Přidat telefonní čísla

Než začnete

 • Čísla musí být ve formátu E.164 pro všechny země, s výjimkou Spojených států, které mohou také dodržovat národní formát.

 • V závislosti na zemi jsou čísla formátována podle místních požadavků na vytáčení. Pokud je například vyžadován kód země, můžete zadat čísla s kódem nebo bez něj a kód je předpona.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte do nabídky Služby a zvolte možnost Volání > Čísla.

2

Klepněte na tlačítko Spravovat > Přidat.

3

Z rozevírací nabídky Umístění vyberte umístění.

4

Klepněte na tlačítko Další.

5

Chcete-li čísla aktivovat později, zapněte možnost Aktivovat čísla později.


 
Po povolení této možnosti jsou telefonní čísla k dispozici pro konfiguraci okamžitě, aktivujte však číslo přímo kontaktováním operátora. Tuto možnost povolte, pokud budete přenášet čísla později.
6

Zadejte každé telefonní číslo, které chcete přidat. Každé číslo oddělte čárkou.


 
Můžete přidat až 1000 čísel.

 

Čísla se automaticky ověří, když přidáte čárku nebo stisknete klávesu Enter.

7

Klikněte na možnost Uložit.

Nová telefonní čísla se zobrazují v seznamu čísel.


 

Po kliknutí na možnost Uložit dojde k dalšímu ověření. Pokud například pro pobočku existuje přidané číslo, zobrazí se chybová zpráva a nelze ji uložit. Odeberte neplatná čísla a znovu klikněte na Uložit.

Aktivace nebo odebrání telefonních čísel

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte do nabídky Služby a zvolte možnost Volání > Čísla.

2

Pokud chcete aktivovat neaktivní telefonní číslo, klikněte nave sloupci Akce a zvolte možnost Aktivovat.


 

Pokud je funkci, uživateli nebo pracovnímu prostoru přiřazeno neaktivní číslo, zůstane neaktivní, dokud nebude aktivováno pomocí možnosti Aktivovat v části Akce nebo pomocí metody hromadné aktivace, která je popsána v části Aktivovat čísla hromadně.

3

Chcete-li odebrat telefonní číslo, klikněte nave sloupci Akce a zvolte možnost Odstranit.


 
Pokud je telefonní číslo již přiřazeno uživateli, pracovnímu prostoru nebo funkci, možnost odstranění není k dispozici.

Poslední číslo nelze odebrat z organizace. Přidejte do organizace nové dočasné číslo, zrušte přiřazení a odeberte poslední číslo.

Hromadně aktivovat čísla

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte do nabídky Služby a zvolte možnost Volání > Čísla.

2

Seznam čísel můžete filtrovat na základě konkrétního umístění, stavu nebo obojího. Kliknutím na tlačítko Neaktivní zobrazíte pouze čísla, která jsou v neaktivním stavu.

3

Najednou můžete aktivovat 500 čísel, a to výběrem možnosti Aktivovat čísla v horní části seznamu.

4

Potvrďte kliknutím na tlačítko Aktivovat.

Hromadné odstranění telefonních čísel

Než začnete

Hromadně lze odstranit pouze nepřiřazená telefonní čísla.

Pokud číslo patří do bloku čísel, nelze jej odstranit, pokud nejsou přiřazena všechna čísla v tomto bloku.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte na Služby > Volání > Čísla.

2

Vyberte telefonní čísla, která chcete odstranit.

3

V horní navigační nabídce klikněte na tlačítko Odstranit.

Volitelně můžete v nabídce Spravovat vybrat možnost Odstranit.

4

Potvrďte odstranění.

5

Proces hromadného odstranění začíná a lze jej zobrazit ve Správci úloh.


 

Čísla, která nelze odstranit, zobrazit jako chyby. Mezi typické chyby patří:

 • Byl proveden pokus o odstranění čísla přiřazeného uživateli nebo službě.

 • Byl proveden pokus o odstranění čísla, které je součástí rozsahu čísel.


   

  Chcete-li vyřešit chybu rozsahu čísel, musíte vybrat celý blok čísel v daném rozsahu pro odstranění.

Přesunout telefonní čísla z jednoho umístění do druhého

Telefonní čísla můžete v prostředí Control Hub přesunout z jednoho místa na druhé.

Než začnete

 • Lze přesunout pouze telefonní čísla, která jsou uvedena ve stejné zemi.

 • Telefonní čísla musí být poskytována stejnou sítí PSTN, kterou poskytuje nebo poskytuje místní brána.

 • Telefonní čísla musí být aktivní a nelze je přiřadit uživateli, pracovnímu prostoru nebo službě pobočky, jako je automatický operátor nebo skupina sdružených linek.

 • Hlavní číslo pobočky nelze přesunout.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte do nabídky Služby a zvolte možnost Volání > Čísla.

2

Klikněte na tlačítko Spravovat a vyberte možnost Přesunout.

3

Chcete-li čísla přesunout, vyberte umístění zdroje.

4

Vyberte telefonní čísla, která chcete přesunout.

5

V horní navigační nabídce klikněte na tlačítko Přesunout.

6

Vyberte cílové umístění, do kterého chcete přesunout čísla.

7

Proces přesunu začíná a lze jej zobrazit ve Správci úloh.

Čísla, která nelze přesunout, se zobrazují jako chyby. Typickou chybou je pokus o přesunutí čísla přiřazeného uživateli nebo službě.

Hledání a filtrování telefonních čísel a linek

Můžete vyhledávat a filtrovat čísla a rychle najít čísla, která jsou nepřiřazená nebo neaktivní.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte do nabídky Služby a zvolte možnost Volání > Čísla.

2

Pomocí vyhledávacího panelu vyhledejte telefonní číslo nebo linku.

3

Filtrujte telefonní čísla tak, že v horní části stránky vyberete filtr, který chcete použít. Filtrovat podle všech, nepřiřazených, přiřazených, neaktivních, pouze linek nebo bezplatných hovorů.


 
Můžete také filtrovat podle umístění výběrem umístění z rozevírací nabídky.

 

Pokud je pobočce přiřazeno směrové předčíslí, všechny výskyty linek přiřazených této pobočce zahrnují směrové předčíslí před číslem linky. Například 888-1000 (linka směrového předčíslí).

Získat seznam telefonních čísel

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.com přejděte do nabídky Služby a zvolte možnost Volání > Čísla.

2

Klepněte na tlačítko Spravujte > Export a stáhněte soubor CSV se seznamem telefonních čísel pro vaši organizaci.