Oversikt

Du kan masseadministrere brukeranropsdata med masseinnlegg eller oppdateringer for brukerfunksjoner. Administratorer vil kunne importere eller eksportere funksjoner med en CSV-fil.

Hvis du har mange brukeranropsdata å legge til, er alternativet for masseadministrering av brukeranropsdata veldig praktisk, og CSV-støtten reduserer innsatsen for distribusjon og migrering.

Alle brukeranropsdata som er opprettet i Control Hub, krever at du fyller ut en veiviser med mange parametere, og CSV-støtten effektiviserer prosessen.

Funksjonene nedenfor er noen av funksjonene som støttes:

  • Overvåking
  • Trykk for å snakke
  • Resepsjonistklient
  • Autentiseringskoder for utgående anrop

Slik masseadministrerer du brukeranropsdata:

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com , gå til Tjenester og velg Ring > Tjenesteinnstillinger, og rull deretter til Administrer brukeranropsdata.

2

Klikk på Administrer brukeranropsdata.

3

Velg et sted fra rullegardinlisten for å laste ned data for brukeranropsdata på det stedet, eller velg alle lokasjoner for å laste ned data for alle brukeranropsdata.

4

Klikk på Last ned data eller Last ned .csv-mal for å bekrefte at CSV-filen er riktig formatert, og sørg for å fylle ut nødvendig informasjon.

5

Legg til eller rediger for- og etternavnet, telefonnummeret og så videre, og last opp den oppdaterte CSV-filen.

6

Klikk på Vis importhistorikk/oppgaver for å se statusen til CSV-importen og angi om du har støtt på feil.


Bruker-e-post er det eneste obligatoriske feltet du må angi, og de andre feltene er valgfrie.
Tabell 1.
Kolonne Beskrivelse Støttede verdier
Bruker-e-post Skriv inn e-post-ID-en til brukeren. Eksempel: san@yahoo.com Tegnlengde:1-30
Talepost aktivert Velg den talepostaktiverte menyutvidelsen. True og False er verdiene du kan velge fra.
Send alle anrop til VM Velg menyutvidelsen Send alle anrop til VM. True og False er verdiene du kan velge fra.
Send opptatte anrop til VM Velg menyutvidelsen send opptatte anrop til VM. True og False er verdiene du kan velge fra.
Send ubesvarte anrop til VM Velg menyutvidelsen Send ubesvarte anrop til VM. True og False er verdiene du kan velge fra.
Antall ring før ubesvarte anrop sendes til VM Angi antall ring før du sender ubesvarte anrop til VM. Eksempel: 3 Rekkevidde: 2-20
Ny talepostvarsling aktivert Velg den nye talepostvarslingsaktiverte menyutvidelsen. True og False er verdiene du kan velge fra.
Ny destinasjon for talepostvarsling Angi den nye destinasjonen for talepostvarsling. True og False er verdiene du kan velge fra.
Meldingslagringstype Velg meldingslagringstype. INTERN og EKSTERN er verdiene du kan velge mellom.
Meldingslagring Intern postboks Ny meldingsindikator Velg meldingslagring intern postkasse ny meldingsindikator. True og False er verdiene du kan velge fra.
Meldingslagring Ekstern postboks E-post Skriv inn e-post-IDen for den eksterne postkassen for meldingslagring. Eksempel: san@yahoo.com Tegnlengde:1-30

 
Gjelder kun for EKSTERN type
Overfør til nummer aktivert Velg overføring til nummer. True og False er verdiene du kan velge fra.
Overfør til nummerdestinasjon Angi overføringen til nummerdestinasjonen. Eksempel: 19095550000. Karakterlengde: 1-23
E-postkopi av melding aktivert Velg e-postkopi av meldingen. True og False er verdiene du kan velge fra.
E-postkopi av melding E-post-ID Skriv inn e-post-ID-en for e-postkopi av meldingen. Eksempel: san@yahoo.com Tegnlengde:1-30
Faksmeldinger aktivert Velg alternativet for faksmeldinger. True og False er verdiene du kan velge fra.
Telefonnummer for faksmeldinger Angi telefonnummeret for faksmeldinger. Eksempel: 19095550000. Karakterlengde: 1-23
Faksmeldingsutvidelse Skriv inn utvidelsen for faksmeldinger. Eksempel: 93670. Karakterlengde: 1-23
Viderekobling alltid aktivert Velg alternativet for viderekobling alltid aktivert. True og False er verdiene du kan velge fra.
Viderekobling alltid telefonnummer Skriv inn telefonnummeret for viderekobling alltid. Eksempel: 19095550000. Karakterlengde: 1-23
Viderekobling Spill alltid tone aktivert Velg alternativet for viderekobling av anrop alltid aktivert tone. True og False er verdiene du kan velge fra.
Viderekobling Send alltid til talepost aktivert Velg alternativet aktivert for viderekobling alltid send til talepost. True og False er verdiene du kan velge fra.
Viderekobling opptatt aktivert Velg alternativet for viderekobling opptatt. True og False er verdiene du kan velge fra.
Viderekobling opptatt telefonnummer Skriv inn nummeret for viderekobling av opptatt. Eksempel: 19095550000. Karakterlengde: 1-23
Viderekobling opptatt Send til talepost aktivert Velg alternativet for viderekobling opptatt. True og False er verdiene du kan velge fra.
Viderekobling Ingen svar aktivert Velg alternativet for viderekobling opptatt. True og False er verdiene du kan velge fra.
Telefonnummer for viderekobling uten svar Skriv inn telefonnummeret for viderekobling uten svar. Eksempel: 19095550000. Karakterlengde: 1-23
Viderekobling Ingen svar Send til talepost aktivert Velg alternativet for viderekobling uten svar send til talepost aktivert. True og False er verdiene du kan velge fra.
Viderekobling uten svar Antall ring Angi antall ring for viderekobling uten svar. Eksempel: Lengde på 11 tegn: 1-23
Virksomhetskontinuitet aktivert Velg alternativet for forretningskontinuitet. True og False er verdiene du kan velge fra.
Business Continuity Telefonnummer Skriv inn bedriftskontinuitetstelefonnummeret. Eksempel: 19095550000. Karakterlengde: 1-23
Bedriftskontinuitet Send til talepost aktivert Velg alternativet aktivert for forretningskontinuitet send til talepost. True og False er verdiene du kan velge fra.
Samtale venter aktivert Velg alternativet Samtale venter aktivert. True og False er verdiene du kan velge fra.
Eksternt oppringer-ID-nummer Skriv inn telefonnummeret til den eksterne oppringeren. Eksempel: 19095550000. Karakterlengde: 1-23
Fornavn for innringer-ID Skriv inn anrops-ID-fornavnet. Eksempel: San. Karakterlengde: 1-23
Etternavn for innringer-ID Skriv inn anrops-ID-etternavnet. Eksempel: Tway. Karakterlengde: 1-23
Ekstern anrops-ID-navnpolicy Velg navnepolicyen for ekstern anrops-ID. AVSNITT_ALLE og TILLAT_ALLE er verdiene du kan velge mellom.
Egendefinert ekstern anrops-ID-navn Skriv inn anrops-ID-navnet.
Blokker innringer-ID for viderekoblede samtaler Velg blokkering av anrops-ID for viderekoblede anrop. True og False er verdiene du kan velge fra.
Nødoppringingsnummertype Skriv inn nødnummertype. Eksempel: 19095550000. Karakterlengde: 1-23
Tilbakeringing til nødanrop Skriv inn nødnummeret. Eksempel: 19095550000. Karakterlengde: 1-23
Ringeenheter for klikk for å ringe-anrop aktivert Velg ringeenheter for klikk for å ringe anrop aktivert. True og False er verdiene du kan velge fra.
Ringeenheter for gruppeside aktivert Velg alternativet for ringeenheter for gruppeside. True og False er verdiene du kan velge fra.
Ringeenheter for samtaleparkering aktivert Velg alternativet for ringeenheter for samtaleparkering. True og False er verdiene du kan velge fra.
Desktop Client aktivert Velg alternativet for skrivebordsklient. True og False er verdiene du kan velge fra.
Mobilklient aktivert Velg alternativet for mobilklient. True og False er verdiene du kan velge fra.
Nettbrettklient aktivert Velg alternativet for nettbrettklient. True og False er verdiene du kan velge fra.
Desktop-nettleser aktivert Velg skrivebordsnettleseralternativet. True og False er verdiene du kan velge fra.
Lekter inn aktivert Velg lekteren i alternativet. True og False er verdiene du kan velge fra.
Barge In Tone aktivert Velg alternativet prat i tone. True og False er verdiene du kan velge fra.
Anropsavlytting aktivert Velg alternativet for samtaleavskjæring. True og False er verdiene du kan velge fra.
Anropsavskjæring Type innkommende anrop Velg alternativet for å avskjære innkommende anrop. AVSNITT_ALLE og TILLAT_ALLE er verdiene du kan velge mellom.
Anropsavskjæring Innkommende anrop Voicemail aktivert Velg alternativet for å avskjære innkommende anrop til talepost. True og False er verdiene du kan velge fra.
Anropsavskjæring Innkommende anrop Annonsering av nytt telefonnummer aktivert Velg alternativet for å avskjære innkommende anrop for kunngjøring av nytt telefonnummer. True og False er verdiene du kan velge fra.
Anropsavskjæring Innkommende anrop Nytt telefonnummer kunngjøringsdestinasjon Angi alternativet for å avskjære innkommende anrop for kunngjøring av nytt telefonnummer. Eksempel: 19095550000. Karakterlengde: 1-23
Anropsavskjæring Innkommende anrop Nytt telefonnummer Kunngjøring Nulloverføring aktivert Velg alternativet for samtale avskjære innkommende samtale nytt telefonnummer kunngjøring null overføring. True og False er verdiene du kan velge fra.
Anropsavskjæring Innkommende anrop Nytt telefonnummer Kunngjøring Null overføringsdestinasjon Angi alternativet for anropsavskjæring innkommende anrop nytt telefonnummer kunngjøring null overføringsdestinasjon. Eksempel: 19095550000. Karakterlengde: 1-23
Anropsavskjæring Utgående anropstype Velg alternativet for avskjæring av utgående anrop. AVSNITT_ALLE og TILLAT_LOKALE_ALLE er verdiene du kan velge mellom.
Anropsavlytting Utgående anrop overført aktivert Velg alternativet for avlytting av utgående anrop overført. True og False er verdiene du kan velge fra.
Anropsavskjæring Utgående anrop overført telefonnummer Angi alternativet for å avskjære utgående anrop overført telefonnummer. Eksempel: 19095550000. Karakterlengde: 1-23
Innkommende anrop aktivert Velg alternativet for innkommende anrop. True og False er verdiene du kan velge fra.
Innkommende anrop Interne anrop aktivert Velg alternativet for innkommende interne anrop. True og False er verdiene du kan velge fra.
Innkommende anrop Samle anrop aktivert Velg alternativet for innkommende samtaler. True og False er verdiene du kan velge fra.
Overføringstyper for innkommende anrop Velg alternativet for innkommende overføringstype. TILLAT_ALLE_EKSTERNE, TILLAT_BARE_OVERFØRT_EKSTERN og BLOKK_ALLE_EKSTERN er verdiene du kan velge mellom.
Utgående anrop aktivert Velg alternativet for utgående anrop. True og False er verdiene du kan velge fra.
Utgående samtaler intern handling Velg alternativet for intern handling for utgående anrop. ALLOW, AUTH_CODE og BLOCK er verdiene du kan velge fra.
Utgående anrop Intern overføring aktivert Velg alternativet for intern overføring av utgående anrop. True og False er verdiene du kan velge fra.
Utgående samtaler Lokal handling Velg det lokale handlingsalternativet for utgående anrop. ALLOW, AUTH_CODE og BLOCK er verdiene du kan velge fra.
Utgående anrop Lokal overføring aktivert Velg alternativet for lokal overføring av utgående anrop. True og False er verdiene du kan velge fra.
Gratis handling for utgående samtaler Velg gratis handlingsalternativet for utgående anrop. ALLOW, AUTH_CODE og BLOCK er verdiene du kan velge fra.
Utgående anrop Gratis overføring aktivert Velg alternativet for gratis overføring av utgående anrop. True og False er verdiene du kan velge fra.
Utgående samtaler Langdistanseaksjon Velg langdistansehandlingen for utgående samtaler. ALLOW, AUTH_CODE og BLOCK er verdiene du kan velge fra.
Utgående anrop Langdistanseoverføring aktivert Velg alternativet for langdistanseoverføring for utgående anrop. True og False er verdiene du kan velge fra.
Utgående samtaler internasjonal handling Velg den internasjonale handlingen for utgående samtaler. ALLOW, AUTH_CODE og BLOCK er verdiene du kan velge fra.
Utgående anrop Internasjonal overføring aktivert Velg alternativet for internasjonal overføring av utgående anrop. True og False er verdiene du kan velge fra.
Utgående utlysninger Nasjonal handling Velg den nasjonale handlingen for utgående samtaler. ALLOW, AUTH_CODE og BLOCK er verdiene du kan velge fra.
Utgående anrop Nasjonal overføring aktivert Velg den nasjonale overføringshandlingen for utgående anrop. True og False er verdiene du kan velge fra.
Utgående anrop Operatørhjelpstiltak Velg operatørassistansehandlingen for utgående anrop. ALLOW, AUTH_CODE og BLOCK er verdiene du kan velge fra.
Utgående anrop Operatørassistanseoverføring aktivert Velg handlingen for overføring av utgående anrop. True og False er verdiene du kan velge fra.
Utgående anrop Betalbar kataloghjelp Velg handlingen for utgående anrop som belastes kataloghjelp. ALLOW, AUTH_CODE og BLOCK er verdiene du kan velge fra.
Utgående anrop Betalbar kataloghjelp overføring aktivert Velg handlingen for overføring av utgående anrop som skal betales for kataloghjelp. True og False er verdiene du kan velge fra.
Utgående anrop Spesialtjenester I Handling Velg handlingen for spesialtjenester for utgående anrop. ALLOW, AUTH_CODE og BLOCK er verdiene du kan velge fra.
Utgående anrop Spesialtjenester I Overføring aktivert Velg handlingen for overføring av spesialtjenester for utgående anrop. True og False er verdiene du kan velge fra.
Utgående anrop Premium Services I Action Velg handlingen for premiumtjenester for utgående anrop. ALLOW, AUTH_CODE og BLOCK er verdiene du kan velge fra.
Utgående anrop Premium-tjenester I Overføring aktivert Velg overføringshandlingen for utgående anrops premiumtjenester. True og False er verdiene du kan velge fra.
Handling for autorisasjonskode for utgående anrop Velg handlingen for autorisasjonskode for utgående anrop. ADD, REMOVE og REPLACE er verdiene du kan velge mellom.
Navn på autorisasjonskode for utgående anrop Skriv inn handlingen for autorisasjonskodenavn for utgående anrop. Eksempel: San. Karakterlengde: 1-23
Verdi for autorisasjonskode for utgående anrop Skriv inn autorisasjonskoden for utgående anrop. Eksempel: 19095550000. Karakterlengde: 1-23
Overføringsnummer for utgående anrop Skriv inn nummeret for overføring av utgående anrop. Eksempel: 19095550000. Karakterlengde: 1-23
Kompresjon Velg komprimeringstype. PÅ og AV er verdiene du kan velge mellom.
Executive type Velg ledertype. UASISGNED, EXECUTIVE og EXECUTIVE_ASSISTANT er verdiene du kan velge mellom.
Samtaleopptak aktivert Velg type samtaleopptak. True og False er verdiene du kan velge fra.
Type samtaleopptak Velg type samtaleopptak. ALLTID, ALDRI og OnDEMAND er verdiene du kan velge mellom.
Anropsopptak Start Stopp kunngjøring aktivert Velg alternativet for start-stopp-annonsering for samtaleopptak. True og False er verdiene du kan velge fra.
Anropsopptak Voicemail aktivert Velg alternativet for opptak av talepost. True og False er verdiene du kan velge fra.
Anropsopptaksvarsling aktivert Velg alternativet for varsling av samtaleopptak. True og False er verdiene du kan velge fra.
Varslingstype for anropsopptak Velg alternativet for varslingstype for samtaleopptak. Spill av kunngjøring og pip er verdiene du kan velge mellom.
Påminnelsestone for samtaleopptak aktivert Velg alternativet for påminnelsestone for samtaleopptak. True og False er verdiene du kan velge fra.
Påminnelsestoneintervall for samtaleopptak Velg alternativet for påminnelsestone for samtaleopptak. True og False er verdiene du kan velge fra.
Hotellopphold aktivert Velg alternativet for hotellopphold. True og False er verdiene du kan velge fra.
Overvåking aktivert Velg alternativet for overvåking aktivert. True og False er verdiene du kan velge fra.
Overvåket linjehandling Velg handlingsalternativet for overvåkingslinje. ADD, REMOVE og REPLACE er verdiene du kan velge mellom.
Overvåket linje / anropsparkeringsforlengelse Gå inn på overvåkingslinjen eller forlengelsesalternativet for samtaleparkering. Eksempel: 19095550000. Karakterlengde: 1-23
Overvåket anropsparkeringssted Gå inn på lokaliseringsalternativet for overvåkingsparkering. Eksempel: Connecticut. Karakterlengde: 1-23

 
Dette gjelder bare hvis du har oppgitt CALL_PARK_UTVIDELSEN
Personvern Auto Attendant-tilleggsoppringing aktivert Velg oppringingsalternativet for personvern for automottaker. True og False er verdiene du kan velge fra.
Personvern Auto Attendant Navneoppringing aktivert Velg alternativet for personvern for automottakernavn. True og False er verdiene du kan velge fra.
Personvern Selektiv linjestatusdeling aktivert Velg alternativet for deling av personvernselektiv linjestatus. True og False er verdiene du kan velge fra.
Personvern brukerhandling Velg handlingsalternativet for personvernbruker. ADD, REMOVE og REPLACE er verdiene du kan velge mellom.
Personvern bruker-ID Angi alternativet for personvernbruker-ID. Eksempel: 19095550000. Karakterlengde: 1-23
Trykk og snakk-tilgangstype Velg alternativet Trykk og snakk-tilgangstype. ALLOW_USERS og BLOCK_USERS er verdiene du kan velge fra.
Trykk og snakk-tilkoblingstype Velg alternativet Trykk og snakk-tilkoblingstype. EN_VEIS og TO_VEIS er verdiene du kan velge mellom.
Push To Talk-brukerhandling Velg handlingsalternativet Trykk og snakk-bruker. ADD, REMOVE og REPLACE er verdiene du kan velge mellom.
Push To Talk-bruker-ID Skriv inn trykk og snakk-bruker-ID. Eksempel: 19095550000. Karakterlengde: 1-23
Resepsjonistklient aktivert Velg alternativet for resepsjonistklient. True og False er verdiene du kan velge fra.
Resepsjonist klient brukerhandling Velg handlingsalternativet for resepsjonistklienten. ADD, REMOVE og REPLACE er verdiene du kan velge mellom.
Resepsjonist klientbruker Gå inn på brukeralternativet for resepsjonistklient. Eksempel: 19095550000. Karakterlengde: 1-23
Kunngjøringsspråk Velg kunngjøringsspråket. Verdiene er basert på partnerens språkpreferanser
Alternativ tallhandling Skriv inn handlingen for alternative tall. Eksempel: 19095550000. Karakterlengde: 1-23
Alternativt telefonnummer Skriv inn det alternative numrenes telefonnummer. Eksempel: 19095550000. Karakterlengde: 1-23
Alternative nummerutvidelse Skriv inn det alternative numrenes forlengelse. Eksempel: 93671. Karakterlengde: 1-23
Alternative tall-ringemønster Velg det alternative ringemønsteret for tall. NORMAL og LONG_LONG er verdiene du kan velge mellom.