המספר המקסימלי של קווים מנוטרים הוא 50 אבל יש לקחת בחשבון את רוחב הפס. המקסימום עשוי להיקבע גם לפי מספר לחצני הקו בטלפון של המשתמש.


שירות הניטור פועל רק עם המכשיר הראשי של המשתמש.

1

מתצוגת הלקוח ב-https://admin.webex.com, עבור אל משתמשים ובחר את המשתמש שברצונך לשנות.

2

בחר שיחות, בחר הגדרות שיחה מתקדמות ולאחר מכן עבור אל ניטור.

3

בחר מבין האפשרויות הבאות:

  • הוסף קו מנוטר
  • הוסף שלוחת חניית שיחות
4

בחר אם ברצונך שמשתמש זה יקבל הודעה על שיחות חונות, חפש את האדם או שלוחת חניית השיחות שיש לנטר ולאחר מכן לחץ על שמור.


 

רשימת הקווים המנוטרים ב-Control Hub תואמת לסדר הקווים המנוטרים המופיעים במכשיר של המשתמש. באפשרותך לסדר מחדש את רשימת הקווים המנוטרים בכל עת.


 

השם שמופיע עבור הקו המנוטר הוא השם שהוזן בשדות השם הפרטי ושם המשפחה במזהה המתקשר של המשתמש או סביבת העבודה.

דוגמה

רוצה לראות איך הדבר מתבצע? צפה בהדגמת הווידאו הזו שממחישה איך לנהל את הגדרות הניטור של משתמש ב-Control Hub.