1

Prijavite se u Control Hub i idite na adresu "Upravljanje > lokacije".

2

Odaberite lokaciju i kliknite na karticu " Pozivanje ".

3

Idite u odeljak " Upravljanje pozivima" i odaberite opciju "Na čekanju ili parkiraj".

4

Izbor poziva je postavljen na čekanju poziv ili je poziv parkiran da bi se zvuk primenio.

5

U odeljku "Izvor muzike na čekanju" odaberite jednu od sledećih opcija da biste obavestili korisnike da su i dalje povezani na poziv, a zatim kliknite na "Sačuvaj".

  • Reprodukuj podrazumevanu muziku – odaberite ovu opciju da biste reprodukovali podrazumevanu muziku.
  • Reprodukuj prilagođenu muziku – odaberite ovu opciju i kliknite na "Izaberi muziku " da biste otpremili ili snimili audio izvornu datoteku u . WAV ili . WMA format. Pogledajte upravljanje spremištem najava da biste otpremili ili snimili datoteke najave.

Primer

Hoćete da vidite kako se to radi? Pogledajte ove video demonstracije o tome kako da konfigurišete podešavanja muzike na čekanju na platformi Control Hub.