Partner lub administrator klienta może skonfigurować usługi dla zamówień próbnych i subskrypcyjnych. Zalecamy, aby partnerzy wykonali te kroki przed przekazaniem konta do administratorów klienta.

Do centrum sterowania Webexowego można używać dowolnej obsługiwanej przeglądarki

Dostęp Administratora Partnera

 • W przypadku prób: Po skonfigurowaniu nowej wersji próbnej za pomocą Kreatora Start New Trial po podaniu informacji umożliwiającej rozpoczęcie okresu próbnego na ekranie końcowym zostanie wyświetlony komunikat "okres próbny jest już gotowy. Czy chcesz skonfigurować usługi dla klienta?”.

  Kliknij przycisk Tak, aby kontynuować konfigurowanie usług dla klienta.

 • W przypadku zamówień subskrypcyjnych: po określeniu informacji o kolejności Webex zamówienie w centrum kontaktowym za pośrednictwem kreatora konfiguracji zamówienia zostanie wyświetlony ekran końcowy "dziękujemy." Zamówienie zostało prawidłowo zamapowane”.

  Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować konfigurowanie usług dla klienta.

Dostęp Administratora klienta

W przypadku prób i zamówień subskrypcyjnych: Po rozpoczęciu okresu próbnego lub po pomyślnym zmapowaniu zamówienia Administrator klienta odbiera powitalną wiadomość e-mail pod adresem e-mail określonym w Kreatorze startu prób lub w Kreatorze konfiguracji zamówienia.

Aby uzyskać dostęp do konta administratora klienta w konsoli Control Hub, należy wykonać następujące czynności:

1

Otwórz wiadomość powitalną.

2

Kliknij łącze Rozpocznij w wiadomości e-mail.

3

Wprowadź hasło i kliknij przycisk Zapisz i zaloguj się.

4

Zaakceptuj Warunki korzystania z usługi, aby uzyskać dostęp do swojego konta Control Hub.

1

Po rozpoczęciu próby lub subskrypcji centrum kontaktów umożliwia dostęp do Kreatora konfiguracji usług w celu skonfigurowania dzierżawy centrum kontaktów przy użyciu adresu URL centrum sterowania https://admin.webex.com/.

Kreator jest wyświetlany przy każdej próbie dostępu do koncentratora sterowania przez partnera lub administratora klienta, aż do zakończenia instalacji

2

Na stronie Podsumowanie Przejrzyj informacje o licencji centrum kontaktów i kliknij przycisk Konfiguruj teraz

3

Na stronie Konfiguracja połączeń Przejrzyj nazwę adresu SIP swojej organizacji, a następnie kliknij przycisk dalej.

4

Na stronie ustawienia centrum kontaktów wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kraj działania z listy rozwijanej kraj lub region , a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Domyślnie krajem pracy jest ten sam kraj, jaki został wybrany w Kreatorze mapowania kolejności.

  Webex Contact center tworzy dzierżawcę w odpowiednim centrum danych, w zależności od kraju pracy. Listę krajów i odpowiadające jej mapowanie centrum danych można znaleźć w artykule o lokalizacji artykułów w Webex Contact center.


   

  Jeśli po kliknięciu przycisku Zapisz zostanie wyświetlony komunikat o niezgodnej lokalizacji, skontaktuj się z pomocą techniczną Cisco Solution Assurance.

 2. Kliknij przycisk Confirm (Potwierdź )


   

  Po kliknięciu przycisku potwierdź nie można zmienić kraju pracy dla Webex centrum kontaktów

Jedna lub kilka Webex opcji platformy Contact Center jest dostępnych w zależności od wybranego kraju pracy. W przypadku zamówień subskrypcyjnych wybierz domyślną platformę, chyba że zostanie ona zaakceptowana w innych kontaktach z programu Cisco Solution Assurance.

Po wybraniu platformy można wybrać opcje telefonii i kanał cyfrowy.

Jeśli użytkownik zamówił dodatek Cisco PSTN dla programu Contact center (tylko dla stanów zjednoczonych ameryki), Webex Center automatycznie zastosuje opcję telefon. Ta opcja nie dotyczy dzierżawy próbnej.

Poniższa tabela zawiera zestawienie opcji platformy i telefonowania, które dotyczą każdego kraju działania:

#

Region

Kraj działania

Opcje platformy

Opcja telefonii Webex Contact Center

1

Ameryka Północna

Stany Zjednoczone Ameryki Północnej

Domyślna platforma: Tę opcję należy kliknąć, aby wybrać kolejność subskrypcji.

 • Webex Contact Center PSTN (jeśli zamówiono)

 • Mostek dźwiękowy POP

 • Webex Calling

Kontrolowane GA: Kliknij tę opcję, aby zainicjować obsługę administracyjną nowych kanałów cyfrowych. Tę opcję należy wybrać tylko wtedy, gdy jest wybierana przez kontakt Cisco Solution Assurance.
 • Webex Contact Center PSTN (jeśli zamówiono)

 • Mostek dźwiękowy POP

 • Webex Calling

Platforma wyjątku: Tę opcję należy kliknąć tylko wtedy, gdy jest to pożądane przez kontakt Cisco Solution Assurance.

 • POP głosowe

 • Webex Contact Center PSTN (jeśli zamówiono)

Kanada

Domyślna platforma: Tę opcję należy kliknąć, aby wybrać kolejność subskrypcji.

POP głosowe

Kontrolowane GA: Tylko w przypadku prób

 • Mostek dźwiękowy POP

 • Webex Calling

2 Ameryka Łacińska

Domyślna platforma: Tę opcję należy kliknąć, aby wybrać kolejność subskrypcji.

 • Mostek dźwiękowy POP

 • Webex Calling

3 EMEAR Wszystkie kraje Domyślna platforma: Tę opcję należy kliknąć, aby wybrać kolejność subskrypcji.
 • Mostek dźwiękowy POP

 • Webex Calling

Platforma wyjątku: Tę opcję należy kliknąć tylko wtedy, gdy jest to pożądane przez kontakt Cisco Solution Assurance.

POP głosowe

4

Region APJC

Wszystkie kraje

Domyślna platforma: Tę opcję należy kliknąć, aby wybrać kolejność subskrypcji.

 • Mostek dźwiękowy POP

 • Webex Calling

Kontrolowane GA: Kliknij tę opcję, aby zainicjować obsługę administracyjną nowych kanałów cyfrowych. Tę opcję należy wybrać tylko wtedy, gdy jest wybierana przez kontakt Cisco Solution Assurance.

 • Mostek dźwiękowy POP

 • Webex Calling

Platforma wyjątku: Tę opcję należy kliknąć tylko wtedy, gdy jest to pożądane przez kontakt Cisco Solution Assurance.

POP głosowe

5

Na stronie Przegląd zapoznaj się z informacjami o subskrypcji i kliknij przycisk Wyślij. Aby zmienić opcje konfiguracji usługi, kliknij przycisk Wróć i edytuj.

6

Aby pobrać Podsumowanie zamówienia, kliknij opcję Pobierz podsumowanie kolejności

7

Kliknij opcję Zamknij.

Następne czynności

Po pomyślnym zakończeniu konfiguracji centrum kontaktów w organizacji przejdź do centrum kontaktów > ustawienia > ogólne , a następnie zapoznaj się z polem informacji o platformie Webex contact center w koncentratorze sterowania.

1

Na ekranie głównym programu Control Hub przejdź do pozycji Contact Center > Ustawienia.

2

Na karcie Ustawienia kliknij przycisk Konfiguruj Cisco Webex Contact Center.


 

Jeśli klient wymaga Webex usług czatu z centrum kontaktów, należy się upewnić, że administrator klienta loguje się na tej stronie i klika przycisk konfiguruj Cisco Webex Contact Center w celu skonfigurowania usług czatu.

Następne czynności

Konfiguracja dzierżawcy została ukończona. Teraz dla danego dzierżawy można skonfigurować następujące funkcje: