Telefoonnummers toevoegen

Voordat u begint

  • Nummers moeten de indeling E.164 hebben voor alle landen, met uitzondering van de Verenigde Staten, die ook de nationale indeling kunnen volgen.

  • Afhankelijk van het land worden de nummers opgemaakt op basis van lokaal bellen vereisten. Als er bijvoorbeeld een landcode vereist is, kunt u nummers invoeren met of zonder de code en wordt de code toegevoegd.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Servciesen kies > nummers .

2

Klik op Nummers toevoegen.

3

Kies een locatie in het vervolgkeuzemenu Locatie.

4

Klik op Volgende.

5

Als u nummers later wilt activeren, schakelt u Nummers later activerenin.


 
Als deze optie is ingeschakeld, kunnen er meteen telefoonnummers worden configuratie beschikbaar, maar moeten deze worden geactiveerd door rechtstreeks contact op te nemen met uw provider. Schakel deze optie in als u nummers later overpoort.
6

Voer elk telefoonnummer in dat moet worden toegevoegd. Scheid elk nummer met een komma.


 
U kunt maximaal 1.000 nummers toevoegen.

 

Nummers worden automatisch gevalideerd wanneer u een komma toevoegt of op Enterdrukt.

7

Klik op Opslaan.

De nieuwe telefoonnummers worden weergegeven in uw lijst met nummers.


 

Er vindt aanvullende validatie plaats nadat u op Opslaan hebt geklikt. Als er bijvoorbeeld al een nummer wordt toegevoegd voor de locatie, wordt er een foutbericht weergegeven, en kunt u niet opslaan. Verwijder ongeldige nummers en klik nogmaals op Opslaan.

De functie activeren of Telefoonnummers

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar Services en kies Bellen > nummers.

2

Als u een inactief telefoonnummer wilt activeren, klikt u op de kolom Acties en kiest uActiveren.


 

Als een inactief nummer is toegewezen aan een functie, gebruiker of Werkruimte, blijft het inactief totdat deze wordt geactiveerd met de optie Activeren onder Acties of met de methode voor bulkactivering. Dit wordt in bulk omschreven in Nummers activeren.

3

Als u een telefoonnummer wilt verwijderen, klikt u op de kolom Acties en kiest u Verwijderen.


 
Als het telefoonnummer al is toegewezen aan een gebruiker, Workspace of functie, is de verwijderoptie niet beschikbaar.

Nummers in bulk activeren

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar Services en kies Bellen > nummers.

2

U kunt uw lijst met nummers filteren op basis van een specifieke locatie, status of beide. Klik op Inactief om alleen de nummers met een inactieve status weer te geven.

3

U kunt 500 nummers tegelijk activeren door boven aan uw lijst Nummers activeren te selecteren.

4

Bevestig door op Activeren teklikken.

Zoeken en filteren Telefoonnummers en extensies

U kunt nummers zoeken en filteren om snel nummers te zoeken die niet zijn toegewezen of inactief.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar Services en kies Bellen > nummers.

2

Gebruik de zoekbalk om een telefoonnummer of toestel te vinden.

3

Filter uw telefoonnummers door het filter te selecteren dat u wilt toepassen bovenaan de pagina. Filteren op alle, Niet toegewezen, Toegewezen, Inactief, Alleen extensie of Gratis.


 
U kunt ook filteren op locatie door een locatie te kiezen in het vervolgkeuzemenu.

Een lijst met alle Telefoonnummers

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar Services en kies Bellen > nummers.

2

Klik op het pictogram Exporteren om een CSV-bestand te downloaden met de lijst met telefoonnummers voor uw organisatie.