Lägg till telefonnummer

Innan du börjar

  • Nummer måste följa E.164-format för alla länder, utom USA, som också kan följa det nationella formatet.

  • Beroende på land formateras numren efter dina lokal uppringning krav. Om till exempel en landskod krävs kan du ange nummer med eller utan kod och koden är förberedd.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Servciesoch väljer Ringa > nummer .

2

Klicka på Lägg till nummer.

3

Välj en plats från rullgardingsmenyn Plats.

4

Klicka på Nästa.

5

Aktivera nummer senare genom att aktivera nummer senare.


 
När detta alternativ är aktiverat är telefonnummer tillgängliga för konfiguration omedelbart, men måste aktiveras genom att kontakta din operatör direkt. Aktivera detta alternativ om du portar nummer vid ett senare tillfälle.
6

Ange varje telefonnummer som ska läggas till. Avgränsa varje nummer med kommatecken.


 
Du kan lägga till upp till 1 000 nummer.

 

Nummer valideras automatiskt när du lägger till ett komma eller trycker på Enter.

7

Klicka på Spara.

De nya telefonnumren visas i din nummerlista.


 

Ytterligare validering inträffar när du klickar på Spara. Om ett nummer som läggs till redan finns för platsen visas ett felmeddelande och du kan inte spara. Ta bort ogiltiga nummer och klicka på Spara igen.

Aktivera eller ta bort telefonnummer

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Ringa > nummer.

2

Om du vill aktivera ett inaktivt telefonnummer klickar du på kolumnen Åtgärder och väljer Aktivera.


 

Om ett inaktivt nummer tilldelas en funktion, användare eller arbetsyta förblir det inaktivt tills det aktiveras med alternativet Aktivera under Åtgärder eller med massaktiveringsmetoden som beskrivs i Aktivera nummer i Bulk.

3

Om du vill ta bort ett telefonnummer klickar du på kolumnen Åtgärder och väljer Ta bort.


 
Om telefonnumret redan har tilldelats en användare, en arbetsyta eller en funktion är borttagningsalternativet inte tillgängligt.

Aktivera flera nummer samtidigt

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Ringa > nummer.

2

Du kan filtrera din lista med nummer baserat på en specifik plats, status eller både och. Klicka på Inaktiv för att se endast de nummer som har en inaktiv status.

3

Du kan aktivera 500 nummer samtidigt genom att välja Aktivera nummer överst i din lista.

4

Bekräfta genom att klicka på Aktivera.

Sök och filtrera telefonnummer och anknytningar

Du kan söka efter och filtrera nummer för att snabbt hitta nummer som är otilldelade eller inaktiva.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Ringa > nummer.

2

Använd sökfältet för att hitta ett telefonnummer eller en anknytning.

3

Filtrera dina telefonnummer genom att välja filtret som ska tillämpas överst på sidan. Filtrera efter alla , Ej tilldelade , Tilldelade ,Inaktiva , Endast anknytning, eller Avgiftsfritt.


 
Du kan även filtrera efter plats genom att välja en plats i rullgardingsmenyn.

Skaffa en lista över telefonnummer

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Tjänster och väljer Ringa > nummer.

2

Klicka på exportikonen för att hämta en CSV-fil med listan över telefonnummer för din organisation.