1

Prihláste sa do Control Huba prejdite na Zvládanie > Miesta.

2

Vyberte umiestnenie a kliknite na Volanie tab.

3

Choďte na Spracovanie hovorov sekciu a vyberte si Hudba na počkanie alebo zaparkovanie.

4

Vyberte Hovor je podržaný alebo Hovor je zaparkovaný aby sa zvuk použil.

5

In Music on Hold Source, vyberte jednu z nasledujúcich možností, aby používatelia vedeli, že sú počas hovoru stále pripojení, a potom kliknite Uložiť.

  • Prehrať predvolenú hudbu— Túto možnosť vyberte, ak chcete prehrávať predvolenú hudbu.
  • Prehrávajte vlastnú hudbu—Vyberte túto možnosť a kliknite Vyberte hudbu na nahranie alebo nahranie zdrojového zvukového súboru .WAV alebo .WMA formát. Pozri Správa úložiska oznámení na nahrávanie alebo nahrávanie súborov oznámení.

Príklad

Chcete vidieť, ako sa to robí? Sleduj video ukážka ako nakonfigurovať nastavenia podržania hudby v Control Hub.