1

Iz prikaza klijenta u programu https://admin.webex.comidite na lokaciju " Usluge > pozivanje > lokacije".

2

Izaberite lokaciju za uređivanje.

Detalji lokacije se pojavljuju u prozoru.
3

Kliknite na dugme Više opcija za postavke poziva.

4

Kliknite na dugme Muzika na čekanju.

5

Izaberite "Na čekanju " ili "Pozovi park " da bi se zvuk primenio.

6

U okviru Muzika na izvoru čekanjaodaberite podrazumevanu muziku ili prilagođenu muziku, a zatim kliknite na dugme Sačuvaj.

  • Reprodukuj podrazumevanu muziku– Sistem reprodukuje muziku da bi ispunio tišinu i omogućava kupcu da zna da su još uvek povezani.
  • Reprodukujte prilagođenumuziku – Morate da otpremite audio izvornu datoteku u .wav formatu da biste se reagovali kada je pozivalac na čekanju.

Primer

Hoćeš da vidiš kako se to radi? Pogledajte ovu video demonstraciju o konfigurisanju postavki na čekanju muzike u kontrolnom čvorištu.