Oversikt

Hvis du har mange brukeranropsdata å legge til, kan Massebehandling av brukeranropsdata alternativet er praktisk, og CSV-støtten reduserer innsatsen for distribusjon og overføring.


Eksport av mer enn 1000 poster eksporter dataene i et zip filformat. Zip-filen inneholder én enkelt CSV-fil med alle dataene og flere filer på mindre enn 1000 oppføringer. Du kan importere data som er på mindre enn 1000 oppføringer, til CSV, da importen er begrenset til 1000 oppføringer. Det genereres filer på færre enn 1000 oppføringer som videre tillater at administratorer raskt kan importere eventuelle oppdateringer.

Alle brukeranropsdata som opprettes i Control Hub, krever at du fyller ut en veiviser med mange parametere, og CSV-støtten effektiviserer prosessen.

Funksjonene nedenfor er noen av funksjonene som støttes:

  • Overvåking

  • Trykk for å snakke

  • Resepsjonistklient

  • Autentiseringskoder for utgående anrop

Slik administrerer du massedata for brukeranrop:

1

Fra kundevisningen ihttps://admin.webex.com, gå til Tjenester , og velg Ringer > Tjenesteinnstillinger , og bla til Behandle brukeranropsdata .

2

Klikk på Behandle brukeranropsdata .

3

Velg et sted fra rullegardinliste for å laste ned data for brukeranropsdata på dette stedet, eller velg alle steder for å laste ned data for alle brukeranropsdata.note


 
Alle steder alternativet i rullegardinliste er deaktivert når organisasjonen har mer enn 1000 anropende brukere. Det anbefales at du eksporterer data per sted.
4

(Valgfritt) Klikk Last ned data for å velge de spesifikke brukeranropsfunksjonene som skal inkluderes i nedlastingen.


 

Minst én funksjon må velges for å fortsette, men flere av de valgte funksjonene fører til lengre nedlastingstid.

Alternativet for nedlasting av data for å velge spesifikke brukerdata gjelder bare for CSV-er for brukerfunksjoner.

5

Klikk på Last ned data eller Last ned .csv-mal for å bekrefte at CSV-fil er riktig formatert, og sørg for å fylle ut nødvendig informasjon.

6

Legg til eller rediger for- og etternavn, telefonnummer og så videre, og last opp den oppdaterte CSV-fil.

7

Klikk på Vis importhistorikk / oppgaver for å vise statusen for CSV-importen og angi om du har støtt på feil.


 

Filen Error.csv genereres i sanntid og er uavhengig av fullføringen av nedlastingene.


E-postadresse for bruker er det eneste obligatorisk felt du må angi, og de andre feltene er valgfrie.
Tabell 1.
Kolonne Beskrivelse Støttede verdier

Brukerfunksjon

Bruker-e-post Angi e-postadressen til brukeren. Eksempel: san@yahoo.com Tegnlengde: 1–30

Som standard

Talepost aktivert Velg den talepostaktiverte menytypen. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Talepost

Send alle samtaler til VM Velg menynummeret Send alle samtaler til VM. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Talepost

Send opptatte samtaler til VM Velg menynummeret for send opptatte samtaler til VM. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Talepost

Send ubesvarte anrop til VM Velg menyinternsjonen Send ubesvarte anrop til VM. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Talepost

Antall ring før ubesvarte anrop sendes til VM Angi antall ring før du sender ubesvarte anrop til VM. Eksempel: 3 Område: 2-20

Talepost

Ny talepostvarsling aktivert Velg den nye menytypen som er aktivert for talepostvarsling. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Talepost

Ny destinasjon for talepostvarsling Angi den nye destinasjonen for talepostvarsling. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Talepost

Lagringstype for melding Velg lagringstype for meldinger. INTERN og EKSTERN er verdiene du kan velge mellom.

Talepost

Meldingslagring Intern postboks Indikator for ny melding Velg indikatoren for ny meldingsindikator. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Talepost

Message Storage E-post for ekstern postkasse Angi e-post-ID-en for den eksterne postboksen for meldingslagring. Eksempel: san@yahoo.com Tegnlengde: 1–30

 
Gjelder kun for EKSTERN type

Talepost

Overføring til nummer aktivert Velg overføring til nummer. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Talepost

Overfør til nummerdestinasjon Angi overføringen til nummerdestinasjonen. Eksempel: 19095550000. Tegngrense: 1-23

Talepost

E-postkopi av melding aktivert Velg e-postkopien av meldingen. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Talepost

E-post kopi av melding E-post-ID Angi e-post-ID-en for e-postkopien av meldingen. Eksempel: san@yahoo.com Tegnlengde: 1–30

Talepost

Faksmeldinger aktivert Velg alternativet for faksmeldinger. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Talepost

Telefonnummer for faksmeldinger Angi telefonnummer for faksmeldinger. Eksempel: 19095550000. Tegngrense: 1-23

Talepost

Internnummer for faksmeldinger Angi internnummer for faks. Eksempel: 93670. Tegngrense: 1-23

Talepost

Viderekobling av anrop alltid aktivert Velg alternativet for viderekobling av samtale av anrop alltid aktivert. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Viderekobling av samtale

Telefonnummer for alltid viderekobling av anrop Angi telefonnummer for alltid viderekobling av samtale . Eksempel: 19095550000. Tegngrense: 1-23

Viderekobling av samtale

Viderekobling av anrop Spill av alltid tone aktivert Velg alternativet for viderekobling av samtale av anrop som alltid er aktivert for tone. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Viderekobling av samtale

Viderekobling av anrop Send alltid til talepost aktivert Velg alternativet aktivert for viderekobling av samtale av anrop alltid send til talepost. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Viderekobling av samtale

Viderekobling av anrop opptatt aktivert Velg viderekobling av samtale av anrop. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Viderekobling av samtale

Telefonnummer for opptatt ved viderekobling av anrop Skriv inn telefonnummer for opptatt ved viderekobling av samtale av anrop. Eksempel: 19095550000. Tegngrense: 1-23

Viderekobling av samtale

Viderekobling av anrop ved opptatt Send til talepost aktivert Velg alternativet for viderekobling av samtale av anrop ved opptattsending. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Viderekobling av samtale

Viderekobling av anrop ikke svar aktivert Velg alternativet for viderekobling av samtale av anrop ved opptattsending. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Viderekobling av samtale

Telefonnummer for viderekobling uten svar Angi telefonnummer for viderekobling av samtale uten svar. Eksempel: 19095550000. Tegngrense: 1-23

Viderekobling av samtale

Viderekobling av anrop ikke svar Send til talepost aktivert Velg alternativet aktivert for viderekobling av samtale av anrop uten svar send til talepost. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Viderekobling av samtale

Viderekobling av anrop uten svar Antall ring Angi antall viderekobling av samtale uten svar. Eksempel: Lengde på 11 tegn: 1-23

Viderekobling av samtale

Business Continuity aktivert Velg alternativet for forretningskontinuitet. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Viderekobling av samtale

Telefonnummer for Business Continuity Angi telefonnummer for forretningskontinuitet . Eksempel: 19095550000. Tegngrense: 1-23

Viderekobling av samtale

Business Continuity Send til talepost aktivert Velg alternativet aktivert for forretningskontinuitet for sending til talepost. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Viderekobling av samtale

Samtale venter aktivert Velg alternativet samtale venter aktivert. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Samtale venter

Eksternt innringer-ID-nummer Angi telefonnummer til den eksterne innringeren i E194-format. Eksempel: 19095550000. Tegngrense: 1-23

Innringer-ID

Fornavn for innringer-ID Skriv inn fornavnet for anroper-ID-en. Eksempel: San. Tegngrense: 1-23

Innringer-ID

Etternavn for innringer-ID Skriv inn etternavnet for anroper-ID-en. Eksempel: Tway. Tegngrense: 1-23

Innringer-ID

Navneretningslinjer for ekstern anrops-ID Velg navnepolicy for ekstern anroper-ID. AVSNITT_ ALT og TILLAT_ ALLE er verdiene du kan velge mellom.

Innringer-ID

Egendefinert navn på ekstern innringer-ID Skriv inn navnet på innringer-ID-en.

Innringer-ID

Blokker innringer-ID for viderekoblede samtaler Velg blokkering av anrops-ID for viderekoblede anrop. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Innringer-ID

Type tilbakeringing for nødstilfeller Angi nødsamtale. Eksempel: 19095550000. Tegngrense: 1-23

Nødsamtale

Nødringingsnummer Skriv inn nødsamtale. Eksempel: 19095550000. Tegngrense: 1-23

Nødsamtale

Ringeenheter for klikk for å ringe-anrop aktivert Velg ringeenheter for klikk for å ringe-anrop aktivert. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Applikasjoner

Ringeenheter for gruppeside aktivert Velg alternativet for ringeenheter for gruppeside. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Applikasjoner

Ringeenheter for samtaleparkering aktivert Velg alternativet for ringeenheter for samtaleparkering. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Applikasjoner

Skrivebordsklient aktivert Velg alternativet for skrivebordsklient. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Applikasjoner

Mobilklient aktivert Velg alternativet for mobilklient. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Applikasjoner

Nettbrettklient aktivert Velg alternativet for nettbrettklient. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Applikasjoner

Nettleser på skrivebordet aktivert Velg alternativet for skrivebordsnettleseren. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Applikasjoner

Bryt inn aktivert Velg alternativet for prat inn. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Bryt inn

Bryt inn-tone aktivert Velg alternativet for tonebryting. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Bryt inn

Anropsavlytting aktivert Velg alternativet for samtaleavskjæring. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Samtaleavlytting

Anropsavlytting Type innkommende anrop Velg alternativet for å avlytte innkommende anrop. AVSNITT_ ALT og TILLAT_ ALLE er verdiene du kan velge mellom.

Samtaleavlytting

Anropsavlytting Innkommende anrop Talepost aktivert Velg alternativet for å avlytte innkommende anrop til talepost. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Samtaleavlytting

Anropsavlytting Innkommende anrop Kunngjøring om nytt telefonnummer aktivert Velg kunngjøringsalternativet for å fange opp innkommende anrop for nytt telefonnummer . Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Samtaleavlytting

Anropsavlytting Innkommende anrop Nytt telefonnummer Kunngjøringsdestinasjon Angi målalternativet for kunngjøring av nytt telefonnummer for å avlytte innkommende anrop. Eksempel: 19095550000. Tegngrense: 1-23

Samtaleavlytting

Anropsavlytting Innkommende anrop Kunngjøring om nytt telefonnummer Null overføring aktivert Velg alternativet for kunngjøring om null overføring av anrop for innkommende anrop for nytt telefonnummer . Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Samtaleavlytting

Anropsavlytting Innkommende anrop Nytt telefonnummer Kunngjøring Null overføringsmål Angi målalternativet for kunngjøring av null overføring av innkommende anrop for nytt telefonnummer . Eksempel: 19095550000. Tegngrense: 1-23

Samtaleavlytting

Anropsavlytting Utgående anropstype Velg alternativet for å avlytte utgående samtale . AVSNITT_ ALT og TILLAT_ LOKALT_ ALLE er verdiene du kan velge mellom.

Samtaleavlytting

Anropsavlytting Utgående anrop overført aktivert Velg alternativet for å avlytte utgående samtale overført. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Samtaleavlytting

Anropsavlytting Utgående anrop overført telefonnummer Angi alternativet for å avlytte utgående samtale, overført telefonnummer . Eksempel: 19095550000. Tegngrense: 1-23

Samtaleavlytting

Innkommende anrop aktivert Velg alternativet for innkommende anrop. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Innkommende anrop

Innkommende anrop Interne anrop aktivert Velg alternativet for innkommende interne anrop. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Innkommende anrop

Innkommende anrop Samtaleanrop aktivert Velg alternativet for innkommende samtaler. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Innkommende anrop

Overføringstyper for innkommende anrop Velg alternativet for innkommende overføringstype. TILLAT_ ALLE_ EKSTERN, TILLAT_ BARE_ Overført_ EXTERN og BLOKK_ ALLE_ EKSTERN er verdiene du kan velge mellom.

Innkommende anrop

Utgående anrop aktivert Velg alternativet for utgående anrop. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Utgående anrop

Utgående anrop intern handling Velg handlingsalternativet for intern handling for utgående anrop. TILLAT, AUTH_ CODE og BLOCK er verdiene du kan velge mellom.

Utgående anrop

Intern overføring av utgående anrop aktivert Velg alternativet for intern overføring av utgående anrop. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Utgående anrop

Lokal handling for utgående anrop Velg det lokale handlingsalternativet for utgående anrop. TILLAT, AUTH_ CODE og BLOCK er verdiene du kan velge mellom.

Utgående anrop

Lokal overføring for utgående anrop aktivert Velg alternativet for lokal overføring av utgående anrop. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Utgående anrop

Gratis handling for utgående anrop Velg gratisnummer handlingsalternativet for utgående anrop. TILLAT, AUTH_ CODE og BLOCK er verdiene du kan velge mellom.

Utgående anrop

Gratis overføring av utgående anrop aktivert Velg gratisnummer overføringsalternativ for utgående anrop. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Utgående anrop

Utgående samtaler Fjernhandling Velg fjernhandlingen for utgående anrop. TILLAT, AUTH_ CODE og BLOCK er verdiene du kan velge mellom.

Utgående anrop

Utgående anrop Fjernoverføring aktivert Velg alternativet for fjernoverføring av utgående anrop. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Utgående anrop

Utgående anrop Internasjonal handling Velg handlingen for utgående anrop til utlandet. TILLAT, AUTH_ CODE og BLOCK er verdiene du kan velge mellom.

Utgående anrop

Utgående anrop Internasjonal overføring aktivert Velg alternativet for internasjonal overføring av utgående anrop. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Utgående anrop

Utgående samtaler Nasjonal handling Velg den nasjonale handlingen for utgående anrop. TILLAT, AUTH_ CODE og BLOCK er verdiene du kan velge mellom.

Utgående anrop

Utgående anrop Nasjonal overføring aktivert Velg den nasjonale overføringshandlingen for utgående anrop. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Utgående anrop

Utgående anrop Operatørhjelpehandling Velg operatørhjelpshandlingen for utgående anrop. TILLAT, AUTH_ CODE og BLOCK er verdiene du kan velge mellom.

Utgående anrop

Utgående anrop Operatørhjelp overføring aktivert Velg handlingen for overføring av assistanse for utgående anrop. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Utgående anrop

Handling for utgående anrop Betalbar kataloghjelp Velg handlingen for katalogassistanse som skal belastes for utgående anrop. TILLAT, AUTH_ CODE og BLOCK er verdiene du kan velge mellom.

Utgående anrop

Utgående anrop Gebyrbar kataloghjelp overføring aktivert Velg handlingen for overføring av nummerlistehjelp som skal betales for utgående anrop. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Utgående anrop

Utgående anrop Spesialtjenester I Handling Velg handlingen for spesialtjenester for utgående anrop. TILLAT, AUTH_ CODE og BLOCK er verdiene du kan velge mellom.

Utgående anrop

Utgående anrop Spesialtjenester I Overføring aktivert Velg overføringshandlingen for utgående anrop for spesialtjenester. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Utgående anrop

Utgående anrop Premium-tjenester I Handling Velg handlingen for premiumtjenester for utgående anrop. TILLAT, AUTH_ CODE og BLOCK er verdiene du kan velge mellom.

Utgående anrop

Utgående anrop Premium-tjenester I Overføring aktivert Velg overføringshandlingen for premiumtjenester for utgående anrop. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Utgående anrop

Handling for autorisasjonskode for utgående anrop Velg handlingen for autorisasjonskode for utgående anrop. LEGG TIL, FJERN og ERSTAT er verdiene du kan velge mellom.

Autentiseringskoder for utgående anrop

Navn på autorisasjonskode for utgående anrop Angi handlingen for autorisasjonskode for utgående anrop. Eksempel: San. Tegngrense: 1-23

Autentiseringskoder for utgående anrop

Verdi for autorisasjonskode for utgående anrop Angi autorisasjonskode for utgående anrop. Eksempel: 19095550000. Tegngrense: 1-23

Autentiseringskoder for utgående anrop

Overføringsnummer for utgående anrop Angi nummeret for overføring av utgående anrop. Eksempel: 19095550000. Tegngrense: 1-23

Automatisk overført nummer

Kompresjon Velg komprimeringstype. PÅ og AV er verdiene du kan velge mellom.

Komprimeringsalternativer

Executive-type Velg ledertypen. UTIDSIGNET, UTFØRENDE og UTFØRENDE_ ASSISTENT er verdiene du kan velge mellom.

Lederassistent

Samtaleopptak aktivert Velg samtaleopptak . Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Anropsopptak

Type samtaleopptak Velg samtaleopptak . ALWAYS, NEVER og OnDEMAND er verdiene du kan velge mellom.

Anropsopptak

Start Stopp kunngjøring for samtaleopptak aktivert Velg alternativet for start og stopp for samtaleopptak . Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Anropsopptak

Samtaleopptak Talepost aktivert Velg alternativet for talepostopptak for samtaleopptak . Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Anropsopptak

Varsel om samtaleopptak aktivert Velg alternativet for varsel om samtaleopptak . Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Anropsopptak

Varslingstype for samtaleopptak Velg alternativet for varslingstype for samtaleopptak . Spill av kunngjøring og Pip er verdiene du kan velge mellom.

Anropsopptak

Påminnelsestone for samtaleopptak aktivert Velg alternativet for påminnelsestone for samtaleopptak . Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Anropsopptak

Toneintervall for påminnelse om samtaleopptak Velg alternativet for intervall for påminnelse for samtaleopptak . Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Anropsopptak

Hotellopphold aktivert Velg alternativet aktivert for hotellopphold. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Fleksibel kontorplass

Overvåking aktivert Velg alternativet for overvåking aktivert. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Overvåking

Overvåket linjehandling Velg handlingsalternativet for overvåkingslinje. LEGG TIL, FJERN og ERSTAT er verdiene du kan velge mellom.

Overvåking

Overvåket linje / internnummer Gå inn på overvåkingslinjen eller alternativet for internnummer for samtaleparkering . Eksempel: 19095550000. Tegngrense: 1-23

Overvåking

Overvåket lokalisering av internnummer for samtaleparkering Angi stedsalternativet for internnummer for overvåkingssamtale . Eksempel: Connecticut. Tegngrense: 1-23

 
Dette gjelder bare hvis du har oppgitt SAMTALEN_ PARK_ EXTENTION

Overvåking

Personvern Automatisk internnummer for svartjeneste aktivert Velg internnummer for automatisk svartjeneste for personvern. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Personvern

Personvern Automatisk svartjeneste-navnoppringing aktivert Velg alternativet for ring på navn for automatisk svartjeneste for personvern. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Personvern

Personvern Selektiv linjestatusdeling aktivert Velg alternativet for deling av personvernselektiv linjestatus . Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Personvern

Brukerhandling for personvern Velg handlingsalternativet for personvernsbruker. LEGG TIL, FJERN og ERSTAT er verdiene du kan velge mellom.

Personvern

Bruker-ID for personvern Angi alternativet for bruker-ID for personvern. Eksempel: 19095550000. Tegngrense: 1-23

Personvern

Tilgangstype for Trykk og snakk Velg tilgangstype for Trykk og snakk. TILLAT_ BRUKERE og BLOKK_ BRUKERE er verdiene du kan velge mellom.

Trykk for å snakke

Tilkoblingstype for Trykk og snakk Velg tilkoblingstypen Trykk og snakk. EN_ WAY og TO_ WAY er verdiene du kan velge mellom.

Trykk for å snakke

Trykk og snakk-brukerhandling Velg handlingsalternativet for Trykk og snakk-bruker. LEGG TIL, FJERN og ERSTAT er verdiene du kan velge mellom.

Trykk for å snakke

Trykk og snakk-bruker-ID Skriv inn Trykk og snakk- bruker-ID-en. Eksempel: 19095550000. Tegngrense: 1-23

Trykk for å snakke

Resepsjonistklient aktivert Velg alternativet for resepsjonistklient. Sann og Usann er verdiene du kan velge mellom.

Resepsjonist

Brukerhandling for resepsjonistklient Velg brukerhandlingsalternativet for resepsjonistklienten. LEGG TIL, FJERN og ERSTAT er verdiene du kan velge mellom.

Resepsjonist

Resepsjonistklientbruker Angi brukeralternativ for resepsjonistklienten . Eksempel: 19095550000. Tegngrense: 1-23

Resepsjonist

Kunngjøringsspråk Velg kunngjøringsspråk. Verdiene er basert på partnerens språkpreferanser

Kunngjøringsspråk

Handling for alternative numre Angi handlingen for alternative tall. Eksempel: 19095550000. Tegngrense: 1-23

Alternative numre

Alternativt telefonnummer Angi telefonnummer for de alternative numrene. Eksempel: 19095550000. Tegngrense: 1-23

Alternative numre

Alternativt internnummer Skriv inn det alternative internnummeret. Eksempel: 93671. Tegngrense: 1-23

Alternative numre

Ringemønster for alternative numre Velg det alternative ringemønster for numre. NORMAL og LANG_ LANG er verdiene du kan velge mellom.

Alternative numre