1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster > Samtal > Platser.

2

Välj en plats att redigera.

Information om platsen visas i fönstret.
3

Klicka på Avancerade samtalsinställningar.

4

Klicka på Musik är väntande.

5

Välj On Hold eller samtalsparkering för ljudet som ska tillämpas på.

6

I Musik vid hold sourceväljer du standardmusik eller anpassad musik och klickar sedan på Spara.

  • Spela standardmusik– systemet spelar musik för att fylla tystnaden och låter kunden veta att de fortfarande är anslutna.
  • Spela upp anpassadmusik– Du måste överföra en ljudkälla fil i .wav-format för att spela upp när en uppringare är på plats.

Exempel

Vill du se hur det går till? Titta på den här videodemonstrationen om hur du konfigurerar dina egna inställningar för musik i Control Hub.