Funktioner som stöds

 • Delta via aviseringar om att delta i möten, e-postinbjudningar eller kalender, inklusive Google Kalender och den integrerade iOS-kalendern, Webex mötesnummer eller URL, Webex Meeting List, Cisco Jabber eller Cisco Webex Teams

 • Delta via röstkommandon (endast iOS)

 • Delta från bilen

 • Widget-stöd för iPhone, iPad och Android

 • Få enkel tillgång till den fullständiga möteslistan för Cisco Webex Meetings, Cisco Webex Events, Cisco Webex Training och personliga rum

 • Fäst och ta bort dina personliga favoritrum för att lätt komma åt dem från startskärmen när du är inloggad.

 • Delta i mötet före värden

 • Integrerat VoIP-ljud och webbmöten via Wi-Fi, 3G/4G/5G och LTE

 • Bredbandsljud

 • Stöd för personligt konferensnummer (PCN)

 • Stöd för återuppringning från videokonferenssystem

 • Högkvalitativ flerpunktsvideo med kameraväxlare

 • Upplösning på 720p

 • Visa vem som är den aktiva talaren

 • Helskärmsvideo och presentationsvy

 • Visa och chatta med mötesdeltagare (privat eller i gruppchatt)

 • Visa delat innehåll med kommentarer

 • Kommentera på skärmdelning (Android) eller innehållsdelning (iOS) i realtid medan skrivbordsanvändare kommenterar på samma innehåll

 • Nyp för att zooma och skanna

Stöd för Bluetooth

Bluetooth stöds på de flesta enheter, med förbättrat stöd för följande enheter (detta är en ofullständig lista):

 • Samsung S5

 • Samsung S6

 • Lenovo Yoga Tablet

 • Nexus 6

Slack-integrering

Cisco Webex Meetings har nu stöd för integrering med Slack. Klicka här för mer information.

Kända begränsningar i mötesappen för Android

Problem med Cisco Webex Meetings Server (CWMS)

 • Android-enheter kan inte delta i möten via CWMS-version 2.6 eller senare. En lösning är att först logga in i programmet innan du försöker delta i mötet.

 • Det numeriska möteslösenordet visas inte under fliken Ljud.

Kompatibilitetsproblem med Cisco Webex Meetings Server 3.0 MR2 och 4.0

De som använder en tidigare version än 11.2 av den mobila mötesappen kan inte se video om de deltar i ett möte på Cisco Webex Meetings Server (CWMS). Användare av mobilappsversion 11.2 och senare kan inte se video av användare med mobilappsversioner tidigare än 11.2 på CWMS 3.0 MR2- eller CWMS 4.0-webbplatser.

Inget ljud i möten med slutpunkt-till-slutpunkt-kryptering

För slutpunkt-till-slutpunkt-kryptering (E2E) av möten i WBS30 och senare kommer du kanske att höra ljudet från skrivbordsprogrammet i sessioner med endast internettelefoni (VoIP).

Vi rekommenderar att du uppgraderar till den senaste versionen av Webex Meetings.

Långsamma anslutningstider över interna nätverk

I version 7.5 och senare av Webex Meetings-appen för Android kan du uppleva långsammare anslutning om du är på ett internt nätverk. Detta kan bero på anslutningsbegränsningar i det interna nätverket till OCSP-kontrollservern.

Vi rekommenderar att du uppgraderar till den senaste versionen av Webex Meetings.

Första videorutan visas inte

Beroende på mobilnätverket kommer du kanske inte att kunna se den första rutan i en videofil när den delas under ett möte.

Tillfälligt meddelande ”Delat innehålls stöds inte”

När en presentatör delar en videofil under ett möte kan appen visa meddelandet ”Delat innehålls stöds inte” under en kort tid, upp till sex sekunder. Filen kommer till slut att visas korrekt.

Kontrollera att din nätverksanslutning är korrekt konfigurerad.

Kalendermöten visas inte i möteslistan

Om ditt enhetsspråk och språket i ett kalendermöte skiljer sig åt, kan du inte se mötet i appens möteslista.

Kontrollera vilket språk som är konfigurerat på din enhet. Om du anger att ditt enhetsspråk ska vara samma som mötesspråket och öppnar appen igen, bör mötet visas i möteslistan. Du kan sedan ändra tillbaka enhetsspråket till önskat språk igen.

Felaktigt lösenord till kalendermöte

Om ditt möteslösenord innehåller mellanslag kommer det kanske inte att visas korrekt i appen. Du kan fortfarande delta i mötet utan några problem.

Kan inte ändra inställningen för att låsa upp skärmen

Efter att du har loggat in i mötesappen och du ändrar skärmupplåsningsinställningen från Ingen till PIN-kod, kommer alternativen Ingen och Dra att inaktiveras. Detta är ett känt problem med Google Android.

Lösningar:

 1. Om du vill ändra säkerhetsinställningen för att låsa upp skärmen ska du avinstallera Webex Meetings-appen

  Eller,

 2. Ta bort inloggningsuppgifterna för alla användare genom att välja ”Rensa inloggningsuppgifter” under säkerhetsställningarna på din enhet

Mötesdeltagarens namn visas två gånger

Om du använder video med återuppringning för att delta i ett möte, kommer ditt namn att visas två gånger i mötesdeltagarlistan.

Kalendermöten visas inte i möteslistan på Samsung-enheter

På vissa Samsung-enheter kommer du inte att se dina kalendermöten i appens möteslista om din S Planner-app är version 3.11.57 eller äldre.

Vi rekommenderar att du uppgraderar till den senaste versionen av S Planner-appen. Vi har inte stöd för S Planner version 3.11.57 eller äldre.

ASUS ZenFone kraschar

Om du ansluter till ett möte via en ASUS ZenFone (Intel Atom CPU) kan det krascha. Detta är en känt problem med Android 4.4.2 (KitKat) som använder en x86-baserad CPU. Vi rekommenderar att du uppdaterar den fasta programvaran. Se: https://www.asus.com.

Begränsningar med videoåteruppringning

När ett videosystem har anslutit via videoåteruppringning kan vissa problem uppstå när du delar från samma videosystem.

En mötesdeltagare visas två gånger i mötesdeltagarlistan och videoremsan när man ansluter ett videosystem genom återuppringning: en för den ursprungliga mötesdeltagaren och en för videosystemet.

Prestandaproblem vid visning av en delad videofil på långsamma enheter

Äldre DUO-Core CPU-enheter kan få prestandaproblem när man visar en delad videofil.

Synkroniseringsproblem med ljud/video

En teknisk begränsning kan orsaka osynkroniserat ljud och video.

Problem vid växling mellan internettelefoni (VoIP) och sändning med ljud

Det är problem med att växla flera gånger mellan internettelefoni (VoIP) och sändning med ljud samtidigt som en videofil delas.

Avgiftsfritt telefonnummer ska inte visas i mötesuppgifterna i detta fall

Webbplatsinställning för att visa avgiftsbelagt telefonnummer återspeglas inte.

Listar fortfarande TP-möten efter att stödet för TP har inaktiverats av webbplatsadministratören

Även om TelePresence-stöd har inaktiverats av webbplatsadministratören visar Cisco Webex OneTouch-möteskonfigurationen fortfarande TelePresence-mötesalternativet.

Kan fortfarande starta TP-möten efter att stödet för TP har inaktiverats av webbplatsadministratören.

Även om TelePresence-stöd är inaktiverat av webbplatsadministratören kan du fortfarande starta ett TelePresence-möte.

Proximityintegrering (Beta)

Den här integrationen har inget stöd för hybridmötesrum för samarbete (CMR Hybrid). Det finns bara stöd för CMR Cloud-möten, inbegripet möten i personliga rum för CMR Cloud.

Använda ljud och dela dokument (data) samtidigt

Om du använder ett CDMA-nätverk, såsom Sprint eller Verizon, kan nätverksbegränsningar hindra dig från att ha ett röstsamtal och använda datatjänster samtidigt. Detta innebär att om du deltar i mötets ljuddel genom ett röstsamtal kan du inte se uppdateringar i mötesdeltagarlistan eller ta del av delade presentationer. Om du har åtkomst till Wi-Fi eller 4G-nätverk kan du eventuellt använda röst och datatjänster samtidigt. Alternativt kan du överväga att använda internettelefon för att ansluta till mötets ljud (om funktionen finns tillgänglig på din enhet).

Använda internettelefoni (VoIP) om du inte ser ljudalternativet ”Anslut via internet” (internettelefoni)

Om du inte kan se alternativet ”Anslut via internet” (internettelefon) innebär detta att vår internettelefonlösning inte har stöd för din enhet för närvarande. Detta kan inträffa med äldre enheter med processorer med sämre prestanda. De flesta nyare enheter med hög prestanda har stöd för internettelefon. Du kan ändå delta i mötets ljud via ett vanligt röstsamtal.

Observera att internettelefon har inaktiverats på originalutgåvan av Kindle Fire (baserad på Android 2.3 och Android 4.x), eftersom enheten inte har någon mikrofon i sitt system.

Kända begränsningar i mötesappen för iOS

Ljudbegränsningar vid automatisk anslutning

Automatisk ljudanslutning kommer inte att fungera om du anger en typ av ljudanslutning i inställningar som inte stöds av mötesljudtypen.

Automatisk ljudanslutning via internet kommer inte att fungera om mötesljudtypen är endast internettelefoni (VoIP) och CMR inte är aktiverat.

Begränsningar vid visning av delade videofiler

Om du deltar i ljudkonferensen via telefon kan du inte höra ljudet från den delade mediefilen.

Du kan inte se videodelen om presentatören delar en FLV-fil.

Videodelen kommer kanske inte att vara centrerad om SVS spelas upp och du växlar till appen från bakgrunden.

Begränsningar med videoåteruppringning

En mötesdeltagare visas två gånger i mötesdeltagarlistan och videoremsan när man ansluter ett videosystem genom återuppringning: en för den ursprungliga mötesdeltagaren och en för videosystemet.

När ett videosystem har anslutit via videoåteruppringning kan vissa problem uppstå när man delar från samma videosystem.

Kompatibilitetsproblem med Cisco Webex Meetings Server 3.0 MR2 och 4.0

De som använder en tidigare version än 11.2 av den mobila mötesappen kan inte se video om de deltar i ett möte på Cisco Webex Meetings Server (CWMS). Användare av mobilappsversion 11.2 och senare kan inte se video av användare med mobilappsversioner tidigare än 11.2 på CWMS 3.0 MR2- eller CWMS 4.0-webbplatser.

Popup-dialogruta angående iOS 9.X-säkerhet

Om du loggar in via SSO med iOS 9 och senare eller väljer en Webex-möteslänk kommer en popup-dialogruta att visas som ber dig ”Öppna denna sida i Webex”.

Inget stöd för Watch OS1

För att använda den här versionen av Webex Meetings-appen på Apple Watch måste du uppgradera till Watch OS2.

Problem med bakåtkompatibilitet för lobbyn för personligt rum och möjlighet att låsa rum

Om en värd använder en iOS-appversion som inte officiellt har stöd för personliga rum (Webex Meetings för iPad och iPhone version 7.0 och äldre) kan värden inte hantera deltagare i lobbyn, även om mötesdeltagarna har den senaste programversionen.

Webex-appen kopplas från på Verizon-telefoner när telefoni har anslutits

Om din operatör inte har stöd för samtidig röst- och dataöverföring kommer du att kopplas bort efter att du har deltagit i ljudkonferensen via telefon.

Videoupplevelse med Webex-video

Om du använder en iPhone eller iPad kan du endast visa video från TelePresence-system som är i läget aktiv talare. Om du använder iOS i ett mobildata- eller mobilnätverk kan TelePresence-systemen inte visa video.

Webex-internettelefoni (VoIP) kopplas från när telefonsamtal tas emot

Om du använder en iPhone med internettelefoni (VoIP) (via Wi-Fi eller mobildatanätverk) eller ljud via ”Anslut via internet” och tar emot ett telefonsamtal, blir ljudsessionen för internettelefoni (VoIP) frånkopplad. Du kan återansluta till ljudsessionen

Chatt med TelePresence

Chatt med TelePresence-mötesdeltagare är inte tillgängligt.

Synkroniseringsproblem med ljud/video

En teknisk begränsning kan orsaka osynkroniserat ljud och video.

I mötesuppgifterna visas avgiftsfritt telefonnummer även när detta är inaktiverat i webbplatsinställningen

I appen visas avgiftsbelagt telefonnummer även när detta är inaktiverat i webbplatsinställningen.

Listar fortfarande TelePresence-mötesalternativen

Även om TelePresence-stöd har inaktiverats av webbplatsadministratören visar Cisco Webex OneTouch-möteskonfigurationen fortfarande TelePresence-mötesalternativet.

TelePresence-möten kan startas även om TelePresence-stöd är inaktiverat

Även om TelePresence-stöd är inaktiverat av webbplatsadministratören kan du fortfarande starta ett TelePresence-möte.

Proximityintegrering (Beta)

Den här integrationen har inget stöd för hybridmötesrum för samarbete (CMR Hybrid). Det finns bara stöd för CMR Cloud-möten, inbegripet möten i personliga rum för CMR Cloud.

Windows Phone

Cisco Webex stöder inte längre Windows Phone.

BlackBerry 10-enheter

Cisco Webex stöder inte längre Blackberry 10.