereik selecteren om te verwijderen.

Telefoonnummers van de ene naar de andere locatie verplaatsen

U kunt telefoonnummers in Control Hub verplaatsenvan de ene naar de andere locatie.

Voordat u begint

 • Alleen telefoonnummers die in hetzelfde land zijn opgegeven, kunnen worden verplaatst.

 • De telefoonnummers moeten worden geleverd door dezelfde nummers die PSTN of geleverd door een lokale gateway.

 • De telefoonnummers moeten actief zijn en kunnen niet worden toegewezen aan een gebruikers-, workspace- of locatieservice, zoals een automatische attendant of Hunt-groep.

 • Het hoofdnummer van een locatie kan niet worden verplaatst.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar Servicesen kies Bellen > nummers.

2

Klik op de knop Beheren en selecteer de optie Verplaatsen.

3

Selecteer de bronlocatie om de nummers te verplaatsen.

4

Selecteer de telefoonnummers die u wilt verplaatsen.

5

Klik op Verplaatsen in het bovenste navigatiemenu.

6

Selecteer de doellocatie waar u nummers naar wilt verplaatsen.

7

Het verplaatsen wordt gestart en kan worden bekeken in Taakbeheer.

Nummers die niet kunnen worden verplaatst, worden als fouten weer geven. Een typische fout is dat u een nummer probeert te verplaatsen dat is toegewezen aan een gebruiker of service.

Telefoonnummers en toestelnummers zoeken en filteren

U kunt nummers zoeken en filteren om snel nummers te zoeken die niet zijn toegewezen of inactief.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar Servicesen kies Bellen > nummers.

2

Gebruik de zoekbalk om een telefoonnummer of toestel te vinden.

3

Filter uw telefoonnummers door het filter te selecteren dat u wilt toepassen bovenaan de pagina. Filteren op alles, Niet toegewezen, Toegewezen, Niet-actief, Alleen toestel of Gratis.


 
U kunt ook filteren op locatie door een locatie te kiezen in het vervolgkeuzemenu.

Een lijst met telefoonnummers op halen

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar Servicesen kies Bellen > nummers.

2

Klik op > Exporteren om een CSV-bestand met de lijst met telefoonnummers voor uw organisatie te downloaden.