Dodaj numery telefonów

Przed rozpoczęciem

 • Liczby muszą być zgodne z formatem E.164 we wszystkich krajach z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, które mogą również być zgodne z formatem krajowym.

 • W zależności od kraju numery są sformatowane zgodnie z lokalnymi wymaganiami wybierania. Na przykład, jeśli wymagany jest kod kraju, można wprowadzać cyfry z kodem lub bez niego, a kod jest poprzedzony.

1

W widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Usługi i wybierz Połączenia > Numery.

2

Kliknij Zarządzaj > Dodaj.

3

Wybierz lokalizację z menu rozwijanego Lokalizacja.

4

Kliknij przycisk Dalej.

5

Aby aktywować numery później, włącz opcję Aktywuj numery później.


 
Gdy ta opcja jest włączona, numery telefonów można natychmiast skonfigurować, ale należy je aktywować, kontaktując się bezpośrednio z operatorem. Włącz tę opcję, jeśli przenosisz numery w późniejszym czasie.
6

Wprowadź każdy numer telefonu, który chcesz dodać. Oddziel każdy numer przecinkiem.


 
Możesz dodać do 1000 numerów.

 

Liczby są automatycznie sprawdzane po dodaniu przecinka lub naciśnięciu klawisza Enter.

7

Kliknij opcję Zapisz.

Nowe numery telefonów pojawią się na Twojej liście numerów.


 

Dodatkowa weryfikacja następuje po kliknięciu przycisku Zapisz. Na przykład, jeśli dodawany numer już istnieje dla lokalizacji, pojawi się komunikat o błędzie i nie będzie można zapisać. Usuń wszelkie nieprawidłowe numery i ponownie kliknij przycisk Zapisz.

Aktywuj lub usuń numery telefonów

1

W widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Usługi i wybierz Połączenia > Numery.

2

Aby aktywować nieaktywny numer telefonu, kliknij w kolumnie Działania i wybierz Aktywuj.


 

Jeśli nieaktywny numer jest przypisany do funkcji, użytkownika lub obszaru roboczego, pozostanie on nieaktywny do momentu aktywacji za pomocą opcji Aktywuj w sekcji Czynności lub za pomocą metody aktywacji zbiorczej opisanej w Zbiorcza aktywacja numerów.

3

Aby usunąć numer telefonu, kliknij w kolumnie Działania i wybierz Usuń.


 
Jeśli numer telefonu jest już przypisany do użytkownika, obszaru roboczego lub funkcji, opcja usuwania jest niedostępna.

Aktywuj numery zbiorczo

1

W widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Usługi i wybierz Połączenia > Numery.

2

Możesz filtrować listę numerów na podstawie określonej lokalizacji, stanu lub obu. Kliknij opcję Nieaktywne, aby wyświetlić tylko liczby, które są nieaktywne.

3

Jednorazowo możesz aktywować 500 numerów, wybierając opcję Aktywuj numery u góry listy.

4

Potwierdź, klikając Aktywuj.

Zbiorcze usuwanie numerów telefonów

Przed rozpoczęciem

Tylko numery telefonów, które nie są przypisane, można usuwać zbiorczo.

Jeśli numer należy do bloku numerów, nie można go usunąć, chyba że wszystkie numery w tym bloku są nieprzypisane.

1

W widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Usługi > Połączenia > Numery.

2

Wybierz numery telefonów, które chcesz usunąć.

3

Kliknij opcję Usuń w górnym menu nawigacyjnym.

Opcjonalnie możesz wybrać opcję Usuń w Zarządzaj.

4

Potwierdź usunięcie.

5

Rozpoczyna się proces usuwania zbiorczego, który można wyświetlić w Menedżerze zadań.


 

Liczby, których nie można usunąć, są wyświetlane jako błędy. Typowe błędy to:

 • Próba usunięcia numeru przypisanego do użytkownika lub usługi.

 • Próba usunięcia liczby, która jest częścią zakresu numerów.


   

  Aby rozwiązać błąd zakresu liczb, musisz zaznaczyć do usunięcia cały blok liczb z tego zakresu.

Przenieś numery telefonów z jednej lokalizacji do drugiej

W Centrum sterowania możesz przenosić numery telefonów z jednej lokalizacji do drugiej.

Przed rozpoczęciem

 • Można przenieść tylko numery telefonów podane w tym samym kraju.

 • Numery telefonów muszą być dostarczone przez tę samą sieć PSTN, którą dostarcza lub dostarcza lokalna brama.

 • Numery telefonów muszą być aktywne i nie można ich przypisać do użytkownika, obszaru roboczego ani usługi lokalizacyjnej, takiej jak automatyczna sekretarka lub grupa przeszukiwania.

 • Nie można przenieść głównego numeru lokalizacji.

1

W widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Usługi i wybierz Połączenia > Numery.

2

Kliknij przycisk Zarządzaj i wybierz opcję Przenieś.

3

Wybierz lokalizację źródłową, aby przenieść liczby.

4

Wybierz numery telefonów, które chcesz przenieść.

5

Kliknij opcję Przenieś w górnym menu nawigacyjnym.

6

Wybierz lokalizację docelową, do której chcesz przenieść liczby.

7

Rozpoczyna się proces przenoszenia i można go wyświetlić w Menedżerze zadań.

Liczby, których nie można przenieść, są wyświetlane jako błędy. Typowym błędem jest próba przeniesienia numeru przypisanego do użytkownika lub usługi.

Wyszukiwanie i filtrowanie numerów telefonów i rozszerzeń

Możesz wyszukiwać i filtrować numery, aby szybko znaleźć numery, które są nieprzypisane lub nieaktywne.

1

W widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Usługi i wybierz Połączenia > Numery.

2

Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć numer telefonu lub rozszerzenie.

3

Filtruj swoje numery telefonów, wybierając filtr do zastosowania u góry strony. Filtruj według Wszystkie, Nieprzypisane, Przypisane, Nieaktywne, Tylko rozszerzenie lub Bezpłatne .


 
Możesz także filtrować według lokalizacji, wybierając lokalizację z menu rozwijanego.

Pobierz listę numerów telefonów

1

W widoku klienta w https://admin.webex.com przejdź do Usługi i wybierz Połączenia > Numery.

2

Kliknij Zarządzaj > Eksportuj, aby pobrać plik CSV z listą numerów telefonów dla Twojej organizacji.