Kan inte delta i ett möte på Mac – hänger sig i pågående möte

Kan inte delta i ett möte på en Mac – hänger sig i pågående möte.

Jag kan inte komma förbi sidan Pågående möte när jag startar ett möte på en Mac.

"Cisco Webex tillägg krävs för att delta i möten" när du deltar i möten från Mac OS 10.10 eller senare.

Ingenting händer när jag klickar på "Installera" i "Cisco Webex tillägg krävs".

Orsak:

I de senaste versionerna av Safari används en plugin-hanterare för att aktivera och inaktivera plugin-program globalt eller per webbplats.

Lösning:

Du löser problemet genom att lita på Webex64 General Plug-in Container.

För att litar på Webex-insticks programmet för Safari:

  1. Välj Safari > Inställningar > Webbplatser.
  2. Under Plugin-program på den vänstra panelen väljer du"Webex64 General Plug-in Container".
  3. För alla webbplatser som listas till höger väljer du .
  4. Bredvid alternativet för ”När du besöker andra webbplatser” väljer du På:
    Bild tillagd av användare
  5. Avsluta och starta om Safari.
  6. Försök att ansluta till eller starta mötet igen.
Ytterligare felsökning: 


Firefox- och Chrome-användare, se:

Var den här artikeln användbar?