Nije moguće pridružiti se sastanku na Mac računaru - visi na sastanku koji je u toku

Nije moguće pridružiti se sastanku na Mac računaru - visi na sastanku u toku.

Ne mogu da prođem stranicu "Sastanak u toku" kada započinjem sastanak na Mac računaru.

'Cisco Webex dodatak potreban za pridruživanje sastancima' prilikom pridruživanja sastanku iz Mac OS 10.10 ili novije.

Ništa se ne dešava nakon što kliknem na dugme "Instaliraj" u "Potreban je Cisco Webex dodatak".

Uzrok:

Najnovije verzije Safarija koriste menadžera dodatnih komponenti za omogućavanje i onemogućavanje dodatnih komponenti na globalnoj ili po lokaciji.

Rešenje:

Da biste rešili ovaj problem, verujte Webex64 opštem kontejneru dodatnih komponenti.

Da biste verovali Webex dodatnoj komponenti zaSafari:

  1. Odaberite opciju Safari > željene > Veb lokacija.
  2. Na levoj tabli, u okviru Dodatne komponenteodaberite stavku 'Webex64 Opšti kontejner dodatnihkomponenti'.
  3. Za sve lokacije navedene sa desne strane izaberiteopciju Na.
  4. Pored opcije za opciju 'Prilikom posete drugim web sajtovima', izaberite na:
    Slika koju je dodao korisnik
  5. Zatvorite i ponovo pokrenite Safari.
  6. Pokušajte da se pridružite sastanku ili da ponovo započnete sastanak.
Dodatno rešavanje problema: 


Firefox i Chrome korisnici, molimo vas da pogledate:

Da li je ovaj članak bio koristan?