Broj maksimalni broj nadgledanih linija je 50, ali bi trebalo da razmislite o propusnim opsegu. Maksimum se takođe može odrediti brojem dugmadi za linije na telefonu korisnika.


Usluga nadgledanja radi samo sa korisničkim primarni uređaj.

1

Iz prikaza klijenta u programu https://admin.webex.comIzaberite stavku Korisnici i izaberite korisnika kojeg želite da izmenite.

2

Izaberite opciju Pozivanje, idite u odeljak Između dozvola za korisnika i izaberite "Nadgledanje".

3

Izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Dodaj nadgledanu liniju
  • Dodaj lokal za parkiranje poziva

Virtuelna linija se takođe može uključiti na listu "Dodaj nadgledanu liniju " za nadgledanje korisnika.

4

Izaberite da li želite da ovaj korisnik bude obavešten o parkiranim pozivima, potražite osobu ili lokal za parkiranje poziva koju želite da nadgledate, a zatim kliknite na "Sačuvaj ".


 

Lista nadgledanih linija u kontrolnom čvorištu odgovara redosledu nadgledanih linija koje se prikazju na uređaju korisnika. Listu nadgledanih linija možete ponovo da naručite u bilo kom trenutku.


 

Ime koje se pojavljuje za nadgledanu liniju je ime uneti u poljima imena korisnika, radnog prostora i ID-a pozivaoca virtuelne linije, kao i u poljima imena i prezimena pozivaoca.

Primer

Hoćete da vidite kako se to radi? Pogledajte ove video demonstracije o tome kako da upravljate podešavanjima nadgledanja za korisnika na platformi Control Hub.