Cisco Webex-enhetsanslutning är en lättare programvara som du kan använda i din Control Hub-hanterade organisation för att automatisera enhetsrelaterade uppgifter: registrera Webex-enheter i molnet och tillhandahålla molnfunktioner till lokala registrerade enheter i din Control Hub-hanterade organisation. Programvaran tillhandahåller en länk från plats till moln eller från moln till plats, beroende på dina enhetskrav och de funktioner som du vill använda. Du får programvaran från Control Hub och installerar den på en Windows- eller Mac-enhet eller virtuell dator i ditt nätverk som kan komma åt din platsmiljö och enheterna själva.

När du har loggat in får du följande alternativ Cisco Webex som visas i enhetsanslutningen:

 • Jag vill registrera flera enheter i molnet – Använd enenkel CSV-fil för att registrera Webex-enheter i molnet i ett steg samtidigt. Se Molnbaserad registrering för enheter för mer information.

 • Jag vill ha molnfunktioner till min lokala registrerade enhet – Med Webex Edge för enheter får du tillgång till Webex-molnfunktioner, men samtidigt behålla dina samtal ochmedia lokalt. Se Webex Edge för enheter för mer information.

 • Jag vill lägga till lokala samtal till mina molnregistrerade enheter – Denna tjänst tillhandahåller lokala samtalsfunktioner för Unified CM tillmolnregistrerade Webex-enheter. Se Distributionsguide för samtal om hybrid för Webex-enheter https://www.cisco.com/go/hybrid-call-webex-devices för mer information.

Den Cisco Webex-enhetsanslutningen tillhandahåller även följande allmänna funktioner:

 • Meddelanden om uppgraderingar i programvarugränssnittet – När en ny version av programvaran finns tillgänglig får du ett meddelande i gränssnittet och kan uppgradera manuellt direkt. Håll alltid på den senaste versionen.

 • Proxysupport – Du kan ansluta till en grundläggande auth-proxy direkt genom att ange den information som krävs Cisco Webex i Enhetsanslutning.

 • Rapportera ett problem – använd programmet för att skicka feedback och ladda upp loggar automatiskt till molnet.

 • Enhetsanslutningen Cisco Webex en lättare programvara som du kan installera på enheter som kör dessa operativsystem som stöds:

  • Microsoft Windows 10

  • MacOS High Sierra (10.13) eller senare

 • Du loggar in på programvaran genom att använda autentiseringsuppgifterna för fullständig administratör eller enhetsadministratör som du använder för att hantera organisationen i Control Hub.

 • Om du vill använda verktyget för att registrera flera enheter i molnet samtidigt måste du köra verktyget på en maskin som kan nå enheten direkt via HTTP.

 • För hybridsamtal kräver systemet där programvaran är installerad nätverksåtkomst till Unified CM som innehåller konfiguration som du vill synkronisera med molnregistrerade Webex-enheter under Arbetsytor.

 • Få detaljerad information om din HTTP Basic Proxy (adress, port) om din organisation använder en för att få tillgång till internet. Du behöver även ett användarnamn och lösenord för proxyn om det krävs grundläggande autentisering. Cisco Webex-enhetsanslutningenkan inte använda andra metoder för att autentisera med proxyn.

  • Vi har testat och verifierat Squid 3.1.19 på Ubuntu 12.04.5.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.comgår du till Enheter och klickar sedan på Resurser.

2

Bläddra till Verktyg och klicka sedan på Hämta.

3

Öppna installationsfilen och välj sedan en, beroende på vilken plattform du har:

 • För Windows:
  1. Klicka på Nästa , markera rutan för att godkänna villkoren ilicensavtalet och klicka sedan på Nästa .

  2. Alternativt kan du ändra destinationsmappen eller lämna standardmappen och sedan klicka på Nästa.

  3. Klicka på Installera och sedan installerarinstallationsguiden programvaran.

 • För Mac:
  1. Läs introduktionen och klicka sedan på Fortsätt.

  2. Klicka på Fortsätt och klicka sedan på Godkänn för att godkänna programlicensen.

  3. Välj disken där du vill att programvaran ska installeras och klicka sedan på Fortsätt.

  4. Du kan även klicka på Ändra installationsplats om du vill installera programmet någon annanstans. I annat fall klickar du på Installera .

  5. När skärmen visas som säger att programvaran har installerats klickar du på Stäng.

Nästa steg

 • Du är redo att logga in på anslutningen med autentiseringsuppgifter för fullständig eller enhetsadministratör, och använd programvaran för att registrera och hantera dina enheter.

 • Du får ett meddelande i programmet när en uppgradering finns tillgänglig. Vi rekommenderar att du klickar på Uppdatera för att förbli på den senaste versionen av programvaran för buggfixar och säkerhetsförbättringar:

Problem – enhetsanslutningen fungerar bra med Windows Remote Desktop, men om du lämnar verktyget igång stänger du fjärranslutningen till skrivbordet och loggar in igen senare. Användargränssnittet för enhetsanslutningen ändras till en tom skärm och slutar attsvara.

Lösning– starta om enhetsanslutningen.

Problem– YubiKey stöds inte vid inloggning med Google SSO.

Lösning– logga in utan YubiKey.