Konfiguriši nadgledanje

Broj maksimalni broj nadgledanih linija za korisnika je 50. Međutim, prilikom konfigurisanja liste za nadgledanje, razmislite o broju poruka koje utiču na propusni opseg između Webex Calling mreže. Takođe, odredite maksimalno nadgledane linije prema broju dugmadi za linije na telefonu korisnika.

1

Iz prikaza klijenta u , pristupite https://admin.webex.comopciji "Upravljanje", a zatim kliknite na "Korisnici".

2

Izaberite korisnika koji želite da izmenite i kliknite na "Pozivanje ".

3

Idite u odeljak Dozvole između korisnika i izaberite " Nadgledanje".

4

Izaberite jednu od sledećih opcija:

  • Dodaj nadgledanu liniju
  • Dodaj lokal za parkiranje poziva

Virtuelnu liniju možete da uključite na listi "Dodaj nadgledanu liniju" za nadgledanje korisnika.

5

Izaberite ako želite da obavestite ovog korisnika o parkiranim pozivima, potražite osobu ili lokal za parkiranje poziva koju želite da nadgledate, a zatim kliknite na "Sačuvaj".


 

Lista nadgledanih linija u kontrolnom čvorištu odgovara redosledu nadgledanih linija koje se prikazju na uređaju korisnika. Listu nadgledanih linija možete da promenite u svakom trenutku.


 

Ime koje se pojavljuje za nadgledanu liniju je ime uneto u polja ID pozivaoca imena i prezimena za korisnika, radni prostor i virtuelnu liniju.

Hoćete da vidite kako se to radi? Pogledajte ove video demonstracije o tome kako da upravljate podešavanjima nadgledanja za korisnika na platformi Control Hub.

Usmereno preuzimanje poziva u nadgledanu grupu

Nakon dodavanja drugih linija na listu za nadgledanje korisnika, sledeća radnja se dešava u aplikaciji Webex i stoni telefon kada nadgledani korisnik primi dolazni poziv:

  • U aplikaciji Webex verzije 43.11 i novije: Korisnici koji su deo grupe za nadgledanje primaju obaveštenje o pozivu u aplikaciji Webex. Korisnici mogu da se jamo poziva iz obaveštenja. Korisnici takođe mogu da nadgledaju i preuzimaju poziv iz prozora za više poziva. Više informacija potražite u članku Preuzimanje tuđih telefonski razgovor.

  • Na stonom telefonu: Dugme BLF na stoni telefon korisnika koji su deo grupe za nadgledanje svetli crveno. Korisnici mogu da se jamo poziva pomoću softverskog tastera.