Du kan generere og vise rapporter som viser bruksmålinger for Webex Cloud Connected Audio (Webex CCA) og Cisco Webex-konferansetjenester. Få tilgang til historiske data i 12 måneder, eller filtrer dataene for å vise kortere tid, et bestemt Webex-nettsted eller forskjellige økttyper. Du kan også eksportere dataene du ser på skjermen til en CSV-fil.

KPI-er (Key Performance Indicators)

KPI-er er et sett med sammenligninger av bruksmålinger for Webex CCA. De er basert på tidsperioden som er angitt av varighetsfilteret.


 
Når en KPI viser --, betyr det at det ikke er nok data, eller at KPI-en ikke gjelder for de valgte filtrene.
 • Velg Zoom -ikonet for å vise den forstørrede grafen som en skyggeboks over nettside. Du kan eksportere hver graf som en .PNG- eller .PDF-fil ved å velge Eksporter -ikonet.

 • Hold musepekeren over elementene i grafen for å vise datapunktverdiene.

 • Hvis du vil vise en KPI i grafformat, velger du KPI-navnet. Hvis du vil vise en grafgruppe, utvider du et rapportpanel, for eksempel Totalt antall møter.

 • I hver graf kan du velge hvert forklaringselement som skal brukes som underfilter.

Diagrammer og akronymer

De fleste diagrammene som vises i rapportdelen, er enkle å forstå. Noen diagrammer eller akronymer er imidlertid mer tekniske. Bruk denne informasjonen for å forstå dataene.


 

Diagrammet Totalt antall minutter med PSTN-lyd viser PSTN-minutter levert av Webex. Hvis du bruker din egen PSTN-tjeneste, vises ikke dataene her.

Metode for vertsplanlegging bruker følgende akronymer:

 • PT_OC_CLIENT – Webex-produktivitetsverktøy.

 • Uspesifisert – kan ikke bestemme planleggingsmetoden.

 • CLICK_2_CONFERENCE – Webex Connect One Click.

 • OI – Webex Outlook-integrering.

 • NI – Webex Lotus Notes-integrering.

 • Webex – Webex Meetings-nettsted.

Diagrammet Aktive Webex-verter bruker følgende termer til å klassifisere Webex-møteverter.

 • Registrert vert – en vert som har en Webex-vertskonto.

 • Aktiv vert – en vert som har planlagt minst ett Webex-møte per måned. En aktiv vert regnes også som en registrert vert.

 • Effektiv vert – en vert som har planlagt minst tre Webex-møter per måned. En effektiv vert regnes som en registrert vert og en aktiv vert.