Kjente begrensninger og krav

 • Før du laster opp CSV-en for samtaleparkering, må du lese Webex Calling elementer ved hjelp av CSV for å forstå CSV-konvensjonene.

 • Du kan enten eksportere gjeldende samtale , som lar deg legge til, slette eller endre eksisterende datasett, eller du kan eksportere et eksempelsett med samtaleparkeringsgrupper. Når filen er endret, kan den lastes opp via massefunksjonene.

 • Det er viktig å kjenne til de obligatoriske og valgfrie kolonnene, samt informasjonen du må oppgi når du fyller ut CSV-malen. De spesifikke feltene for CSV-en for samtaleparkering finnes i tabellen nedenfor.

 • Maksimalt antall rader er 1 000 (ikke inkludert overskriften).


   
  Hvis du eksporterer mer enn 1000 oppføringer, eksporteres dataene i et zip filformat. Zip-filen inneholder én enkelt CSV-fil med alle dataene og flere filer på mindre enn 1000 oppføringer. Filene på færre enn 1000 oppføringer genereres for at administratorer raskt skal kunne importere eventuelle oppdateringer, da importen er begrenset til CSV på mindre enn 1000 oppføringer.
 • En samtaleparkeringsgruppe kan ha brukere og/eller arbeidsområder. Disse kalles agenter. Hvis du legger til eller redigerer en bruker, skriver du inn brukerens e-postadresse. For arbeidsområder, skriver du inn navnet på arbeidsområdet.


   

  En bruker eller et arbeidsområde kan bare tilordnes til én samtaleparkering. En samtaleparkering kan bare ha brukere fra samme sted.

 • Hver rad kan inneholde maksimalt 50 agenter. Se Legg til eller rediger mer enn 50 samtaleparkeringsagenter om gangen , hvis du vil ha mer informasjon.

Bruk denne tabellen til å se hvilke felt som er obligatoriske eller valgfrie, og hva du må finne ut når du legger til eller redigerer samtaleparkeringen samtidig.

Kolonne

Obligatorisk eller valgfritt

Beskrivelse

Verdier som støttes

Navn

Obligatorisk

Skriv inn navnet på samtaleparkeringsgruppen. Navn på samtaleparkeringsgrupper innenfor samme sted må være unikt identifiserbare. Hvis samtaleparkeringsgrupper er på et annet sted, kan de ha samme navn.

Eksempel: San Jose Call Park

Tegngrense: 1–30

Plassering

Obligatorisk

Angi stedet for å tilordne denne samtaleparkeringsgruppen.

Eksempel: San Jose


 

Plasseringen må være i Plasseringer-fanen i Control Hub.

Agenthandling

Valgfritt*


 

*Hvis du angir agenter, er dette feltet obligatorisk.

Skriv inn LEGG TIL for å legge til agentene du fører opp i denne raden. Gå inn FJERN for å fjerne agentene du viser i raden.

Gå inn ERSTAT for å fjerne alle tidligere angitte agenter og erstatte dem med agentene du legger til kun på denne raden.

LEGG TIL, FJERN, ERSTAT

Agent1 ID,

Agent2 ID…

Agent50 ID

Alternativer

Angi agentene du vil tilordne til samtaleparkeringsgruppen. Agenter kan være brukere eller arbeidsområder. For brukere, angi e-postadresse deres . For arbeidsområder, skriver du inn navnet på arbeidsområdet.

Eksempel: test@example.com

Tegngrense: 1–161

Hver rad kan inneholde maksimalt 50 agenter. Hvis du vil legge til eller redigere mer enn 50 agenter, bruker du en CSV-fil og følger disse trinnene.

1

Angi de 50 agentene du vil legge til eller redigere, på den første raden for samtaleparken du legger til eller redigerer.

2

I den neste raden trenger du bare å angi informasjon i følgende kolonner for å legge til eller redigere flere agenter:

 • Navn– skriv inn samme navn som i raden ovenfor for å legge til eller redigere flere agenter.

 • Plassering– angi samme plassering som i raden ovenfor for å legge til eller redigere flere agenter.

 • Agenthandling– skriv inn LEGG TIL for å legge til agentene du fører opp i denne raden. Skriv inn FJERN for å fjerne agentene du fører opp i denne raden.


   

  Hvis du skriver inn ERSTATT, fjerner du alle tidligere angitte agenter og erstatter dem med agentene du legger til i denne raden.

 • Agent1, Agent2 osv. – skriv inn e-postadressen eller arbeidsområdet til brukeren som du vil legge til, fjerne eller erstatte.

Du kan la alle andre kolonner stå tomme.

3

Fortsett prosessen frem til du har lagt til alle agentene som skal legges til eller redigeres.

Hvis du vil legge til flere samtaleparkeringsgrupper samtidig, laster du bare ned og fyller ut en tom CSV-mal.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Samtaleparkering > Massebehandling .

3

Velg et sted for samtaleparkeringsgruppen du vil legge til.

4

Klikk på Last ned .csv-mal.

5

Fyll ut regnearket.

6

Last opp CSV-filen ved å dra og slippe den eller klikke på Velg en fil.

7

Klikk på Last opp.

Når den er lastet opp, kan du klikke på Se Oppgaver-siden for detaljer for å se statusen til endringene.

Hvis du vil endre flere samtaleparkeringsgrupper samtidig, laster du ganske enkelt ned gjeldende CSV-data og gjør de nødvendige endringene i regnearket.

1

I kundevisning i https://admin.webex.com, gå til Tjenester og velg Anrop > Funksjoner.

2

Klikk på Samtaleparkering > Massebehandling .

3

Velg et sted for samtaleparkeringsgruppen du vil endre.

4

Klikk på Last ned data.


 

Hvis dataene for samtaleparkeringsgruppen du har valgt, overskrider maksimumsgrensen (mer enn 10 000 rader for hver CSV), mottar du en zippet fil med flere CSV-filer inkludert.

5

Gjør de nødvendige endringene i regnearket.

6

Last opp den endrede CSV-filen ved å dra og slippe den eller klikke på Velg en fil.

7

Klikk på Last opp.

Når den er lastet opp, kan du klikke på Se Oppgaver-siden for detaljer for å se statusen til endringene.