1

Iz prikaza klijenta u prozoru https://admin.webex.comIzaberite stavku Upravljanje > lokacijama.

2

Izaberite karticu Pozivanje i izaberite lokaciju za uređivanje.

Detalji o lokaciji se pojavljuju u prozoru.
3

Kliknite na dugme Muzika na čekanju u odeljku "Upravljanje pozivima ".

4

Izaberite "Na čekanju " ili "Parkiraj pozive " na koje treba primeniti zvuk.

5

U vremenu muzike na čekanju odaberite podrazumevanu muziku ili prilagođenu muziku, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  • Reprodukujte podrazumevanu muziku – Sistem reprodukuje muziku da bi popunio tišinu i omogućava kupcu da zna da su još uvek povezani.
  • Reprodukujte prilagođenu muziku – morate da otpremite audio izvornu datoteku u .wav formatu da biste reprodukovali kada je pozivalac na čekanju.

Primer

Hoćete da vidite kako se to radi? Pogledajte ove video demonstracije o tome kako da konfigurišete podešavanja muzike na čekanju na platformi Control Hub.