Konfigurera tjänster för utvärderingsversioner och prenumerationsbeställningar

En partner- eller kundadministratör kan konfigurera tjänster för provperioder och prenumerationer. Installationsguiden för tjänster är densamma för utvärderings- och prenumerationsetableringsflödena. Vi rekommenderar partner att slutföra dessa steg innan kontot lämnas över till kundadministratörer.

 

Du kan använda valfri webbläsare som stöds för att komma åt Control Hub.

Partneradministratörsåtkomst

 • För utvärderingsversioner: När du konfigurerar en ny utvärderingsversion med guiden Starta ny utvärderingsversion visas den sista skärmen "Din utvärderingsversion är klar. Vill du konfigurera tjänster åt kunden?".

  Klicka på Ja för att fortsätta konfigurera tjänster för kunden.

 • För prenumerationsbeställningar: När du skapar en Webex kontaktcenterorder med hjälp av guiden Orderuppsättning, efter att du har angett orderinformationen, visar den sista skärmen "Tack. Din order har mappats på rätt sätt".

  Klicka på Nästa för att fortsätta konfigurera tjänster för kunden.

Kundadministratörsåtkomst

För utvärderingsversioner och prenumerationsbeställningar: När utvärderingsversionen startar eller prenumerationsbeställningen har mappats får kundadministratören ett välkomstmeddelande via e-post till den e-postadress som anges i guiden Starta provperiod eller guiden Konfigurera order.

Gör följande för att få åtkomst till kundadministratörskontot i Control Hub:

1

Öppna välkomstmeddelandet.

2

Klicka på länken Kom igång i e-postmeddelandet.

3

Ange lösenordet och tryck på Spara och logga in.

4

Godkänn tjänstevillkoren för att få åtkomst till ditt konto i Control Hub.

Installationsguide för tjänster

1

När en provperiod eller prenumeration på ett kontaktcenter har startat öppnar du installationsguiden för tjänster för att konfigurera klientorganisationen för kontaktcentret med hjälp av Control Hub URL https://admin.webex.com/.

Guiden visas varje gång en partner eller kundadministratör öppnar Control Hub, tills installationen har slutförts.

2

Granska licensinformationen för kontaktcentret på sidan Sammanfattning och klicka på Konfigurera nu.

3

Granska SIP-adressnamnet för din organisation på sidan Samtalskonfiguration och klicka på Nästa.

4

Gör följande på sidan Inställningar för kontaktcenter:

 1. Välj verksamhetsland i listrutan Land eller region och klicka på Spara.

  Som standard är verksamhetslandet detsamma som det land som valts i guiden Ordermappning.

  Webex Contact Center skapar innehavaren i lämpligt datacenter baserat på verksamhetslandet. En lista över länder och motsvarande datacentermappning finns i artikeln Datalokalisering i Webex kontaktcenter.


   

  Om ett meddelande om inkompatibel plats visas när du klickar på Spara kontaktar du Cisco Solution Assurance för support.

 2. I popup-fönstret Bekräfta åtgärdsland klickar du på Bekräfta.


   

  Du kan inte ändra verksamhetslandet för Webex kontaktcenter när du har klickat på bekräfta.

 3. Välj en tidszon i listrutan Tidszon i avsnittet Konfigurera din klientorganisation i kontaktcentret.


   

  Som standard väljer Webex kontaktcenter en tidszon baserat på den region som ditt kontaktcenter fungerar från.

 4. I avsnittet Webex kontaktcenterplattform väljer du en kontaktcenterplattform.


   

  Beroende på vilket verksamhetsland du väljer finns ett eller flera Webex kontaktcenterplattformsalternativ tillgängliga.

 5. Välj lämpligt telefonialternativ i avsnittet Webex Contact Center-telefoni och klicka på Nästa, beroende på vilken plattform du väljer. Se tabellen nedan för de telefonialternativ som finns tillgängliga för olika plattformar.


   

  Om du beställer tillägget Cisco PSTN för Contact Center (endast för USA) använder Webex Contact Center automatiskt telefonialternativet. Det här alternativet gäller inte för en utvärderingsklientorganisation.

I följande tabell sammanfattas de plattforms- och telefonialternativ som gäller för respektive verksamhetsland:

#

Region

Telefonityp/integrationsmetod

1Nordamerika (alla länder som stöds)
 • Webex samtalsbaserade agenter och PSTN via Webex Calling (med aktiv prenumeration)

 • Stöd för extern telefoni och tredjepartstelefoni via Webex Calling PSTN-tjänster**

 • Stöd för externa telefonimiljöer och telefonimiljöer från tredje part med VPOP*

2 EMEA (Alla), LATAM (Alla), APJC (Alla)
 • Webex samtalsbaserade agenter och PSTN via Webex Calling (med aktiv prenumeration)

 • Stöd för extern telefoni och tredjepartstelefoni via Webex Calling PSTN-tjänster**

 • Stöd för externa telefonimiljöer och telefonimiljöer från tredje part med VPOP*

3Gulfregionen (Turkiet, Jordanien, Bahrain, Kuwait, Oman)
 • Webex samtalsbaserade agenter och PSTN via Webex Calling (med aktiv prenumeration)

 • Stöd för extern telefoni och tredjepartstelefoni via Webex Calling PSTN-tjänster**

* VPOP är ett äldre alternativ. Det rekommenderas inte för nya kunder

** tillagd i Cisco Commerce Workspace vid beställningstillfället (erbjuds utan kostnad)

Mer information om telefoniintegreringar finns i artikeln Konfigurera röstkanaler för Webex Contact Center .

5

På sidan Granska granskar du informationen om prenumerationen och klickar på Skicka. Om du vill ändra konfigurationsalternativen för tjänsten klickar du på Gå tillbaka och redigera.

6

Om du vill ladda ned sammanfattningen av ordern klickar du på Ladda ned ordersammanfattning.

7

Klicka på Stäng.


 

När guiden Konfigurera tjänster har slutförts är kontaktcentertjänsten tillgänglig i kundorganisationen.

Nästa steg

När konfigurationen av kontaktcentret har lyckats för din organisation navigerar du till Kontaktcenter > Inställningar > Allmänt och granskar fältet Webex Plattformsinformation för kontaktcenter i Control Hub.

 • Om fältet Webex Plattformsinformation för kontaktcenter visas Webex Kontaktcenter, se artikeln Konfigurera röstkanaler för Webex kontaktcenter och Cisco Webex Contact Center Onboardingguide för Voice POP Bridge (vPOP) för att konfigurera röstalternativ för din Webex Contact Center Hyresgästen.

 • Om fältet Webex Plattformsinformation för Contact Center visar 1.0 läser du Cisco Webex Contact Center 1.0 Voice Onboarding Guide för att konfigurera röstalternativ för din Webex Contact Center-klientorganisation.

Konfigurera Webex kontaktcenter

Innan du börjar

1

På startskärmen för Control Hub navigerar du till Contact Center > Inställningar.

2

Klicka på Konfigurera Cisco Webex Contact Center på fliken Inställningar.


 

Om kunden behöver Webex chatttjänster i kontaktcentret kontrollerar du att kundadministratören loggar in på den här sidan och klickar på Konfigurera Cisco Webex Contact Center för att konfigurera chattjänster.

Nästa steg

Din klientorganisationskonfiguration är klar. Nu kan du konfigurera följande funktioner för den här klientorganisationen:

Konfigurera din organisation för hybridtjänster

Innan du börjar

 • Se till att du har en beställning på Webex Connect- eller CCAI-hybridtjänst (Google Contact Center Artificial Intelligence). Mer information om hur du gör en beställning finns i beställningsguiden för Cisco Collaboration Flex 3.0 Contact Center.

 • Skapa din organisation och mappa ordern till organisationen. Mer information finns i Skapa en Webex kontaktcenterorder för en kund.

1

Öppna installationsguiden för tjänster för att konfigurera kontaktcenterklientorganisationen med hjälp av Control Hub-URL:en https://admin.webex.com/. Guiden visas varje gång en partner eller kundadministratör öppnar Control Hub, tills installationen är klar.

2

I Sammanfattning bekräftar du att din kontaktcenterlicensinformation är korrekt och klickar på Konfigurera nu.

3

I Konfigurera plats granskar du SIP-adressnamnet för din organisation och klickar på Nästa.

4

Gör följande i Inställningar förkontaktcenter:

 1. Välj verksamhetsland i listrutan Land eller region och klicka på Spara. Som standard är verksamhetslandet detsamma som det land som valts i guiden Ordermappning. Webex Contact Center skapar innehavaren i lämpligt datacenter baserat på verksamhetslandet. En lista över länder och motsvarande datacentermappning finns i Datalokalisering i Webex kontaktcenter. Den här listan gäller även för lokaler och Webex Contact Center Enterprise. För lokala distributioner väljer du det verksamhetsland som tillhandahåller de tjänster som ligger närmast din distribution.

 2. I Bekräfta verksamhetsland klickar du på Bekräfta.


   

  Du kan inte ändra verksamhetslandet för Webex kontaktcenter efter bekräftelsen.

 3. Välj en tidszon i listrutan Tidszon i Konfigurera klientorganisationen i kontaktcentret.


   

  Som standard väljs en tidszon som baseras på den region som ditt kontaktcenter fungerar från. Du kan ändra detta genom att välja en tid i listrutan. Den valda tidszonen gäller för Webex Connect-tjänst. Om ony CCAI-tjänster tillhandahålls inte alternativet att välja tidszon för kontaktcenterklientorganisationen.

 4. Granska informationen i Här är vad du ska konfigurera. Den tillhandahållna tjänsten visas i avsnittet Inställningar för kontaktcenter.

 5. Granskainformationen om prenumerationen och klicka på Skicka. Installationen av tjänsterna tar några minuter.

 6. Klicka på Ladda ned ordersammanfattning (PDF) för att ladda ned ordersammanfattningen.

 7. Om du vill ändra konfigurationsalternativen för tjänsten klickar du på Gå tillbaka och redigera.

 8. Klicka på Stäng.

Nästa steg

Etablera Webex Anslut digitala tjänster för din organisation

Innan du börjar

 • Se till att mappningen av din beställning och dina rättigheter är klar. Mer information finns i Konfigurera din organisation för hybridtjänster.

 • Observera att när Webex Connect-innehavare skapas tar systemet bort alla specialtecken och blanksteg som finns i innehavarnamnet. Om innehavarnamnet består av fler än 20 tecken trimmas namnet till de första 20 tecknen. Tänk på dessa aspekter när du skapar ett klientnamn.

 • Kontrollera att ett certifikat med offentlig nyckel för validering Agent Desktop token är tillgängligt för uppladdning under etableringen. Information om hur du genererar certifikatet för den offentliga nyckeln finns i avsnittet Generera certifikat för offentlig nyckel med Cisco IdS i kapitlet Integrering av digitala kanaler med Webex anslutning i Cisco Unified Contact Center Enterprise funktionsguide. Den här handboken finns på sidan med funktionsguider .

1

I Control Hub navigerar du till Contact Center > Inställningar > Digital.

2

I avsnittet Digitalt väljer du Etablera digitala kanaler. Fönstret Välj administratör visas.

3

Välj en administratör i listan. Du kan också söka efter administratören i sökrutan.

4

Klicka på Välj. Fönstret Överför certifikat visas.

5

I Upload Certificate navigerar du till mappen på datorn där certifikatet för den offentliga nyckeln lagras. Markera filen och klicka på Ladda upp certifikat. Du kan också dra och släppa filen.


 

De filtillägg som stöds är .pem och .der.

6

Klicka på Överför certifikat. När du är klar visas ett bekräftelsemeddelande.

7

Om du vill ändra certifikatet för den offentliga nyckeln när etableringen har lyckats klickar du på Överför certifikat för offentlig nyckel. Ladda upp ett nytt certifikat för offentlig nyckel.

8

Om du är supportanvändare med fullständig administratörsbehörighet kan du redigera inloggningsuppgifterna för Webex Anslut när etableringen har lyckats. Klicka på Redigera Webex Connect-inloggningsuppgifter för att redigera och spara inloggningsuppgifterna.

9

I Etablera digitala kanaler klickar du på Stäng när statusen för att skicka etableringsbegäran har slutförts i guiden.

Nästa steg