Legg til telefonnumre

Før du begynner

  • Tall må følge E.164-format for alle land, bortsett fra USA, som også kan følge det nasjonale formatet.

  • Avhengig av landet formateres numrene i henhold til lokale oppringingskrav. Hvis det for eksempel kreves en landskode, kan du angi numre med eller uten koden, og koden settes foran.

1

https://admin.webex.comtil Servcies ikundevisningen i , og velg Anrop > numre.

2

Velg Legg til tall.

3

Velg en plassering på rullegardinmenyen Plassering.

4

Klikk Neste.

5

Hvis du vil aktivere tall senere, aktiverer du Aktiver tall senere.


 
Når dette alternativet er aktivert, er telefonnumre tilgjengelige for konfigurasjon umiddelbart, men må aktiveres ved å kontakte operatøren din direkte. Aktiver dette alternativet hvis du porterer tall senere.
6

Skriv inn hvert telefonnummer som skal legges til. Skill hvert tall ved hjelp av et komma.


 
Du kan legge til opptil 1000 numre.

 

Tall valideres automatisk når du legger til et komma eller trykker ENTER.

7

Klikk Lagre.

De nye telefonnumrene vises i nummerlisten.


 

Ytterligere validering skjer når du klikker Lagre. Hvis det for eksempel allerede finnes et tall som legges til for plasseringen, vises en feilmelding, og du kan ikke lagre. Fjern eventuelle ugyldige tall, og klikk Lagre på nytt.

Aktivere eller fjerne telefonnumre

1

Gå til Tjenester i kundevisningen i https://admin.webex.com, og velg Ring> numre.

2

Hvis du vil aktivere et inaktivt telefonnummer, klikker du Handlinger -kolonnen og velger Aktiver.


 

Hvis et inaktivt nummer er tilordnet en funksjon, bruker eller arbeidsområde, forblir det inaktivt til det aktiveres ved hjelp av alternativet Aktiver under Handlinger eller ved hjelp av masseaktiveringsmetoden, som er beskrevet i Aktiver numre i bulk.

3

Hvis du vil fjerne et telefonnummer, klikker du Handlinger -kolonnen og velger Slett.


 
Hvis telefonnummeret allerede er tilordnet en bruker, et arbeidsområde eller en funksjon, er ikke slettealternativet tilgjengelig.

Aktiver flere numre samtidig

1

Gå til Tjenester i kundevisningen i https://admin.webex.com, og velg Ring> numre.

2

Du kan filtrere listen over numre basert på en bestemt plassering, status eller begge deler. Klikk Inaktiv for å se bare tallene som er inaktive.

3

Du kan aktivere 500 numre om gangen ved å velge Aktiver numre øverst i listen.

4

Bekreft ved å klikke Aktiver.

Søk og filtrer telefonnumre og utvidelser

Du kan søke etter og filtrere tall for raskt å finne tall som ikke er tilordnet eller inaktive.

1

Gå til Tjenester i kundevisningen i https://admin.webex.com, og velg Ring> numre.

2

Bruk søkefeltet til å finne et telefonnummer eller internnummer.

3

Filtrer telefonnumrene dine ved å velge filteret som skal brukes, øverst på siden. Filtrer etter alle , Ikke tilordnet , Tilordnet , Inaktiv ,Bare utvidelse eller Grønt nummer.


 
Du kan også filtrere etter sted ved å velge et sted fra rullegardinmenyen.

Få en liste over telefonnumre

1

Gå til Tjenester i kundevisningen i https://admin.webex.com, og velg Ring> numre.

2

Klikk eksporter-ikonet for å laste ned en CSV-fil med listen over telefonnumre for organisasjonen.