Dodaj telefonske brojeve

Pre nego što počneš

  • Brojevi moraju da prate format E.164 za sve zemlje, osim za Sjedinjene Države, koje takođe mogu da prate nacionalni format.

  • U zavisnosti od zemlje, brojevi su oblikovani u skladu sa lokalnim zahtevima za biranje broja. Na primer, ako je potrebna šifra države, možete uneti brojeve sa šifrom ili bez nje, a šifra je unapred određena.

1

Iz prikaza kupca u https://admin.webex.comprogramu , idite na stavku "Servcies"i izaberite stavku Pozivanje > brojeve.

2

Kliknite na dugme Sabiranjebrojeva .

3

Odaberite lokaciju iz padajuće menija Lokacija.

4

Kliknite na dugme Dalje.

5

Da biste kasnije aktivirali brojeve, prebacite se na dugme "Aktiviraj brojevekasnije".


 
Kada je ova opcija omogućena, telefonski brojevi su dostupni za konfiguraciju odmah, ali ih je potrebno aktivirati direktnim kontaktom sa operaterom. Omogućite ovu opciju ako kasnije portujete brojeve.
6

Unesite svaki broj telefona koji treba dodati. Razdvojte svaki broj pomoću zareza.


 
Možete da saberete do 1.000 brojeva.

 

Brojevi se automatski proveravaju kada dodate zarez ili pritisnete taster Enter.

7

Kliknite na dugme Sačuvaj.

Novi telefonski brojevi se pojavljuju na listi brojeva.


 

Do dodatne provere valjanosti dolazi nakon što kliknete na dugme "Sačuvaj". Na primer, ako za lokaciju već postoji broj koji se dodaje, pojavljuje se poruka o grešci i ne možete da je sačuvate. Uklonite sve nevažeće brojeve i ponovo kliknite na dugme Sačuvaj.

Aktiviranje ili uklanjanje telefonskih brojeva

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge i odaberite opciju Pozivanje > brojeve.

2

Da biste aktivirali neaktivan telefonski broj, kliknite na kolonu Radnje i izaberite stavku Aktiviraj.


 

Ako je neaktivan broj dodeljen funkciji, korisniku ili radnom prostoru, on će ostati neaktivan dok se ne aktivira pomoću opcije Aktiviraj u okviru radnji Radnje ili pomoću metoda masovne aktivacije, koji je prikazan u opciji Aktiviraj brojeve na veliko.

3

Da biste uklonili telefonski broj, kliknite na kolonu Radnje i izaberite stavku Izbriši.


 
Ako je telefonski broj već dodeljen korisniku, radnom prostoru ili funkciji, opcija brisanja nije dostupna.

Aktiviraj brojeve na veliko

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge i odaberite opciju Pozivanje > brojeve.

2

Listu brojeva možete filtrirati na osnovu određene lokacije, statusa ili oboje. Kliknite na dugme "Neaktivno" da biste videli samo brojeve koji su u neaktivnom stanju.

3

Možete istovremeno aktivirati 500 brojeva tako što ćete na vrhu liste izabrati stavku Aktiviraj brojeve.

4

Potvrdite klikom na dugme Aktiviraj.

Pretraži i filtriraj telefonske brojeve i proširenja

Možete pretražiti i filtrirati brojeve da biste brzo pronašli brojeve koji nisu dodeljeni ili neaktivni.

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge i odaberite opciju Pozivanje > brojeve.

2

Koristite traku za pretragu da biste pronašli broj telefona ili proširenje.

3

Filtrirajte brojeve telefona tako što ćete na vrhu stranice izabrati filter koji ćete primeniti. Filtriraj posvima , Nedodenim, Dodeljeno , Neaktivno , Samo proširenje ili Bez putarine.


 
Filter možete filtrirati i po lokaciji tako što ćete u padajućem meniju odabrati lokaciju.

Dobijte listu telefonskih brojeva

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.comprogramu Izaberite stavku Usluge i odaberite opciju Pozivanje > brojeve.

2

Kliknite na ikonu "Izvezi" da biste preuzeli CSV datoteku sa listom telefonskih brojeva za vašu organizaciju.