1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, gå til Tjenester > Samtale > Steder.

2

Velg en plassering som skal redigeres.

Detaljer om plasseringen vises i vinduet.
3

Klikk på Avanserte samtaleinnstillinger.

4

Klikk på Musikk på vent.

5

Velg På vent eller Samtaleparkering for lyden du vil bruke.

6

I Kilde til musikk på vent velger du standard eller tilpasset musikk, og klikker deretter på Lagre.

  • Spill av standardmusikk– Systemet spiller musikk for å fylle stillheten og lar kunden vite at de fortsatt er tilkoblet.
  • Spill av egendefinert musikk– Du må laste opp en lydfil i .wav format for å kunne spilles av når en oppringer er på vent.

Eksempel

Vil du se hvordan det gjøres? Se denne videodemonstrasjonen om hvordan du konfigurerer innstillingene for musikk på vent i Kontrollhub.