Webex-integrering till Microsoft Outlook för Windows

Webex-integrering till Microsoft Outlook är en del av Webex produktivitetsverktyg. Webex-integrering till Outlook för Windows ger dig ett enkelt sätt att schemalägga eller starta Webex-möten med Outlook.

Din webbplatsadministratör kan ha installerat Webex produktivitetsverktyg åt dig. I annat fall kan du hämta den på Webex-webbplatsen. Se Installera och konfigurera Webex produktivitetsverktyg för Windows.

Mötesinbjudna behöver inte använda Outlook för att delta i mötet och behöver endast ett Webex-konto om mötet är begränsat till Webex-användare på din webbplats.

Verktygsfältsalternativ för Webex-integrering i Outlook

WebEx integration to Outlook lägger till en knapp och en rullgardinsmeny på Start-menyfliken i Outlook. De flesta av alternativen är självförklarande, men det finns några under Schemalägg möte > Mer, det kan behöva en förklaring.

  • Mötesmallar – Låter dig visa mallar som du eller din webbplatsadministratör har sparat på din WebEx-webbplats. Mallarna innehåller mötesinställningar. Du kan välja mallen som uppfyller dina behov. Mötesmallar är endast tillgängliga om inställningarna för administrering av webbplatsen tillåter värdar att använda mallar för Outlook.

  • Ställ in schemaläggningsbehörighet – öppnar sidan Mitt Webex > Schemaläggningsalternativ på din Webex-webbplats där du kan tilldela en ombud att schemalägga eller redigera möten åt dig.

  • Starta personligt konferensmöte – Låter dig starta personligt konferensmöte. Om du inte har ett personligt konferensnummer tar den dig till Webex-webbplatsen där du kan generera ett personligt konferensnummer genom att lägga till värdens åtkomstkod och åtkomstkod för deltagare.

  • Gå till Webex-webbplatsen – Tar dig till Webex-webbplatsen där du kan starta, delta eller schemalägga ett möte och se alla dina Webex-webbplatskontroller på ett ställe.

  • Hjälp – Tar dig till hjälpdokumentationen för Cisco Webex produktivitetsverktyg.

  • Sök efter uppdateringar – Om du har den senaste versionen av produktivitetsverktygen och det finns en ny version tillgänglig kan du hämta den.

  • Logga ut – Loggar ut dig från produktivitetsverktygen.