1

Влезте в Контролен център , и отидете на Управление > Местоположения .

2

Изберете местоположение и щракнете върху Обаждане раздел.

3

Отидете до Обработка на повиквания раздел и изберете Музика в задържане или паркиране .

4

Изберете Повикването е поставено в задържане или Обаждането е паркирано за да се приложи аудиото.

5

В Източник на музика на задържане , изберете една от следните опции, за да уведомите потребителите, че все още са свързани по време на разговора, и след това щракнете Запазете .

  • Пуснете музика по подразбиране — Изберете тази опция, за да пуснете музиката по подразбиране.
  • Пуснете персонализирана музика — Изберете тази опция и щракнете Изберете музика за да качите или запишете файл с аудио източник .WAV или .WMA формат. Виж Управление на хранилището за съобщения за да качите или запишете файловете с съобщения.

Пример

Искате ли да видите как се прави? Гледай това видео демонстрация за това как да конфигурирате настройките си за задържане на музика Контролен център .