Hur får jag tag på kraschloggar för Cisco Jabber från en iOS-enhet?

Hur får jag tag på kraschloggar för Cisco Jabber från en iOS-enhet?

Hur ser processen ut för att samla in kraschloggar för Cisco Jabber från en iPhone/iPad/iPod touch?

Hur skaffar jag kraschloggar för Cisco Jabber på en iPad?

Hur hämtar jag kraschloggar för Cisco Jabber på en iPhone?

Var finns kraschloggar för Cisco Jabber i iTunes?

Det finns två sätt att få tag på kraschloggar för Cisco Jabber från iOS-enheter:

Hämta rapporter från en synkroniserad dator

Om du vill få fram loggarna från en dator synkroniserar du iOS-enheten till iTunes. Kraschloggarna hämtas automatiskt till datorn och finns sedan på följande platser:

  • Mac OS X: ~/Library/Logs/CrashReporter/MobileDevice/
  • Windows 7: C:\Users\\AppData\Roaming\Apple Computer\Logs\CrashReporter\MobileDevice\
  • Windows 10: C:\Users\username\AppData\Local\Cisco\Unified Communications\Jabber\CSF\Logs
 
  • Anmärkningar:
    • är användarens inloggningsnamn för datorn?
    • är namnet på iPod touch- eller iPhone-enheten, till exempel "Johns iPhone"?
    • Kraschrapportens filnamn har formatet __.crash.

Om du ser en mapp för kraschloggar med symboler (.symbolicated) är de bättre att använda än andra kraschloggar utan symboler.

Hämta rapporter från iOS-enheten

Läs mer i: Skicka problemrapport om Cisco Jabber
 

Rapporter om minnesbrist

Observera att det också finns rapporter om minnesbrist. De får namnet LowMemory_.log (eller .plist). Om det finns en rapport om minnesbrist med samma (eller nästan samma) tidsstämpel som kraschen du är intresserad av ska du även samla in rapporten om minnesbrist.

Var den här artikeln användbar?