Nakon što poručite CCW, dobijate pristup partnerskom čvorištu gde možete da podesite sopstvenu organizaciju.

1

Iz prikaza partnera u programu https://admin.webex.com, idite na opciju " Kupci" i izaberite svoju organizaciju.

2

Izaberite stavku Prikaži moju organizaciju da biste otvorili administrativni interfejs vaše organizacije.

3

Baš kao i novi kupci, ako je ovo prijavljivanje prvi put da otvarate sopstvenu organizaciju, pojaviće se čarobnjak za prvo podešavanje sa pregledom plana. Prihvatite odredbe i uslove, a zatim kliknite na dugme " Prvi koraci" i pratite odzive.

4

Nakon što podesite organizaciju, možete da dodajete korisnike, upravljate uslugama, pregledate analitiku za sopstvenu organizaciju i tako dalje.


 

Ako vam je potrebna pomoć u upravljanju probnim procesima klijenata, preporučujemo da ulogu administratora partnera dodelite drugim korisnicima u vašoj organizaciji. Idite na opciju"Korisnici", kliknite na korisnika, a zatim izaberite stavku Uloge i bezbednost > administratorske uloge da biste prikazali sve opcije. Više informacija o svakoj ulozi potražite u ovom članku o ulogama administratora čvorišta partnera.