Webex Meetings Hänger sig på ”Vi förbereder ditt möte” när jag försöker starta/delta i ett möte

Webex Meetings Hänger sig på ”Vi förbereder ditt möte” när jag försöker starta/delta i ett möte

Jag fastnar vid "Vi ställer in ditt möte" när jag försöker starta eller delta i ett möte.

Fönstret "Delta i ljudkonferens" visas aldrig efter att du har börjat eller deltar i ett möte.

Jag kan inte spela upp min nätverksbaserade inspelningsfil (NBR).

Orsak:
Det här problemet kan uppstå på grund av Browser På grund av skadlig kod.Lösning:

Så här avinstallerar du Browser På följande sätt:

  1. Gör något av följande:
  • På Windows:Gå till Starta > Kontrollpanel.
  • På Windows 10:Skriv In Kontrollpanelen i skriv här för att söka i aktivitetsfältet och tryck sedan på retur-tangenten.
  1. Klicka på länken Avinstallera ett program eller klicka på ikonen Program och funktioner.
  2. Välj WebbläsareVälj.exe *32och klicka sedan på knappen Avinstallera i verktygsfältet ovan.
  3. Följ anvisningarna på skärmen för att slutföra avinstallationen.

Obs!Kontakta teknisk support om problemet kvarstår även efter att du har utfört dessa steg.Om du behöver hjälp, se: WBX162 – Hur kontaktar jag Webex kundtjänst eller tekniska support?


 

Var den här artikeln användbar?