Funkcije

Webex alatke za produktivnost je dodatna komponenta i Webex alatka za zakazivanje je dodatak. Ovaj dokument prikazuje osnovne razlike u funkcijama, mogućnostima i primeni između ova dva. Više informacija potražite u članku Primena i konfigurisanje Webex alatke za zakazivanje Microsoft Outlook.

Tabela 1. Podešavanja, funkcije i mogućnosti

Podešavanja, funkcije i mogućnosti

Webex alatke za produktivnost

Webex alatka za zakazivanje (Microsoft 365)

Webex alatka za zakazivanje (Microsoft Exchange)

Prikaži PIN organizatora

Da

Da

Da

Jednokratno Webex sastanak zakazivanje

Da

Da

Da

Zakaži Webex ličnu sobu

Da

Da

Da

Učesnici mogu da se pridruže pre organizatora

Da

Da

Ne


 
Učesnici mogu da se pridruže pre organizatora ako imate primenjenu hibridnu uslugu kalendara.

Izaberi alternativni organizator od pozvanih osoba

Da

Da

Da

Svako ko ima nalog organizatora može da se alternativni organizator

Ne

Da

Da

Promeni tip zvuka

Da

Da

Da

Prikaži učesnicima globalni broj telefona za pridruživanje sastanku

Da

Da

Da

Učesnici takođe mogu da se povežu putem zvuka pre vremena početka

Da

Da

Da

Omogući i prikaži broj za besplatan poziv

Da

Da

Da

Ton pri ulasku i izlasku

Da

Da

Da

Izuzmi lozinku iz pozivnice putem e-pošte

Da

Da

Da

Podesite podrazumevani šablon sastanka ili promenite obrazac sastanka

Da

Da

Da

Zakazivanje sastanka lične konferencije

Da

Da

Da

Zakaži u ime

Da

Da

Da

Zakazivanje događaja

Da

Ne

Ne

Zakazivanje obuke

Da

Ne

Ne

Promeni automatsku generisanu lozinku

Da

Da

Da

Kodovi za praćenje

Da

Da

Da

Zakaži sastanak sa registracijom

Ne

Ne

Ne

Odaberite tip sastanka sa ikone padajući meni

Da

Ne*

Ne*

Ikona zakazivanja Webex sastanka se prikazuje u prikazu kalendara

Da

Ne*

Ne*

* Trenutni Microsoft okvir ograničava određene funkcije Webex alatke za zakazivanje. (Na primer, pristup ikoni zakazivanja Webex sastanka samo iz zakazane obaveze u kalendaru i odabiranje tipa sastanka premešta se iz padajuće na ikone na otvorenu bočnu tablu)

Jedno dugme za pritisak

Kada zakazujete sastanke Microsoft Outlook, možete da pozovete sobu da pritisne jedno dugme (OBTP) za Webex video uređaje. Zahtevi za video uređaje registrovane u oblaku za dobijanje OBTP-a navedeni su u tabeli u nastavku. Više informacija potražite u članku Jedno dugme za pritisak na Microsoft 365 ili Jedno dugme da biste pritisnuli uz Microsoft Exchange.

Tabela 2. Jedno dugme za pritisak

Jedno dugme za pritisak

Webex alatke za produktivnost

Webex alatka za zakazivanje

Webex video uređaji registrovani u oblaku

Zahteva Webex hibridnu uslugu kalendara.

Zahteva Webex hibridnu uslugu kalendara.

Željene opcije

Kada zakažete sastanak Webex sastanak koristeći Webex alatke za produktivnost ili Webex alatku za zakazivanje, imate mogućnost da podesite podrazumevane željene opcije za sastanke i promenite ih na osnovu sastanka do sastanka. U nastavku je vizuelno poređenje postavki željenih opcija sastanka u okviru stavki Microsoft Outlook korišćenjem aplikacije Webex alatke za produktivnost i Webex alatke za zakazivanje. Webex alatke za produktivnost otvoriti u iskačućem prozoru kada kliknete na dugme "Promeni podešavanja". Željene opcije za sastanke Webex alatke za zakazivanje se prikazju kao tabla sa desne strane kada kliknete na željene opcije za Webex. U ovom primeru nisu prikazana sva podešavanja/željene opcije sastanka.

Tabela 3. Željene opcije

Webex alatke za produktivnost

Webex alatka za zakazivanje

Primena

Trenutna preporuka je da svi korisnici aplikacije Webex primene Webex alatku za zakazivanje i migriraju alatke za produktivnost. Webex alatka za zakazivanje je trenutno kompatibilna sa sastancima zakazanim alatke za produktivnost.

U događaju je neophodan prelazak sa Webex alatke za produktivnost na Webex alatku za zakazivanje, imajte na primer sledeće:

  • Prema Microsoft dokumentaciji, pojavljivanje dodatka Webex alatke za zakazivanje može potrajati do 24 sata. Stoga deinstaliranje alatke za produktivnost prevremeno može da poremeti mogućnost da organizator zakaže Webex sastanke ako se Webex alatka za zakazivanje još nije pojavila.

  • Tokom ovog prelaznog perioda, i dodatna komponenta programska komponenta i programska dodatak mogu da se suorganizuju na radnoj površini i biće vidljivi korisniku.

  • Kada se pojavi ikona dodatka Webex alatke za zakazivanje, Webex alatke za produktivnost dodatna komponenta treba da bude deinstaliran.

Microsoft 365 omogućava mnogo jednostavniji proces primene i nadogradnje za dodatak Webex alatka za zakazivanje. Tabela u nastavku prikazuje razlike u metodama primene i ažuriranju, opcijama i zahtevima između webex alatke za produktivnost (dodatna komponenta) i Webex alatke za zakazivanje (programski dodatak).


 
Tabela 4. Primena

Primena

Webex alatke za produktivnost

Webex alatka za zakazivanje

Postupak primene

Za lokalne sastanke i sastanke u Microsoft Exchange zasnovane na oblaku, primenite Webex alatke za produktivnost dodatna komponenta za Microsoft Outlook.

Datoteku dodatna komponenta mogu instalirati krajnji korisnici preuzimanjem datoteke iz aplikacije za Webex sajt.

IT administratori mogu daljinski da instaliraju MSI (Windows) pomoću masovnog guranja.

Instalirano pomoću MSI datoteke ili DMG datoteke.

Da biste koristili Microsoft Exchange u oblaku, primenite dodatak Webex alatka za zakazivanje za Microsoft 365.

Webex lokacija ili administrator kontrolnog čvorišta mora da omogući integraciju Webex alatke za zakazivanje.

Dodatak mogu da instaliraju krajnji korisnici iz Microsoft AppSource prodavnice.

IT administratori mogu daljinski da primene programski dodatak preko Microsoft 365 administratora centra.

Nema datoteka instaliranih na lokaciji krajnjih korisnika PC.

Masovna instalacija MSI

Ovaj način zahteva privilegiju IT administratora.

IT administratori daljinski primenjuju programski dodatak preko Microsoft 365 administratora centra.

Ažuriranja kojima upravlja administrator

Dva načina:

  1. Podešavanje administratora lokacije – uključite alatke za produktivnost ažuriranja.

  2. Masovni pritisak na IT administratora na MSI

Ažuriranja kontroliše Microsoft 365 administratorski centar.

Nema kontrola ili podešavanja administratora Webex lokacije za programski dodatak.

Instalacija krajnjih korisnika zahteva privilegiju lokalnog PC/Mac administratora

Da, korisnik mora imati administratorska prava da ručno instalira dodatna komponenta.

Korisnici se automatski ažuriraju putem usluge Microsoft 365 kada je nova verzija dostupna iz webexa u Microsoft AppSource.

Ažuriranja krajnjih korisnika zahtevaju privilegiju lokalnog PC/Mac administratora

Windows – ne

Mac – Da

Ne

E-adresa Webex naloga i Microsoft 365 naloga mora da se podudara

Ne

Da