Integracja Webex z programem Microsoft Outlook dla systemu Windows

Integracja Webex z programem Microsoft Outlook jest częścią narzędzi zwiększających wydajność Webex. Integracja Webex z programem Outlook dla systemu Windows umożliwia łatwe planowanie lub rozpoczynanie spotkań Webex za pomocą programu Outlook.

Administrator witryny mógł zainstalować narzędzia zwiększające wydajność Webex za Ciebie. Jeśli nie, możesz je pobrać ze swojej witryny Webex. Patrz Instalowanie i konfigurowanie narzędzi zwiększających wydajność Webex dla systemu Windows.

Osoby zaproszone na spotkanie nie muszą używać programu Outlook, aby dołączyć do spotkania, a jedynie potrzebują konta Webex, jeśli spotkanie jest ograniczone do użytkowników Webex Twojej witryny.

Integracja Webex z opcjami paska narzędzi Outlook

Integracja Webex z programem Microsoft Outlook dodaje przycisk oraz listę rozwijaną do wstążki Strona główna w programie Outlook. Większość opcji nie wymaga wyjaśnień, oprócz kilku w menu Zaplanuj spotkanie > Więcej.

 • Szablony spotkań — umożliwia przeglądanie szablonów zapisanych przez Ciebie lub administratora w Twojej witrynie Webex. Szablony zawierają ustawienia spotkań. Możesz wybrać szablon odpowiadający Twoim potrzebom. Szablony spotkań są dostępne tylko wtedy, gdy ustawienia administracyjne witryny zezwalają prowadzącym na używanie szablonów dla programu Outlook.

 • Ustaw uprawnienia do planowania — otwiera stronę Mój Webex > Opcje planowania witryny Webex, na której możesz przypisać osobę delegowaną do planowania lub edytowania spotkań w Twoim imieniu.

 • Rozpocznij spotkanie typu konferencja osobista — umożliwia rozpoczęcie spotkania typu konferencja osobista. Jeśli nie masz numeru konferencji osobistej, nastąpi przekierowanie do witryny Webex, gdzie możesz wygenerować numer konferencji osobistej i dodać kod dostępu prowadzącego oraz kod dostępu uczestnika.

 • Przejdź do witryny Webex — przekierowuje do witryny Webex, w której można rozpocząć spotkanie, dołączyć do spotkania lub je zaplanować, a także wyświetlić wszystkie elementy sterujące witryny Webex w jednym miejscu.

 • Pomoc — przekierowuje do dokumentacji pomocy dla programu Narzędzia zwiększające wydajność Cisco Webex.

 • Sprawdź aktualizacje — sprawdza, czy masz najnowszą wersję narzędzi zwiększających wydajność, a jeśli jest dostępna nowa wersja, umożliwia jej pobranie.

 • Wyloguj się — wylogowuje z narzędzi zwiększających wydajność.

Panel narzędzi zwiększających wydajność Webex

Panel narzędzi zwiększających wydajność ułatwia rozpoczynanie spotkań i zarządzanie nimi. Aby otworzyć panel narzędzi zwiększających wydajność wybierz ikonę Narzędzia zwiększające wydajność na pasku zadań systemu Windows, w menu Start lub na pulpicie.

W zależności od ustawień witryny panel narzędzi zwiększających wydajność lub niektóre opcje tych narzędzi mogą być niedostępne.

Oto kilka zadań, które możesz zrobić za pomocą panelu narzędzi zwiększających wydajność:

 • Szukaj spotkania: Wybierz ikonę Szukaj, aby otworzyć okno wyszukiwania, w którym można wprowadzić nazwę, adres e-mail, numer spotkania, słowo kluczowe lub tytuł spotkania, aby wyszukać spotkanie.

 • Zaplanuj spotkanie: Wybierz ikonę Harmonogram, aby otworzyć okno Microsoft Outlook Meeting i zaplanować spotkanie Webex, w pokoju osobistym lub typu konferencja osobista.

 • Rozpocznij spotkanie: Wybierz Rozpocznij spotkanie, aby rozpocząć spotkanie natychmiastowe. Domyślnie spotkania natychmiastowe odbywają się w Twoim pokoju osobistym.

 • Wyświetl listę Moje spotkania: Wybierz więcej, aby wyświetlić nadchodzące spotkania w danym dniu. Na liście Moje spotkania możesz wykonać następujące czynności:


  Spotkania w pokoju osobistym i spotkania utworzone w innych witrynach Webex nie pojawiają się na liście Moje spotkania.