Konfigurere tjenester for prøveversjoner og abonnementsbestillinger

En partner eller kundeadministrator kan konfigurere tjenester for forsøk og abonnementsordrer. Opplevelsen i veiviseren for installasjonsveiviser for tjenester er den samme for flyten for klargjøring av prøveabonnement og abonnement. Vi anbefaler at partnerne fullfører disse trinnene før de kan levere kontoen til kundens administratorer.

 

Du kan bruke en hvilken som helst støttet nettleser for å få tilgang til Control Hub.

Partneradministratortilgang

 • For prøveversjoner: Når du konfigurerer en ny prøveversjon ved hjelp av veiviseren Start ny prøveversjon, og du har angitt informasjonen for å starte prøveversjonen, vises det siste skjermbildet «Prøveversjonen er klar. Vil du konfigurere tjenestene for kunden?".

  Klikk på Ja for å fortsette å konfigurere tjenester for kunden.

 • For abonnementsbestillinger: Når du oppretter en Webex kontaktsenterordre ved hjelp av veiviseren for ordreoppsett, viser det endelige skjermbildet "Takk" etter at du har angitt ordreinformasjonen. Rekkefølgen er riktig tilordnet.

  Klikk på Neste for å fortsette å konfigurere tjenester for kunden.

Kundeadministratortilgang

For prøveversjoner og abonnementsbestillinger: Når prøveperioden starter eller abonnementsbestillingen er tilordnet, mottar kundeadministratoren en velkomst-e-post på e-postadressen som er angitt i veiviseren for prøvestart eller veiviseren for ordreoppsett.

Gjør følgende for å få tilgang til kundeadministrator kontoen på Control Hub:

1

Åpne velkomst-e-posten.

2

Klikk på koblingen Kom i gang i e-postmeldingen.

3

Skriv inn passordet, og klikk på Lagre og logg på.

4

Godta vilkårene for bruk for å få tilgang til kontoen for Control Hub.

Veiviser for oppsett av tjenester

1

Når en prøveversjon eller et abonnement på et kontaktsenter starter, kan du gå til installasjonsveiviseren for tjenester for å konfigurere kontaktsenterleieren ved hjelp av URL-adresse https://admin.webex.com/ for Control Hub.

Veiviseren vises hver gang en partner eller kundeadministrator åpner kontrollhuben, helt til installasjonen er fullført.

2

Se gjennom lisensinformasjonen for kontaktsenteret på Sammendrag-siden , og klikk Konfigurer nå.

3

Se gjennom navnet på organisasjonens SIP-adresse på siden Anropsoppsett , og klikk Neste.

4

Gjør følgende på siden Innstillinger for kontaktsenter:

 1. Velg driftsland fra rullegardinlisten Land eller område , og klikk på Lagre.

  Som standard er driftslandet det samme som landet som er valgt i veiviseren for ordretilordning.

  Webex Contact Center oppretter leieren i det aktuelle datasenteret basert på driftslandet. Hvis du vil se listen over land og tilhørende datasentertilordning, kan du se artikkelen Datalokalitet i Webex kontaktsenter.


   

  Hvis det vises en melding om inkompatibel plassering etter at du har klikket på Lagre, kontakter du Cisco Solution Assurance for støtte.

 2. I pop-over-vinduet Bekreft operasjonsland klikker du på Bekreft .


   

  Du kan ikke endre driftslandet for Webex kontaktsenteret etter at du har klikket på bekreft.

 3. Velg en tidssone under Konfigurer tidssone for kontaktsenterleier fra rullegardinlisten Tidssone .


   

  Som standard velger Webex kontaktsenter en tidssone basert på området som kontaktsenteret opererer fra.

 4. I delen Webex Contact Center Platform velger du en kontaktsenterplattform.


   

  Basert på hvilket driftsland du velger, er ett eller flere alternativer for Webex kontaktsenterplattform tilgjengelige.

 5. I delen Webex Contact Center Telephony , basert på plattformen du velger, velger du det aktuelle telefonialternativet og klikker på Neste. Se tabellen nedenfor for telefonialternativene som er tilgjengelige for ulike plattformer.


   

  Hvis du bestiller tillegget Cisco PSTN for Contact Center (bare for USA), bruker Webex Contact Center automatisk telefonialternativet. Dette alternativet gjelder ikke for en prøveversjonsleier.

Tabellen nedenfor oppsummerer plattform- og telefonialternativene som gjelder for hvert driftsland:

#

Region

Telefonitype/integreringsmetode

1Nord-Amerika (alle støttede land)
 • Webex Anropsbaserte agenter og PSTN via Webex Calling (med aktivt abonnement)

 • Støtte for ekstern telefoni og tredjeparts telefoni via PSTN Webex Calling tjenester**

 • Støtte for eksterne og tredjeparts telefonimiljøer ved hjelp av VPOP*

2 EMEA (Alle), LATAM (Alle), APJC (Alle)
 • Webex Anropsbaserte agenter og PSTN via Webex Calling (med aktivt abonnement)

 • Støtte for ekstern telefoni og tredjeparts telefoni via PSTN Webex Calling tjenester**

 • Støtte for eksterne og tredjeparts telefonimiljøer ved hjelp av VPOP*

3Gulf-regionen (Tyrkia, Jordan, Bahrain, Kuwait, Oman)
 • Webex Anropsbaserte agenter og PSTN via Webex Calling (med aktivt abonnement)

 • Støtte for ekstern telefoni og tredjeparts telefoni via PSTN Webex Calling tjenester**

* VPOP er et eldre alternativ. Det anbefales ikke for nye kunder

** lagt til i Cisco Commerce Workspace på bestillingstidspunktet (tilbys gratis)

Hvis du vil ha mer informasjon om telefoniintegreringer, kan du se artikkelen Konfigurere talekanaler for Webex kontaktsenter .

5

Se gjennom detaljene for abonnementet på Se gjennom-siden, og klikk på Send. Hvis du vil endre alternativene for tjenestekonfigurasjon, klikker du Gå tilbake og rediger.

6

Hvis du vil laste ned sammendraget av bestillingen, klikker du på Last ned bestillingssammendrag.

7

Klikk på Lukk.


 

Når veiviseren for installasjon av tjenester er fullført, er kontaktsentertjenesten tilgjengelig i kundeorganisasjonen.

Hva du skal gjøre nå

Når konfigurasjonen av kontaktsenteret er vellykket for organisasjonen, går du til Kontaktsenter >Innstillinger > Generelt og ser gjennom Webex feltet Detaljer om kontaktsenterplattform i Kontrollhub.

 • Hvis feltet Webex Detaljer om kontaktsenterplattform vises Webex Kontaktsenter , kan duse artikkelen Konfigurere talekanaler for Webex kontaktsenter og Cisco Webex Contact Center Voice POP Bridge (vPOP) Innføringsveiledning for konfigurering av talealternativer for Webex-kontaktsenteret ditt Leietaker.

 • Hvis feltet Webex Plattformdetaljer for kontaktsenter viser 1.0 , kan du se veiledningen for taleinnføring i 1.0 1.0 Cisco Webex Contact Center for å konfigurere talealternativer for Webex kontaktsenterleieren.

Konfigurere Webex kontaktsenter

Før du begynner

1

På startskjermen for Control Hub, går du til Contact Center(kontaktsenter) > Settings(innstillinger).

2

I fanen Innstillinger, klikker du på Konfigurer Cisco Webex Contact Center.


 

Hvis kunden krever Webex chattetjenester i kontaktsenteret, må du kontrollere at kundeadministratoren logger på denne siden og klikker på Konfigurer Cisco Webex Contact Center for å konfigurere chattetjenester.

Hva du skal gjøre nå

Leierkonfigurasjonen er fullført. Nå kan du konfigurere følgende funksjoner for denne leieren:

Konfigurere organisasjonen for hybride tjenester

Før du begynner

1

Få tilgang til veiviseren for oppsett av tjenester for å konfigurere kontaktsenterleieren ved hjelp av URL-adresse https://admin.webex.com/ for kontrollhub. Veiviseren vises hver gang en partner eller kundeadministrator åpner Control Hub, helt til installasjonen er fullført.

2

Sammendrag bekrefter du at lisensinformasjonen for kontaktsenteret er nøyaktig, og klikker på Konfigurer nå.

3

Konfigurer plassering ser du gjennom SIP-adressenavnet til organisasjonen og klikker Neste .

4

Gjør følgende under Innstillinger forkontaktsenter:

 1. Velg driftsland fra rullegardinlisten Land eller område , og klikk på Lagre. Som standard er driftslandet det samme som landet som er valgt i veiviseren for ordretilordning. Webex Contact Center oppretter leieren i det aktuelle datasenteret basert på driftslandet. Hvis du vil se listen over land og tilhørende datasentertilordning, kan du se Datalokalitet i Webex Contact Center. Denne listen gjelder også for Lokalt og Webex Contact Center Enterprise. For premissbaserte distribusjoner velger du et driftsland som leverer tjenestene som er nærmest distribusjonen.

 2. Bekreft driftsland klikker du påBekreft .


   

  Du kan ikke endre driftslandet for det Webex kontaktsenteret etter bekreftelse.

 3. I Konfigurer tidssone for kontaktsenterleier velger du en tidssone fra rullegardinlisten Tidssone .


   

  Som standard velges en tidssone som er basert på området som kontaktsenteret opererer fra. Du kan endre dette ved å velge et klokkeslett fra rullegardinlisten. Den valgte tidssonen gjelder for Webex Connect-tjenesten. Hvis ony CCAI-tjenester blir klargjort, er ikke alternativet for å velge tidssonen for kontaktsenterleier angitt.

 4. Se gjennom informasjonen i Her er hva du konfigurerer. Den klargjorte tjenesten vises i delen Kontaktsenteroppsett.

 5. Se gjennom detaljene for abonnementet på Se gjennom detaljene, og klikk på Send. Tjenesteoppsettet tar noen minutter.

 6. Klikk på Last ned bestillingssammendrag (PDF) for å laste ned bestillingssammendraget.

 7. Hvis du vil endre alternativene for tjenestekonfigurasjon, klikker du Gå tilbake og rediger.

 8. Klikk på Lukk.

Hva du skal gjøre nå

Klargjør Webex Connect digitale tjenester for organisasjonen din

Før du begynner

 • Sørg for at kartleggingen av bestillingen og rettighetene dine er fullført. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere organisasjonen for hybridtjenester.

 • Vær oppmerksom på at når Webex Koble til leieren opprettes, fjerner systemet spesialtegn og mellomrom som finnes i leiernavnet. Hvis leiernavnet består av mer enn 20 tegn, trimmer systemet navnet til de første 20 tegnene. Vurder disse aspektene når du oppretter et leiernavn.

 • Kontroller at et offentlig nøkkelsertifikat for Agent Desktop tokenvalidering er tilgjengelig for opplasting under klargjøring. Hvis du vil generere sertifikatet med offentlig nøkkel, kan du se delen Generere sertifikat med offentlig nøkkel ved hjelp av Cisco IdS i kapittelet Digital Channels Integration Using Webex Connect i funksjonshåndboken for Cisco Unified Contact Center Enterprise. Denne veiledningen er tilgjengelig på siden Funksjonsveiledninger .

1

I Kontrollhub går du til Kontaktsenter > Innstillinger > Digital.

2

I den digitale delen velger du Klargjør digitale kanaler. Vinduet Select Admin (velg administrator ) vises.

3

Velg en administrator fra listen. Du kan også søke etter administratoren fra søkeboksen.

4

Klikk Velg. Vinduet Last opp sertifikat vises.

5

I Last opp sertifikat navigerer du til mappeplasseringen på datamaskinen der fellesnøkkelsertifikatet er lagret. Merk filen, og klikk Last opp sertifikat. Du kan også dra og slippe filen.


 

De støttede filtypene er .pem og .der.

6

Klikk Last opp sertifikat. Når du er ferdig, vises en bekreftelsesmelding.

7

Hvis du vil endre sertifikatet med fellesnøkkelen etter at klargjøringen er vellykket, klikker du Last opp sertifikat med offentlig nøkkel. Last opp et nytt sertifikat med offentlig nøkkel.

8

Hvis du er en helpdesk-bruker med Full administrator-rettighet, kan du redigere Webex Connect-legitimasjonen etter at klargjøringen er vellykket. Klikk på Rediger Webex Koble til legitimasjon for å redigere og lagre legitimasjonen.

9

I Klargjør digitale kanaler klikker du Lukk etter at statusen for sending av klargjøringsforespørselen er fullført i veiviseren.

Hva du skal gjøre nå