1

Přihlaste se do prostředí Control Hub a přejděte do Správa > Umístění.

2

Vyberte pobočku a klikněte na kartu Volání.

3

Přejděte do části Zpracování hovorů a zvolte možnost Hudba při přidržení nebo parkování.

4

Vyberte možnost Hovor je podržen nebo je hovor zaparkován, aby bylo možné použít zvuk.

5

V části Zdroj hudby při přidržení hovoru vyberte jednu z následujících možností, abyste uživatele informovali, že jsou stále v hovoru připojeni, a potom klikněte na tlačítko Uložit.

  • Přehrát výchozí hudbu – tuto možnost vyberte, chcete-li přehrát výchozí hudbu.
  • Přehrát vlastní hudbu – vyberte tuto možnost a kliknutím na možnost Vybrat hudbu nahrajte nebo nahrajte soubor zdroje zvuku ve formátu .WAV nebo .WMA . Chcete-li nahrát nebo zaznamenat soubory oznámení, přečtěte si Správa úložiště oznámení.

Příklad

Chcete vidět, jak se to dělá? Sledujte toto video ukázka o tom, jak nakonfigurovat nastavení podržení hudby v Centrum Control Hub .