När du har beställt en CCW får du åtkomst till partnerhubben där du kan konfigurera din egen organisation.

1

Från partnervyn i https://admin.webex.comgår du till Kunderoch väljer din organisation.

2

Välj Visa min organisation för att öppna din organisations administrationsgränssnitt.

3

Precis som för nya kunder visas en guide för första gången som du öppnar din egen organisation med en plangranskning om det är första gången du loggar in med en plangranskning. Godkänn villkoren och klicka sedan på Kom igång och följ anvisningarna.

4

När organisationen har ställts in kan du lägga till användare, hantera tjänster, visa analyser för din egen organisation och så vidare.


 

Om du behöver hjälp med att hantera provperioder av kunder rekommenderar vi att du tilldelar partneradministratörsrollen till andra användare i din organisation. Gå till Användare, klicka på en användare och klicka sedan på Roller och > Säkerhetsroller för att visa alla alternativ. Se den här artikeln om administratörsroller för partnerhubben för mer information om varje roll.