Skonfiguruj dzierżawcę zgodnie z opisem w części zacznij korzystać z Webex Contact Center. W zależności od platformy, którą wybrano podczas procesu dołączania, stosuje się następujące opcje głosowe:

 1. Platforma głosowa (Real Time Media Service — rTMS): użytkownik ma do wyboru następującą opcję:

  • POP z telefonem: ta opcja umożliwia korzystanie z usług PSTN w systemie Webex Contact Center. Usługi PSTN mogą pochodzić z własnej centrali PBX lub też zamówione przez partnera nośnego


   • Platformę głosową RTMS można wybrać tylko dla poczty głosowej RTMS nie jest obsługiwana w przypadku aplikacji Webex Contact Center w pakiecie PSTN ani Webex Callingowych W zaplanowanych wersjach zostaną dodane interoperacyjność

   • Platforma dźwięku RTMS jest dostępna tylko dla nowych klientów, którzy planują obsługę swojego centrum kontaktów. W przypadku dostępnych lokalizacji należy skierować obsługę nośników regionalnych za pośrednictwem platformy GŁOSowej rTMS

  • Webex centrum kontaktów w sieci pstn : ta opcja jest dostępna po wybraniu kolejności działania dodatku Cisco PSTN dla programu Contact center.

 2. Webex platformie Contact Center: dostępne są następujące opcje:

  • Webex centrum kontaktów w sieci pstn : ta opcja jest dostępna po wybraniu kolejności działania dodatku Cisco PSTN dla programu Contact center.

  • mostek poczty głosowej: ta opcja umożliwia korzystanie z usług PSTN w systemie Webex Contact Center. Usługi PSTN mogą pochodzić z własnej centrali PBX lub też zamówione przez partnera nośnego

  • Webex Calling : ta opcja umożliwia użycie w chmurze łącza do sieci PSTN lub bramy lokalnej, która jest dostępna w subskrypcji Webex Calling dla funkcji głosowych w programie Webex Contact Center.


   • Webex centrum kontaktów nie obsługuje planu połączeń Cisco firmy Cisco. Więcej informacji na temat planu połączeń Cisco można znaleźć w części Rozpoczynanie pracy z planem połączeń Cisco

   • W przypadku prób Webex dostępna jest tylko opcja mostek (voice POP) lub Webex Calling głosowych W przypadku przekonwertowania wersji próbnej na subskrypcję Webex centrum kontaktów zachowuje opcję głosową.

   Istnieje możliwość zmiany opcji głosowej dzierżawcy Webex Contact Center . Więcej informacji na ten temat można znaleźć w opisie Zmień opcję telefoncy w Webex dzierżawy centrum kontaktów

W sekcji Hub sterowania > Ustawienia > centrum kontaktów w sekcji Szczegóły usługi ( ) jest wyświetlany wybrany kanał głosowy.

Przechodzenie do systemu RTMS platformę głosową jest standardową platformą głosową dla dzierżawcy Webex Contact Center . Aby wykonać uaktualnienie z istniejącej Webex Calling zintegrowanej na platformę głosową RTMS, należy skontaktować się z firmą Cisco Solution Assurance Aby uzyskać więcej informacji na temat aktualizacji, zobacz uaktualnienie programu Webex Calling Integrated Platform and Real Time Service (RTMS) art.

Dodawanie numerów wybierania

Numery telefonów na platformie RTMS:
 • Zamapuj numery wybierania na punkt wejścia w portalu zarządzania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części dotyczącej mapowań punktów wejścia w podręczniku instalacji i administracji Cisco Webex Contact Centerowej

dodaj numery wybierania dla Webex Calling platformy zintegrowanej:
 • W przypadku Webexa PSTN lub mostek POP poczty głosowej:

  1. Zaloguj się w organizacji klienta, korzystając z adresu centrum sterowania https://admin.webex.com/.

  2. Przejdź do Usługi > Contact Center > Ustawienia > Dźwięk.

  3. W sekcji TUstawienia telefonii wprowadź numer wybierania.

  4. Kliknij przycisk Dodaj.

  5. Zamapuj numery wybierania na punkt wejścia w portalu zarządzania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części dotyczącej mapowań punktów wejścia w podręczniku instalacji i administracji Cisco Webex Contact Centerowej

 • Webex Calling:

  1. W Webex Calling Skonfiguruj numery wewnętrzne zgodnie z zaleceniami Aby uzyskać więcej informacji, patrz sekcja Zarządzanie numerami w lokalizacjach. Webex Calling klienci nie muszą dodawać numerów wybierania w portalu zarządzania.

  2. Zamapuj numery wybierania na punkt wejścia w portalu zarządzania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części dotyczącej mapowań punktów wejścia w podręczniku instalacji i administracji Cisco Webex Contact Centerowej

Zmienianie opcji telefonowanie w Webex dzierżawy centrum kontaktów

Można zmienić opcję telefonowania dla dzierżawcy Webex Contact Center Skontaktuj się z zespołem rozwiązania Cisco Solution Assurance, aby włączyć funkcję Przełącz telefonii.

Można przełączać się między następującymi opcjami telefonii:

 • Cisco PSTN

 • Mostek dźwiękowy POP

 • Webex Calling

Jeśli na przykład używana jest opcja telefonia Webex Calling, można przełączyć się do usługi Cisco PSTN lub Voice POP Bridge.


 • Opcja zmień telefon telephony jest dostępna tylko dla Webex Calling platformy zintegrowanej Nie jest to obsługiwane w przypadku platformy głosowej Real Time Service Service.

 • Jeśli korzystasz z dodatku Cisco PSTN, musisz zaktualizować swoją subskrypcję, aby usunąć licencje Cisco PSTN umożliwiające zmianę na inną opcję telefonii.

 • Aby zmienić opcję telefon Webex Calling, w organizacji musi być wymagane podWebex Callinga licencja próbna lub subskrypcja.

 • Jeśli użytkownik ma Webex Callingowy z licencją typu SP , nie może zmienić opcji telefonii. Wyślij zgłoszenie obsługi do działu pomocy technicznej firmy Cisco, aby zmienić opcje telefonii.

W oknie Centrum sterowania przejdź do strony zarządzanie > kontem i kliknij kartę Subskrypcje , aby wyświetlić użycie licencji i podsumowanie wersji próbnej


 • Aby zmienić opcję telefon, potrzebne są zaplanowane przestoje w organizacji

W trakcie przełączania Webex centrum kontaktów:

 1. Eksportuje i usuwa istniejące numery szybkiego wybierania do mapowań punktów wejścia.

 2. Umożliwia usunięcie istniejących numerów wybierania W odniesieniu do mapowań numerów wybierania na numery punktów wejścia kopia zapasowa jest przypisywana

 3. Powoduje wyczyszczenie domyślnego i skonfigurowanego telefonu

Do uzyskania dostępu do kopii zapasowej służy funkcja operacje zbiorcze ( usługi > Contact Center > operacje zbiorcze)

Aby zmienić opcje telefonii w organizacji:

 1. Zaloguj się do centrum sterowania przy użyciu adresu URL https://admin.webex.com/.

 2. Przejdź do Usługi > Contact Center > Ustawienia > Dźwięk.

 3. W części Opcje przełączania telefonu kliknij przycisk Uruchom .


  Jeśli obecnie jest używany dodatek Cisco PSTN, przycisk Start jest wyłączony. Aby włączyć przycisk Start , zaktualizuj subskrypcję, aby usunąć licencje Cisco PSTN.

 4. Zapoznaj się z wytycznymi i kliknij przycisk dalej

 5. W oknie Wybór opcji telefonii wybierz nową opcję Telefonia i kliknij przycisk Uruchom .

 6. W oknie Przełącz telefonii Zaczekaj na zakończenie zmiany i kliknij przycisk Zamknij po wyświetleniu komunikatu pomyślnie Zakończono przepływ pracy przełączania połączeń Możesz również kliknąć przycisk Kontynuuj w tle . Po zakończeniu zmiany stan jest wyświetlany w części przełączaj opcje telefonii


  Po zmianie Webex Calling na inne opcje telefonii Webex numery połączeń dzwoniących mogą potrwać pewien czas w oknie centrali sterowania ( usługi > numeru > ).

Po pomyślnym wprowadzeniu zmian:

 • W oknie centrum sterowania przejdź do sekcji usługi > centrum kontaktów > ustawienia > i zapoznaj się z polem Webex Contact Center Telephony . W polu Webex kontaktu z centrum kontaktów zostanie wyświetlona nowa telefonowa opcja.

 • W centrum sterowania wybierz kolejno opcje usługi > centrum kontaktów > ustawienia > Voice . Opcja przełączania telefonii jest wyłączona.

Następne czynności
 • Do nowej opcji telefonii można dodać numery szybkiego wybierania Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Dodawanie numerów wybierania

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat konfigurowania centrum kontaktów, patrz Cisco Webex Contact Center podręcznik instalacji i administracji.