Hänger sig på "Vi ställer in ditt möte" när jag försöker starta/delta i ett möte

Hänger sig på "Vi ställer in ditt möte" när jag försöker starta/delta i ett möte.

Jag fastnar vid "Vi ställer in ditt möte" när jag försöker starta eller delta i ett möte.

Fönstret "Delta i ljudkonferens" visas aldrig efter att du har börjat eller deltar i ett möte.

Jag kan inte spela upp min nätverksbaserade inspelningsfil (NBR).

Orsak:
Det här problemet kan uppstå på grund av Browser På grund av skadlig kod.Lösning:

Så här avinstallerar du Browser På följande sätt:

  1. Gör något av följande:
  • På Windows 7: Gå till Start > Kontrollpanelen.
  • På Windows 10: Skriv In Kontrollpanelen i skriv här för att söka i aktivitetsfältet och tryck sedan på retur-tangenten.
  1. Klicka på länken Avinstallera ett program eller klicka på ikonen Program och funktioner.
  2. Välj WebbläsareVälj.exe *32och klicka sedan på knappen Avinstallera i verktygsfältet ovan.
  3. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra avinstallationen.

Obs! Kontakta teknisk support om problemet kvarstår även efter att du har utfört dessa steg. Om du behöver hjälp, se: WBX162 – Hur kontaktar jag Webex kundtjänst eller tekniska support?


 

Var den här artikeln användbar?