• Board and Desk Series: Rombestilling er kun tilgjengelig for delte enheter som er skyregistrert eller koblet til Webex Edge for Devices.

  • Sørg for at Tillat Control Hub å administrere konfigurasjoner er aktivert hvis enheten er koblet til Edge for Devices.

  • Desk Series: Bestilling av rom utenfor er tilgjengelig for delte enheter som er skyregistrert. Enheten kan ikke ha hot-desking aktivert.

  • Du kan ikke aktivere rombestilling mens enheten er i en samtale.

For å aktivere rombestilling, sørg for å følge disse trinnene i følgende rekkefølge:

  • Konfigurer hybridkalender

  • Konfigurer planleggingskonto

  • Konfigurer enheter med kalender i Control Hub

For å aktivere rombestilling må du konfigurere hybridkalender for organisasjonen din. Du kan konfigurere den for Microsoft Exchange, Microsoft 365 eller Google Kalender.

Se Deployment Guide for Cisco Webex Hybrid Calendar Service om hvordan du konfigurerer Hybrid Calendar.


Hvis møteplanleggere ikke er aktivert for hybridkalendertjenesten, og de eneste inviterte som er aktivert for tjenesten er romressurser, må du sørge for at Exchange ikke har en policy for automatisk å slette møtekommentarer. Sett Slett kommentarer til False

Det er nødvendig å konfigurere en planleggingskonto for å tillate romenheter å planlegge møter.

Planleggingskontoen brukes som møtearrangør for alle møter booket fra Webex enheter. Denne kontoen booker rommet på samme måte som en bruker vanligvis gjør. Ved å bestille møter fra planleggingskontoen og invitere til et rom, respekteres romregler i kalendersystemet. Sørg for at du har oppgitt en gyldig e-postadresse som har tillatelser til å bestille rommene som du vil aktivere rombestilling for.

Siden denne kontoen brukes til å booke møter for alle rommene for en gitt Exchange-konfigurasjon, er det viktig å sørge for at postkassen regelmessig ryddes opp. Oppryddingen er nødvendig for å unngå å overskride Exchange-grensene. Hvis Exchange allerede er satt opp med en passende oppbevaringspolicy, må du sørge for at den gjelder for denne kontoen. Hvis ikke, må du konfigurere postkassen slik at alle standardmapper (e-post, sendte elementer og møter) automatisk slettes etter et antall dager. Oppryddingen sikrer at kontoen kan fortsette å planlegge møter på vegne av romenhetene.

Sjekk følgende ressurser for Exchange:

1

Logg på Expressway-nettgrensesnittet.

2

Gå til Applikasjoner > Hybridtjenester > Kalendertjeneste > Microsoft Exchange Konfigurasjon.

3

Under Planlegging skriver du inn en gyldig e-postadresse for planleggingskontoen som brukes for å bestille møterom.Det er nødvendig å konfigurere planleggingskontoen for å tillate romenheter å planlegge møter.

Planleggingskontoen brukes som møtearrangør for alle møter booket fra Webex-enheter. Denne kontoen booker rommet på samme måte som en bruker vanligvis gjør. Ved å bestille møter fra planleggingskontoen og invitere til et rom, respekteres romregler i kalendersystemet. Sørg for at du har oppgitt en gyldig e-postadresse som har tillatelser til å bestille rommene som du vil aktivere rombestilling for.

Konfigurer planleggingskontoen for Microsoft 365 fra Control Hub. Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, gå til Hybrid. Fra Hybrid Calendar-kortet for Microsoft 365 klikker du på Rediger innstillinger.

Merk av i avmerkingsboksen for å tillate arbeidsområder å planlegge møter. Skriv inn en gyldig e-postadresse for planleggingskontoen.Det er nødvendig å konfigurere planleggingskontoen for å tillate romenheter å planlegge møter.

Planleggingskontoen brukes som møtearrangør for alle møter booket fra Webex enheter. Denne kontoen booker rommet på samme måte som en bruker vanligvis gjør. Ved å bestille møter fra planleggingskontoen og invitere til et rom, respekteres romregler i kalendersystemet. Sørg for at du har oppgitt en gyldig e-postadresse som har tillatelser til å bestille rommene som du vil aktivere rombestilling for.

Konfigurer planleggingskontoen for Google Kalender fra Control Hub. Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, gå til Hybrid. Fra Hybrid Calendar-kortet for Google klikker du på Rediger innstillinger.

Merk av i avmerkingsboksene for å la organisasjonen din bruke kalenderressurser og for å la arbeidsområder planlegge møter. Sørg for at du har konfigurert en ACL-konto og skriv inn e-postadressen for den kontoen.Før du aktiverer rombestilling, må du sjekke at One Button to Push (OBTP) er aktivert for disse enhetene. Hvis du vil at folk i organisasjonen din skal bruke talekommandoer for rombestilling og andre enhetskontroller, aktiver Webex Assistant.

Sjekk at kalenderen er aktivert for arbeidsområdene du aktiverer rombestilling for.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com/, kan du gå til Arbeidsområder. Velg arbeidsområdene du vil konfigurere fra listen over arbeidsområder, og klikk på Rediger.

2

Under Bestilling i rom, velger du fra rullegardinlisten.

Individuelle arbeidsområder: Hvis du vil aktivere rombestilling for ett arbeidsområde, velg arbeidsområdet og klikk på tannhjulet i Kalender seksjon. Velg Rediger innstilinger for bestilling i rom og slå på bestilling i rom.