Listan över de länder som finns tillgängliga i list rutan land i konfigurations guiden är samma som när du har till gång till Webex kontakt Center i olika länder. Om du vill granska listan över länder där Webex Contact Center finns tillgängligt, läser du avsnittet om geografiska villkor och begränsningar i erbjudande beskrivningen: Cisco Collaboration Flex plan kontakt Center artikel.

Baserat på det land som du väljer på fliken kontakt Center i installations guiden, skapar systemet innehavaren i den närmaste data centralen.

Följande tabell ger mappningen av operations landet till motsvarande data centraler som används för att skapa en innehavare av Webex kontakt center:

Nej. Land Datacentral
Nordamerika
1 USA USA
2 Kanada Kanada
LATAM
3 Argentina USA
4 Brasilien USA
5 Chile USA
6 Colombia USA
7 Ecuador USA
8 Mexiko USA
9 Paraguay USA
10 Peru USA
11 Uruguay USA
EMEAR
OMVÄND
12 Österrike Tyskland
13 Belgien Tyskland
14 Bulgarien Tyskland
15 Tjeckien Tyskland
16 Kroatien Tyskland
17 Cypern Tyskland
18 Danmark Tyskland
19 Estland Tyskland
20 Frankrike Tyskland
21 Tyskland Tyskland
22 Ungern Tyskland
23 Italien Tyskland
24 Irland Tyskland
25 Finland Tyskland
26 Grekland Tyskland
27 Lettland Tyskland
28 Litauen Tyskland
29 Luxemburg Tyskland
30 Malta Tyskland
31 Nederländerna Tyskland
32 Norge Tyskland
33 Polen Tyskland
34 Portugal Tyskland
35 Rumänien Tyskland
36 Slovakien Tyskland
37 Slovenien Tyskland
38 Spanien Tyskland
39 Sverige Tyskland
40 Schweiz Tyskland
Andra
41 Island Tyskland
42 Storbritannien Storbritannien
APJC
43 Australien Australien
44 Indonesien Australien
45 Japan Australien
46 Malaysia Australien
47 Nya Zeeland Australien
48 Filippinerna Australien
49 Singapore Australien
50 Sydkorea Australien
51 Thailand Australien
52 Vietnam Australien

Webex Contact Center-klienterna är värdar för följande data:

  • Konfigurationsdata för klient

  • Samtalsdataposter

  • Samtalsinspelningar

  • Rapportera data


Webex Contact Center använder Webex Teams för chattjänster. Data för chatt tjänster kanske inte finns i samma data central som Webex kontakt centret finns i. Om du vill visa en lista över data centraler där chatt-data finns, läser du informationen Residency i Webex artikel.