En partner eller kund administratör kan konfigurera tjänster för provperioder och prenumerationsbeställningar. Vi rekommenderar partner att utföra dessa steg innan de överlämnar kontot till kundadministratörer.

Du kan använda alla webbläsare som stöds för att komma Webex Control Hub.

Partneradministratörsåtkomst

 • För provperioder: När du skapar en ny provperiod med guiden Starta ny provperiod, visas "Din provperiod är klar efter att du har angett informationen för att starta provperioden". Vill du konfigurera tjänsterna åt kunden?".

  Klicka Ja för att fortsätta att konfigurera tjänster för kunden.

 • För prenumerationsbeställningar: När du skapar en beställning i Webex Contact Center med hjälp av guiden för beställnings ställ in, visas "Tack" på den slutliga skärmen när du har angett beställningsinformationen. Beställningen har mappats korrekt".

  Klicka Nästa för att fortsätta att konfigurera tjänster för kunden.

Åtkomst till kundadministratör

För provperioder och prenumerationsbeställningar: När provperioden startar eller prenumerationsbeställningen har mappats får kundadministratören ett välkomstmeddelande på e-postadressen som finns angiven i guiden för att starta provperiod eller i guiden För att konfigurera beställning.

Gör följande för att få åtkomst till kundadministratörskontot i Control Hub:

1

Öppna välkomstmeddelandet.

2

Klicka på länken Kom igång i e-postmeddelandet.

3

Ange lösenordet och klicka på Spara & logga in.

4

Godkänn servicevillkoren för att komma åt ditt Control Hub-konto.

1

När en provperiod eller prenumeration på Contact Center har startat får du åtkomst till guiden för tjänstekonfiguration för att konfigurera contact center-klienten med hjälp av Control Hub-URL:en https://admin.webex.com/.

Guiden visas varje gång en partner eller kundadministratör kommer åt Control Hub tills konfigurationen är slutförd.

2

På sammanfattningssidan granskar du licensinformationen för kontaktcentret och klickar på Konfigurera nu .

3

På sidan Samtalsinställningar granskar du din organisations SIP-adressnamn och klickar på Nästa .

 • Du kan ändra SIP-adressnamnet om det behövs. Mer information finns i artikeln Webex SIP-adresser i Control Hub .

 • Du kan konfigurera Webex Calling för din organisation om det behövs. Mer information finns i artikeln Konfigurera Webex Calling för din organisation .

4

På inställningssidan för Contact Center gör du följande:

 1. Välj landet du vill använda från det land eller den region som listruta och klicka på Spara .

  Som standard är landet som används samma som det land som har valts i guiden Beställningsmappning.

  Webex Contact Center skapar klienten i lämpligt datacenter baserat på landet som används. För listan över länder och motsvarande mappning av datacenter, se artikeln Data locality i Webex Contact Center .


   

  Om ett inkompatibelt platsmeddelande visas när du klickar på Spara ska du kontakta Cisco Solution Assurance för support.

 2. I popupen Bekräfta land för åtgärden klickar du på Bekräfta .


   

  Du kan inte ändra driftland för Webex Contact Center när du har klickat på bekräfta.

 3. I avsnittet Konfigurera din Contact Center-klienttidszon väljer du en tidszon från listruta tidszon.


   

  Som standard väljer Webex Contact Center en tidszon baserad på den region som ditt kontaktcenter arbetar från.

 4. Välj en contact center-plattform i avsnittet Webex Contact Center Platform.


   

  Ett eller flera plattformsalternativ för Webex Contact Center finns tillgängliga beroende på vilket land du väljer. För prenumerationsbeställningar ska du välja standardplattformen om inte Cisco Solution Assurance-kontakten har instruerat om annat.

 5. I avsnittet Telefoni i Webex Contact Center väljer du alternativen för telefoni och digital kanal.


   

  Om du har beställt tilläggs PSTN Cisco för Contact Center (endast för USA) kommer Webex Contact Center automatiskt att använda telefonialternativet. Det här alternativet är inte tillämpligt för en provperiodsklient.

 6. Klicka på Nästa .

I följande tabell sammanfattas de plattforms- och telefonialternativ som gäller för alla länder som används:

#

Region

Landet som används

Plattformsalternativ

Telefonialternativ i Webex Contact Center

1

Nordamerika

USA

Standardplattform (Cisco Webex Contact Center): Klicka på det här alternativet för beställning av prenumeration.

 • Webex Contact Center PSTN (om beställd)

 • Voice POP-brygga

 • Webex Calling

Kontrollerad GA (Cisco Webex Contact Center): Endast för provperioder. Klicka på det här alternativet för att etablera en contact center-klient med den nya Realtidsmedia-tjänsten (RTMS) för röst. Välj endast detta alternativ om din Cisco Solution Assurance-kontakt har instruerat dig.
 • Webex Contact Center PSTN (om beställd)

 • Voice POP-brygga

 • Webex Calling

Undantagsplattform (Cisco Webex Contact Center 1.0): Klicka endast på det här alternativet om din Cisco Solution Assurance-kontakt har instruerat dig.

 • Voice POP

 • Webex Contact Center PSTN (om beställd)

Kanada

Standardplattform (Cisco Webex Contact Center 1.0): Klicka på det här alternativet för beställning av prenumeration.

Voice POP

Kontrollerad GA (Cisco Webex Contact Center): Endast för provperioder.

 • Voice POP-brygga

 • Webex Calling

2 LATAM

Standardplattform (Cisco Webex Contact Center): Klicka på det här alternativet för beställning av prenumeration.

 • Voice POP-brygga

 • Webex Calling

3 Europa, Mellanöstern, Afrika och Ryssland Alla länder Standardplattform (Cisco Webex Contact Center 1.0): Klicka på det här alternativet för beställning av prenumeration.
 • Voice POP-brygga

 • Webex Calling

Undantagsplattform (Cisco Webex Contact Center 1.0): Klicka endast på det här alternativet om din Cisco Solution Assurance-kontakt har instruerat dig.

Voice POP

4

Asien och Stillahavsområdet, Japan och Kina

Alla länder

Standardplattform (Cisco Webex Contact Center): Klicka på det här alternativet för beställning av prenumeration.

 • Voice POP-brygga

 • Webex Calling

Kontrollerad GA (Cisco Webex Contact Center): Endast för provperioder. Klicka på det här alternativet för att etablera en contact center-klient med den nya Realtidsmedia-tjänsten (RTMS) för röst. Välj endast detta alternativ om din Cisco Solution Assurance-kontakt har instruerat dig.

 • Voice POP-brygga

 • Webex Calling

Undantagsplattform (Cisco Webex Contact Center 1.0): Klicka endast på det här alternativet om din Cisco Solution Assurance-kontakt har instruerat dig.

Voice POP

5

På granskningssidan granskar du prenumerationsinformationen och klickar på Skicka . Om du vill ändra alternativen för tjänstens konfiguration klickar du på Gå tillbaka och redigera .

6

Du kan hämta sammanfattningen av beställningen genom att klicka på Hämta beställningssammanfattning .

7

Klicka på Stäng .


 

När guiden för tjänstekonfiguration har slutförts är Contact Center-tjänsten tillgänglig i kundorganisationen.

Nästa steg

När konfigurationen av Contact Center är lyckad för din organisation går du till Contact Center > Settings > General (Inställningar > General) och går igenom fältet Plattformsinformation för Webex Contact Center i Control Hub.

1

På hemskärmen för Control Hub navigerar du till Contact Center > Inställningar.

2

På fliken Inställningar klickar du på Konfigurera Cisco Webex Contact Center.


 

Om kunden kräver Webex Contact Center-chatttjänster ska du be kundadministratören att logga in på den här sidan och klicka på Konfigurera Cisco Webex Contact Center för att konfigurera chatttjänster.

Nästa steg

Din klientkonfiguration är klar. Nu kan du konfigurera följande funktioner för denna klient: