Lägg till telefonnummer

Innan du börjar

 • Nummer måste följa E.164-format för alla länder, utom USA, som också kan följa det nationella formatet.

 • Beroende på land formateras numren efter dina lokal uppringning krav. Om till exempel en landskod krävs kan du ange nummer med eller utan kod och koden är förberedd.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Servcies ochväljer Ringa > nummer.

2

Klicka på Hantera > Lägg till.

3

Välj en plats från rullgardingsmenyn Plats.

4

Klicka på Nästa.

5

Aktivera nummer senare genom att aktivera nummer vid ett senare tillfälle.


 
När detta alternativ är aktiverat är telefonnummer tillgängliga för konfiguration omedelbart, men måste aktiveras genom att kontakta din operatör direkt. Aktivera detta alternativ om du portar nummer vid ett senare tillfälle.
6

Ange varje telefonnummer som ska läggas till. Avgränsa varje nummer med kommatecken.


 
Du kan lägga till upp till 1 000 nummer.

 

Nummer valideras automatiskt när du lägger till ett komma eller trycker på Enter.

7

Klicka på Spara.

De nya telefonnumren visas i din nummerlista.


 

Ytterligare validering inträffar när du klickar på Spara. Om ett nummer som läggs till redan finns för platsen visas ett felmeddelande och du kan inte spara. Ta bort ogiltiga nummer och klicka på Spara igen.

Aktivera eller ta bort telefonnummer

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Tjänster ochväljer Ringa > nummer.

2

För att aktivera ett inaktivt telefonnummer klickar du på i kolumnen Åtgärder och väljer Aktivera.


 

Om ett inaktivt nummer tilldelas en funktion, användare eller arbetsyta förblir det inaktivt tills det aktiveras med alternativet Aktivera under Åtgärder eller med massaktiveringsmetoden, som beskrivs i Aktivera nummer i bulk.

3

För att ta bort ett telefonnummer klickar du på i kolumnen Åtgärder och väljer Ta bort.


 
Om telefonnumret redan har tilldelats en användare, en arbetsyta eller en funktion är borttagningsalternativet inte tillgängligt.

Aktivera flera nummer samtidigt

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Tjänster ochväljer Ringa > nummer.

2

Du kan filtrera din lista med nummer baserat på en specifik plats, status eller både och. Klicka på Inaktiv för att se endast de nummer som har en inaktiv status.

3

Du kan aktivera 500 nummer samtidigt genom att välja Aktivera nummer överst i din lista.

4

Bekräfta genom att klicka på Aktivera.

Ta bort flera telefonnummer samtidigt

Innan du börjar

Det går endast att ta bort fler än tilldelade telefonnummer.

Om ett nummer tillhör ett nummerblock kan det inte tas bort såvida inte alla nummer i det blocket är otilldelade.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samta > Nummer.

2

Välj de telefonnummer du vill ta bort.

3

Klicka på Ta bort i den övre navigeringsmenyn.

Du kan även välja alternativet Ta bort från Hantera.

4

Bekräfta borttagningen.

5

Massborttagningsprocessen startar och kan visas i Aktivitetshanteraren.


 

Nummer som du inte kan ta bort visas som fel. Typiska fel inkluderar:

 • Försöker ta bort ett nummer som har tilldelats en användare eller tjänst.

 • Försöker ta bort ett nummer som ingår i ett nummerintervall.


   

  Om du vill lösa ett fel i nummerintervallet måste du markera hela nummerblocken i intervallet för borttagning.

Flytta telefonnummer från en plats till en annan

Du kan flytta telefonnummer i Control Hub frånen plats till en annan.

Innan du börjar

 • Endast telefonnummer som tillhandahålls inom samma land kan flyttas.

 • Telefonnumren måste tillhandahållas av samma e-PSTN som eller tillhandahålls av en lokal gateway.

 • Telefonnumren måste vara aktiva och kan inte tilldelas till en användare, arbetsyta eller platstjänst som en autodeltagare eller sökgrupp.

 • Huvudnumret för en plats kan inte flyttas.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Tjänster ochväljer Ringa > nummer.

2

Klicka på knappen Hantera och välj alternativet Flytta.

3

Välj källplatsen för att flytta numren.

4

Välj de telefonnummer du vill flytta.

5

Klicka på Flytta från den övre navigeringsmenyn.

6

Välj den målplats som du vill flytta nummer till.

7

Flyttprocessen startar och kan visas i Aktivitetshanteraren.

Nummer som inte kan flyttas visas som fel. Ett vanligt fel uppstår när man försöker flytta ett nummer som är tilldelat till en användare eller tjänst.

Sök och filtrera telefonnummer och anknytningar

Du kan söka efter och filtrera nummer för att snabbt hitta nummer som är otilldelade eller inaktiva.

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Tjänster ochväljer Ringa > nummer.

2

Använd sökfältet för att hitta ett telefonnummer eller en anknytning.

3

Filtrera dina telefonnummer genom att välja filtret som ska tillämpas överst på sidan. Filtrera efter alla, Ej tilldelade, Tilldelade, Inaktiva, Endast anknytningar eller Avgiftsfria.


 
Du kan även filtrera efter plats genom att välja en plats i rullgardingsmenyn.

Skaffa en lista med telefonnummer

1

Från kundvyn i går https://admin.webex.comdu till Tjänster ochväljer Ringa > nummer.

2

Klicka > för att hämta en CSV-fil med listan över telefonnummer för din organisation.