Přidat telefonní čísla

Než začnete

 • Čísla musí mít formát E.164 pro všechny země s výjimkou Spojených států, které mohou mít také národní formát.

 • V závislosti na zemi se čísla formátují podle místních požadavků na vytáčení. Pokud je například vyžadován kód země, můžete zadat čísla s kódem nebo bez něj a kód je připraven.

1

Ze zákaznického pohledu v přejděte na Servcies a vyberte https://admin.webex.com Volání > Čísla.

2

Klikněte na položky Spravovat > Přidat.

3

Z rozbalovací nabídky Umístění vyberte umístění.

4

Klepněte na tlačítko Další.

5

Pro pozdější aktivaci čísel přepněte na Aktivovat čísla později.


 
Pokud je tato možnost povolena, telefonní čísla jsou okamžitě k dispozici pro konfiguraci, ale je třeba je aktivovat přímým kontaktováním operátora. Tuto možnost povolte, pokud čísla přenášíte později.
6

Zadejte každé telefonní číslo, které chcete přidat. Každé číslo oddělte čárkou.


 
Můžete přidat až 1000 čísel.

 

Čísla se automaticky validují, když přidáte čárku nebo stisknete klávesu Enter.

7

Klikněte na položku Uložit.

Nová telefonní čísla se zobrazí ve vašem seznamu čísel.


 

K dodatečnému ověření dojde po kliknutí na tlačítko Uložit. Pokud například přidávané číslo již pro dané umístění existuje, zobrazí se chybové hlášení a nelze jej uložit. Odstraňte všechna neplatná čísla a klikněte na tlačítko Uložit znovu.

Aktivovat nebo odebrat telefonní čísla

1

V zobrazení pro zákazníky přejděte do části Služby a vyberte https://admin.webex.com Volání > Čísla.

2

Chcete-li aktivovat neaktivní telefonní číslo, klikněte na ve sloupci Akce a vyberte Aktivovat.


 

Pokud je prvku, uživateli nebo pracovnímu prostoru přiděleno neaktivní číslo, zůstane neaktivní, dokud není aktivováno pomocí možnosti Aktivovat v části Akce nebo pomocí metody hromadné aktivace, která je popsána v části Aktivovat čísla hromadně.

3

Chcete-li odstranit telefonní číslo, klikněte na ve sloupci Akce a vyberte možnost Odstranit.


 
Pokud je již telefonní číslo přiřazeno uživateli, pracovnímu prostoru nebo funkci, možnost smazání není k dispozici.

Aktivovat čísla hromadně

1

V zobrazení pro zákazníky přejděte do části Služby a vyberte https://admin.webex.com Volání > Čísla.

2

Seznam čísel můžete filtrovat podle konkrétního místa, stavu nebo obojího. Kliknutím na tlačítko Neaktivní zobrazíte pouze čísla, která jsou v neaktivním stavu.

3

Můžete aktivovat 500 čísel najednou výběrem Aktivovat čísla v horní části seznamu.

4

Potvrďte kliknutím na tlačítko Aktivovat.

Hromadně smazat telefonní čísla

Než začnete

Hromadně smazána mohou být pouze nepřidělená telefonní čísla.

Pokud číslo patří do bloku čísel, nemůže být smazáno, pokud nejsou všechna čísla v tomto bloku nepřiřazena.

1

V zobrazení pro zákazníky přejděte do https://admin.webex.com nabídky Služby > Volání > Čísla.

2

Vyberte telefonní čísla, která chcete smazat.

3

V horní navigační nabídce klikněte na tlačítko Odstranit.

Volitelně můžete z nabídky Spravovat vybrat možnost Odstranit.

4

Potvrďte smazání.

5

Proces hromadného mazání se spustí a lze jej zobrazit ve Správci úloh.


 

Čísla, která nelze odstranit, se zobrazují jako chyby. Typické chyby zahrnují:

 • Pokus o smazání čísla, které je přiřazeno uživateli nebo službě.

 • Pokus o smazání čísla, které je součástí číselného rozsahu.


   

  Chcete-li vyřešit chybu číselného rozsahu, musíte vybrat celý blok čísel v tomto rozsahu pro odstranění.

Přesun telefonních čísel z jednoho místa na druhé

Telefonní čísla můžete v ovládacím centru přesouvat z jednoho místa na druhé.

Než začnete

 • Přesouvat lze pouze telefonní čísla, která jsou poskytována ve stejné zemi.

 • Telefonní čísla musí být poskytována stejnou sítí PSTN nebo místní bránou.

 • Telefonní čísla musí být aktivní a nelze je přiřadit uživateli, pracovnímu prostoru nebo polohové službě, jako je automatický průvodce nebo skupina lovců.

 • Hlavní číslo lokality nelze přesunout.

1

V zobrazení pro zákazníky přejděte do části Služby a vyberte https://admin.webex.com Volání > Čísla.

2

Klikněte na tlačítko Spravovat a vyberte možnost Přesunout.

3

Pro přesun čísel vyberte umístění zdroje.

4

Vyberte telefonní čísla, která chcete přesunout.

5

V horní navigační nabídce klikněte na tlačítko Přesunout.

6

Vyberte cílové místo, kam chcete čísla přesunout.

7

Proces přesunu se spustí a lze jej zobrazit ve Správci úloh.

Čísla, která nelze přesunout, se zobrazují jako chyby. Typickou chybou je pokus o přesun čísla, které je přiřazeno uživateli nebo službě.

Vyhledávání a filtrování telefonních čísel a rozšíření

Můžete vyhledávat a filtrovat čísla, abyste rychle našli čísla, která nejsou přiřazena nebo nejsou aktivní.

1

V zobrazení pro zákazníky přejděte do části Služby a vyberte https://admin.webex.com Volání > Čísla.

2

Pomocí vyhledávacího panelu vyhledejte telefonní číslo nebo příponu.

3

Filtrujte svá telefonní čísla výběrem filtru, který chcete použít, v horní části stránky. Filtrovat podle Všechny, Nepřiřazené, Přiřazené, Neaktivní, Pouze rozšíření nebo Bez mýta.


 
Můžete také filtrovat podle umístění výběrem umístění z rozbalovací nabídky.

Získat seznam telefonních čísel

1

V zobrazení pro zákazníky přejděte do části Služby a vyberte https://admin.webex.com Volání > Čísla.

2

Kliknutím na možnost Spravovat > Export stáhnete soubor CSV se seznamem telefonních čísel pro vaši organizaci.