Skapa en sökgrupp

Innan du börjar

Du kanske vill konfigurera sökgrupper i följande scenarier:
 • Ett försäljningsteam som vill ha dirigering i följd. Ett inkommande samtal ringer en telefon, men om du inte svarar går samtalet till nästa samtalsgruppsmedlem i listan.

 • Ett supportteam som vill att alla telefoner ska ringa på en gång så att den första tillgängliga medlemmen kan besvara samtalet.


För kunder i Asien-Stillahavsområdet fylls fältet Namn på nummerpresentation automatiskt i med användarnamnet. Du kan inte ändra fältet Namn på nummerpresentation.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Jaktgrupp > Skapa sökgrupp .

3

I Grunderna fliken anger du följande information:

 • Plats – Välj en plats i rullgardinsmenyn.


   

  En plats är en behållare med platsspecifik samtalskonfiguration. Se Konfigurera Cisco Webex Calling för din organisation för mer information.

 • Sökgruppsnamn – Ange ett namn för sökgruppen.

 • Telefonnummer – Tilldela samtalsgruppen ett primärt telefonnummer och/eller en anknytning.

 • Nummerpresentation – Tilldela samtals-ID för samtalsgruppen. Nummerpresentation används för samtal som vidarekopplas utanför den här samtalsgruppen.

 • Språk –Välj sökgruppens språk i listrutemeny.

4

Klicka på Nästa.

5

I Samtalskoppling fliken väljer du ett av följande alternativ:

 • Cirkulär (högst 1 000 ombud) – Det här alternativet bläddrar igenom alla medlemmar efter den senaste medlemmen som tog emot ett samtal. Den skickar samtal till nästa tillgängliga samtalsgruppmedlem.
 • Uppifrån och ned (max 1 000 agenter) – Skicka samtalet genom kön med medlemmar i ordning, med början uppifrån varje gång.
 • Längsta inaktiva (max 1 000 agenter) – Skickar samtal till den medlem som har varit inaktiv längst. Om de inte svarar går du vidare till nästa medlem som har varit inaktiv näst längst och så vidare tills samtalet besvaras.
 • Viktad (max 100 agenter) – Skickar samtal till inaktiva medlemmar baserat på procentsatser som du tilldelar varje medlem i samtalsgruppen (upp till 100 %).
 • Samtidigt (max 50 agenter) – Skickar samtal till alla medlemmar i en samtalskö samtidigt.
6

Du kan kontrollera Avancera efter ett visst antal signaler kryssrutan och använd rullgardinsmenyn för att välja antalet signaler som ska gälla för ditt val av samtalsdirigering, om det behövs.

7

Klicka på Nästa.

8

Routningsinställningar kan du aktivera ett eller flera av följande alternativ vid behov:

 • Avancera vid upptagen – Sökgruppen ringer inte till medlemmar när de är i ett annat samtal, utan går vidare till nästa medlem i samtalsgruppen. Om medlemmen har Samtal väntar aktiverat och samtalet vidarekopplas till personen väntar samtalet tills medlemmen blir inaktiv igen.
 • Vidarekoppla efter ett visst antal signaler – Obesvarade samtal efter ett definierat antal signaler vidarekopplar till ett angivet nummer.
 • Vidarekoppla samtal när de inte kan nås – Obesvarade samtal vidarekopplar till ett definierat telefonnummer. Detta kan gälla telefonsamtal som inte besvaras på grund av ett nätverksavbrott eller att alla medlemmar i samtalsgruppen är upptagna och Avancera vid upptagen alternativet är också aktiverat.

   

  För användare som endast använder en mobil enhet kommer samtal inte att vidarekopplas om det uppstår ett nätverksavbrott.

9

Klicka på Nästa.

10

I Välj Agenter kan du söka efter och lägga till användare, arbetsytor eller virtuella linjer i samtalslistan.


 

Beroende på vilket Samtalskoppling alternativ som du valde tidigare måste du lägga till extra information som att lägga till procentuell viktning för användare, arbetsytor eller virtuella linjer, eller vid cirkulär samtalsdirigering, dra och släpp-användare, arbetsytor eller virtuella linjer i ordningen för deras köposition .

11

Klicka på Nästa.

12

I Granska fliken kan du granska dina sökgruppsinställningar för att se till att du har angett rätt uppgifter.

13

Klicka på Nästa och Klart för att bekräfta dina sökgruppsinställningar.

Exempel

Vill du se hur det går till? Titta på det här videodemonstration om hur du skapar en ny sökgrupp i Control Hub.

Inaktivera en sökgrupp

Med den här proceduren kan du inaktivera en tidigare skapad sökgrupp.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Jaktgrupp och välj sedan den sökgrupp som du vill inaktivera i listan.

3

Klicka på reglaget på sidopanelen Aktivera sökgrupp till av för att inaktivera sökgruppen.

4

Klicka på Spara.

Redigera allmänna inställningar för sökgrupp

Redigera språk och inringar-ID för varje samtalsgrupp.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Jaktgrupp och välj sedan den sökgrupp som du vill redigera.

3

I sidopanelen, bredvid Allmänna inställningar , klicka Hantera .

4

Visa eller redigera Språk från Språk från rullgardinsmenyn.

5

Visa eller redigera Tidszon från Tidszon rullgardinsmenyn.

6

Visa eller redigera Nummerpresentation .


 

Nummerpresentation används när samtalskoppling är aktiverad och samtal vidarekopplas utanför den här samtalsgruppen.

7

Klicka på Spara.

Redigera sökgrupps telefonnummer

Redigera telefonnummer, alternativa nummer och tilldela distinkta ringsignaler för samtalsgrupper i Control Hub .

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Jaktgrupp och välj sedan sökgruppen som du vill redigera.

3

I sidopanelen, bredvid Telefonnummer klickar du på siffran som visas.

4

Redigera Telefonnummer , Alternativa nummer och Distinkta ringmönster .


 

Du kan ha upp till 10 alternativa nummer.

5

Klicka på Spara.

Konfigurera samtalskoppling för en samtalsgrupp

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Jaktgrupp och välj sedan sökgruppen som du vill redigera.

3

Klicka på Samtalsvidarekoppling i sidopanelen.

4

Aktivera funktionen Samtalsvidarekoppling.

5

Välj något av följande alternativ:

 • Vidarekoppla alltid samtal– Vidarebefordra alltid samtal till ett anvisat nummer.
 • Selektiv vidarekoppling av samtal – Vidarekoppla samtal till ett angivet nummer, beroende på kriterierna regler.

   

  Om du väljer Vidarekoppla samtal selektivt måste du ha minst en tillämpad vidarebefordringsregel för att vidarebefordran ska vara aktivt.

6

Tilldela numret som du vill vidarebefordra samtal till. Om du har valt Vidarekoppla alltid samtal klickar du på Spara.


 

När du väljer Vidarekoppla alltid eller Vidarekoppla selektivt markerar du kryssrutan Skicka till röstbrevlåda för att vidarebefordra alla samtal till en intern röstbrevlåda. Kryssrutan Skicka till röstbrevlåda inaktiveras när ett externt nummer anges.

7

För Selektiv vidarekoppling av samtal skapar du en regel genom att klicka på Lägg till Vid vidarebefordran eller Lägg till när inte för att vidarebefordra .

8

Skapa ett regelnamn.

9

För När ska vidarebefordras väljer du en Schema för företag och Schema för helgdagar från listrutemeny.

10

För Vidarekoppla till väljer du minst ett alternativ från Standardtelefonnummer eller lägger till ett annat telefonnummer.

11

För Samtal från väljer du Valfritt telefonnummer eller Valda nummer med minst ett av följande alternativ:

 • Valfritt telefonnummer– Vidarebefordrar alla samtal i den angivna regeln.

 • Valfria privata nummer– Vidarebefordrar samtal från privata nummer.

 • Valfria otillgängliga nummer– Vidarebefordrar samtal från otillgängliga nummer.

 • Lägg till specifika nummer– Vidarebefordrar samtal från upp till 12 nummer som du definierar.

12

För Samtal till , samtal vidarekopplas när ett samtal tas emot av ett nummer eller alternativa nummer i din organisation som du definierar.

13

Klicka på Spara.

Nästa steg

När en regel väl har skapats kan du aktivera eller inaktivera en regel genom att använda växlingsknappen bredvid regeln i tabellen. Du kan även ändra eller ta bort en regel när som helst genom att klicka på Redigera eller för att ta bort.

Lägga till eller ta bort användare, arbetsytor och virtuella linjer i en befintlig sökgrupp

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Jaktgrupp och välj sedan sökgruppen som du vill redigera.

3

Bredvid Agenter , klicka Hantera .

4

Klicka på Lägg till användare eller arbetsyta eller virtuell linje och välj de användare, arbetsytor eller virtuella linjer som du vill lägga till.


 
Du kan även ta bort hunt-gruppmedlemmar genom att klicka på .
5

Klicka på Spara när du har gjort dina ändringar.

Redigera dirigeringsmönster för samtalsgrupp

Ändra mönstret för din befintliga sökgrupp från de tillgängliga alternativen.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Jaktgrupp och välj sedan sökgruppen som du vill redigera.

3

Bredvid Mönster för samtalskoppling , klicka Hantera .

4

För Samtalskoppling redigerar du följande alternativ.


 
Om du ändrar ditt dirigeringsmönster från ett mönster som rymmer 1 000 samtalsgruppmedlemmar till ett mönster som endast rymmer 100 eller 50 medlemmar, behålls endast de första 100 eller 50 medlemmarna. Du blir ombedd att bekräfta detta när du gör ändringen.
 • Cirkulär (högst 1 000 ombud) – Det här alternativet bläddrar igenom alla medlemmar efter den senaste medlemmen som tog emot ett samtal. Den skickar samtal till nästa tillgängliga samtalsgruppmedlem.
 • Uppifrån och ned (max 1 000 agenter) – Skicka samtalet genom kön med medlemmar i ordning, med början uppifrån varje gång.
 • Längsta inaktiva (max 1 000 agenter) – Skickar samtal till den medlem som har varit inaktiv längst. Om de inte svarar går du vidare till nästa medlem som har varit inaktiv näst längst och så vidare tills samtalet besvaras.
 • Viktad (max 100 agenter) – Skickar samtal till inaktiva medlemmar baserat på procentsatser som du tilldelar varje medlem i samtalsgruppen (upp till 100 %).
 • Samtidigt (max 50 agenter) – Skickar samtal till alla medlemmar i samtalskö samtidigt.
5

Klicka på Lägg till användare eller arbetsyta eller virtuell linje för att redigera listan över agenter.

6

Klicka på Spara.

Redigera dirigeringsalternativ för samtalsgrupp

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster och väljer Samtal > Funktioner.

2

Klicka på Jaktgrupp och välj sedan sökgruppen som du vill redigera.

3

Bredvid Alternativ för samtalskoppling , klicka Hantera .

4

Använd reglagen för att ställa in var och en av dessa funktioner eller av .

 • Avancera efter inställt antal ringsignaler – När den är aktiverad får en samtalsmedlem inte ett meddelande om att ett samtal är köat till dem under ett samtal, och går vidare till nästa medlem efter ett visst antal signaler. När den är avstängd får en medlem ett meddelande om att ett samtal är i kö, men går vidare till nästa medlem efter ett visst antal signaler.

 • Avancera vid upptagen – Sökgruppen ringer inte till medlemmar när de är i ett annat samtal, utan går vidare till nästa medlem i samtalsgruppen. Om medlemmen har Samtal väntar aktiverat och samtalet vidarekopplas till personen väntar samtalet tills medlemmen blir inaktiv igen.

 • Vidarekoppla efter uppsättning ringar – Obesvarade samtal efter angivet antal signaler vidarekoppla till ett angivet nummer.

 • Vidarekoppla samtal när de inte kan nås – Obesvarade samtal vidarekopplar till ett definierat telefonnummer. Detta kan gälla telefonsamtal som inte besvaras på grund av nätverksavbrott eller att alla medlemmar är upptagna och Avancera vid upptagen alternativet är också aktiverat.