Mer information om beställning finns i Cisco Webex Contact Center beställningsguide och Cisco Collaboration Flex Plan Contact Center beställningsguidehttps://www.cisco.com/c/en/us/partners/tools/collaboration-ordering-guides.html.

1

I Cisco Commerce Workspace behöver du lägga till begärt startdatum och reserveringskontaktens e-postadress.

Reserveringskontaktens e-postadress är den person som tillhandahåller reserveringsinformationen. Du kan använda ett e-postalias och när du får reserveringsmejlet lägger tu till e-postadressen från den som skickat reserveringsinformationen. Vi rekommenderar att du använder kontot för din Control Hub-partner eller din försäljningsadministratör för att tillhandahålla reserveringsinformationen så som beskrivs i följande steg.

2

På det begärda startdatumet skickas ett mejl till reserveringskontaktens e-postadress. Klicka på Konfigurera nu.

Om du lämnar guiden innan du har slutfört installationen sparas ingen information och du kan börja om via länken Konfigurera nu.

3

Välj Jag är partner som din roll och klicka sedan på Nästa.

4

Välj Ja, jag ska konfigurera eller Annan person på mitt företag kommer att konfigurera. Om en annan person konfigurerar anger du e-postadressen till den personen.

5

Välj ett av alternativen och klicka sedan på Nästa.

 • Om det är din första kundorder ska du lägga till information för att skapa din Cisco Webex partnerorganisation.
 • Om du redan har ett partnerkonto i Control Hub granskar du organisationens information.

  Om du inte känner igen organisationen ska du kontakta din Cisco-representant.

6

Ange kundorganisationens Admin-e-postadress och klicka sedan på Nästa.

En användare kan endast tillhöra en Cisco Webex organisation åt gången.


 

När du mappar en prenumerationsorder till en provperiodsklient ska du ange samma kundadmin-e-postadress som användes för att skapa Webex Contact Center-provperioden.

7

Ange Företagets namn och välj sedan Land.

Välj ett land som är auktoriserat för Webex Contact Center-försäljning enligt erbjudandedokumentet. Se listan över platser som stöds i dokumentet Beskrivning av erbjudandet Cisco Collaboration Flex Plan Contact Center under avdelningen Geografiska villkor och begränsningar.

Baserat på valt land skapas kundens Webex Contact Center-klient i lämpligt datacenter. En lista över länder och mappningen till datacenter finns i artikeln Datalokalitet i Cisco Webex Contact Center.


 

Om kundorganisationen redan finns får du inget alternativ för att välja ett land.

8

Välj antingen ny eller befintlig organisation och klicka sedan på Nästa.

 • Om det är en ny Cisco Webex organisation kontrollerar du kundinformationen.
 • Om det är en befintlig organisation kontrollerar du att den kundorganisation som visas är den du vill använda.

  Om du inte känner igen organisationen eller om provperioden är slut ska du kontakta din Cisco-representant.


   
  När du mappar en prenumerationsbeställning till en provperiodklientorganisation ska du kontrollera att korrekt kundorganisation har konfigurerats i provperiod för Webex Contact Center.
9

Bekräfta att kund- och partnerinformationen är korrekt och klicka på Nästa.

Ett meddelande visas som bekräftar att ordern har ställts in.
10

Nu kan du konfigurera kundorganisationen med antingen partner- eller kundadmininloggning så som beskrivs i artikeln Kom igång med Cisco Webex Contact Center.


 

Cisco rekommenderar att partner slutför inställningarna för kundorganisationen innan de lämnar över kontaktcenterspecifika administrationsuppgifter till kundadministratörer.

Efter automatisk reservering av Webex Contact Center-klienten kan valfria funktioner som röst, IVR, kampanjhantering och personaloptimering reserveras. Du kan kontakta en Cisco-representant gällande tillgång till dessa funktioner.