1

https://admin.webex.com müşteri görünümünden Hizmetler > Calling > Konumlar’a gidin.

2

Düzenlemek için bir konum seçin.

Konumun ayrıntıları pencerede görünür.
3

Gelişmiş Çağrı Ayarları'na tıklayın.

4

Basılı Müzik'e tıklayın.

5

Ses için Basılı çağrı parkı'i seçin.

6

Basılı Tutma Kaynağında Müzikseçeneğinde, varsayılan müziği veya özel müziği seçin ve ardından Kaydet'e tıklayın.

  • Varsayılan müziği oynat–Sistem, sessizliği doldurmak için müzik çalar ve müşterinin hâlâ bağlı olduğunu size iletir.
  • Özel müzik çal-Arayanhattayken oynatmak için .wav biçiminde bir ses kaynağı dosyası yükleyebilirsiniz.

Örnek

Nasıl olduğunu görmek istiyor musunuz? Control Hub'da müziğinizi basılı tutma ayarlarınızı yapılandırmayla ilgili bu video gösterimini izleyin.