Přidat telefonní čísla

Než začnete

  • Čísla musí být ve formátu E.164 pro všechny země s výjimkou Spojených států, které mohou také postupovat podle národního formátu.

  • V závislosti na zemi jsou čísla formátována podle místních požadavků na vytáčení. Pokud je například vyžadován kód země, můžete zadat čísla s kódem nebo bez něj a kód je předem.

1

V zobrazení zákazníka v https://admin.webex.comoblasti přejděte na Servciesa zvolte Volání > čísel.

2

Klepněte na tlačítko Přidat čísla.

3

Z rozevírací nabídky Umístění vyberte umístění.

4

Klepněte na tlačítko Další.

5

Chcete-li čísla aktivovat později, přepněte na Aktivovat čísla později.


 
Pokud je tato možnost povolena, telefonní čísla jsou k dispozici pro okamžitou konfiguraci, ale je třeba je aktivovat přímým kontaktováním operátora. Tuto možnost povolte, pokud čísla převádíte později.
6

Zadejte každé telefonní číslo, které má být přidáno. Každé číslo oddělte čárka.


 
Můžete přidat až 1000 čísel.

 

Čísla se automaticky ověří, když přidáte čárku nebo stisknete Enter.

7

Klikněte na položku Uložit.

Nová telefonní čísla se zobrazí v seznamu čísel.


 

Po klepnutí na tlačítko Uložit dojde k dalšímuověření. Pokud například přidáné číslo pro umístění již existuje, zobrazí se chybová zpráva a 1 1 000 000 lze uložit. Odeberte neplatná čísla a klepněte na Uložit znovu.

Aktivace nebo odebrání telefonních čísel

1

V zobrazení zákazníka v oblasti https://admin.webex.compřejděte do služby azvolte Volání > čísel .

2

Chcete-li aktivovat neaktivní telefonní číslo, klepněte na sloupec Akce a zvolte Aktivovat.


 

Pokud je funkci, uživateli nebo pracovnímu prostoru přiřazeno neaktivní číslo, zůstane neaktivní, dokud nebude aktivováno pomocí možnosti Aktivovat v části Akce nebo pomocí metody hromadné aktivace, která je uvedena v části Aktivovat čísla hromadně.

3

Pokud chcete odebrat telefonní číslo, klikněte na sloupec Akce a zvolte Odstranit.


 
Pokud je telefonní číslo již přiřazeno uživateli, pracovnímu prostoru nebo funkci, možnost odstranění není k dispozici.

Aktivovat čísla hromadně

1

V zobrazení zákazníka v oblasti https://admin.webex.compřejděte do služby azvolte Volání > čísel .

2

Seznam čísel můžete filtrovat na základě konkrétního umístění, stavu nebo obojího. Kliknutím na Neaktivní zobrazíte pouze čísla, která jsou v neaktivním stavu.

3

Můžete aktivovat 500 čísel najednou výběrem možnosti Aktivovat čísla v horní části seznamu.

4

Potvrďte klepnutím na tlačítko Aktivovat.

Vyhledávání a filtrování telefonních čísel a rozšíření

Čísla můžete vyhledávat a filtrovat a rychle vyhledat nepřiřazená nebo neaktivní čísla.

1

V zobrazení zákazníka v oblasti https://admin.webex.compřejděte do služby azvolte Volání > čísel .

2

Pomocí vyhledávacího panelu vyhledejte telefonní číslo nebo rozšíření.

3

Filtrujte telefonní čísla výběrem filtru, který chcete použít, v horní části stránky. Filtrujte podle všech ,Nepřiřazené ,Přiřazené ,Neaktivní , Pouze rozšíření nebo Bezplatné.


 
Můžete také filtrovat podle umístění výběrem umístění z rozevírací nabídky.

Získání seznamu telefonních čísel

1

V zobrazení zákazníka v oblasti https://admin.webex.compřejděte do služby azvolte Volání > čísel .

2

Kliknutím na ikonu Export stáhnete soubor CSV se seznamem telefonních čísel pro vaši organizaci.