Een zoekgroep maken

Voordat u begint

Mogelijk wilt u Hunt-groepen instellen in de volgende scenario's:
 • Een verkoopteam dat sequentiële routering wil. Een Binnenkomend gesprek gaat over op één telefoon, maar als er niet wordt opgenomen, gaat het gesprek naar het volgende zoekgroep in de lijst.

 • Een ondersteuningsteam dat alle telefoons tegelijk wil laten overgaan, zodat het eerste beschikbare lid het gesprek kan aannemen.


Voor klanten in de regio Azië-Stille Oceaan wordt het veld Naam beller-id automatisch ingevuld met de gebruikersnaam. U kunt het veld Naam beller-id niet wijzigen.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en kies Bellen > Functies.

2

Klik op Hunt-groep > Hunt-groep maken .

3

Voer in het tabblad Basics de volgende informatie in en klik op Next.

 • Locatie —Selecteer een locatie in de vervolgkeuzelijst.


   

  Een locatie is een container met een locatiespecifieke belconfiguratie. Zie Cisco Webex Calling configureren voor uw organisatie voor meer informatie.

 • Naam van huntgroep —Voer een naam in voor de zoekgroep.

 • Telefoonnummer —Wijs een primaire telefoon en/of een toestelnummer toe aan de zoekgroep.

 • Beller- Id —Wijs de beller- Id toe aan de zoekgroep. Beller- Id wordt gebruikt voor gesprekken die buiten deze zoekgroep worden doorgeschakeld.

 • Taal —Selecteer de taal van de zoekgroep in het vervolgkeuzemenu.

4

Kies een van de volgende opties op het tabblad Gespreksomleiding en klik op Volgende.

 • Circulair (max. 1000 agenten) -Met deze optie doorloopt u alle leden na het laatste lid dat een gesprek heeft aangenomen. Het stuurt gesprekken naar het volgende beschikbare zoekgroep .
 • Top-down (max. 1.000 agenten): hiermee wordt het gesprek elke keer vanaf de bovenkant in de wachtrij met leden op volgorde verzonden.
 • Langste inactiviteit (max. 1000 agenten) —Verzendt gesprekken naar het lid dat het langst inactief is geweest. Als ze niet antwoorden, gaat u door naar het volgende lid dat het langst inactief is geweest, enzovoort, totdat het gesprek wordt beantwoord.
 • Gewogen (max. 100 agenten) —Verzendt een gesprek naar inactieve leden op basis van percentages die u toewijst aan elk lid van de zoekgroep (maximaal 100%).
 • Gelijktijdig (max. 50 agenten) —Verzendt gesprekken in één keer naar alle leden in een gesprekswachtrij .

U kunt het selectievakje Doorgaan na een ingesteld aantal keren overgaan inschakelen en het vervolgkeuzemenu gebruiken om het aantal keren overgaan te selecteren dat u wilt toepassen op uw keuze voor gespreksomleiding, indien nodig.

5

Op het tabblad Routeringsinstellingen kunt u indien nodig een of meer van de volgende opties inschakelen en op Volgende klikken.

 • Doorgaan bij bezet —De zoekgroep belt niet naar leden wanneer ze in gesprek zijn en gaat door naar het volgende lid in de zoekgroep. Als wachtend gesprek is ingeschakeld voor het lid en het gesprek wordt doorgeschakeld, wacht het gesprek totdat het lid weer inactief wordt.
 • Doorschakelen na een ingesteld aantal belsignalen —Onbeantwoorde oproepen na een bepaald aantal belsignalen worden doorgeschakeld naar een opgegeven nummer.
 • Gesprekken doorschakelen wanneer deze onbereikbaar zijn —Onbeantwoorde gesprekken worden doorgeschakeld naar een opgegeven telefoonnummer. Dit kan van toepassing zijn op telefoongesprekken die niet worden beantwoord vanwege een netwerkstoring, of op alle leden van de zoekgroep zijn bezet en de Doorgaan bij bezet optie is ook ingeschakeld.

   

  Voor gebruikers die alleen een mobiel apparaat gebruiken, worden gesprekken niet omgeleid als er een netwerkstoring is.

6

Zoek en voeg gebruikers, werkplekken of virtuele lijnen toe aan de gesprekslijst op het tabblad Agenten selecteren en klik op Volgende.


 

Afhankelijk van welke Gespreksroutering optie die u eerder hebt gekozen, moet u extra informatie toevoegen, zoals het toevoegen van wegingspercentages aan gebruikers, werkruimten of virtuele lijnen, of in het geval van circulaire gespreksroutering, gebruikers, werkruimten of virtuele lijnen slepen en neerzetten in de volgorde van hun wachtrijpositie .

7

In de Review tabblad, krijgt u de kans om de instellingen van uw zoekgroep te controleren om er zeker van te zijn dat u de juiste gegevens hebt ingevoerd.

8

Klik op Create om de Hunt-groep te maken.

Voorbeeld

Wilt u zien hoe het werkt? Bekijk deze videodemonstratie over het maken van een nieuwe Hunt-groep in de Control Hub.

Een zoekgroep uitschakelen

Met deze procedure kunt u een eerder gemaakte zoekgroep uitschakelen.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en kies Bellen > Functies.

2

Klik op Hunt-groep en selecteer vervolgens de zoekgroep die u wilt uitschakelen in de lijst.

3

Klik in het zijvenster op de schakelaar Hunt-groep inschakelen naar uit om de zoekgroep uit te schakelen.

4

Klik op Opslaan.

Algemene instellingen voor zoekgroep bewerken

Bewerk de taal en beller- Id voor elke zoekgroep.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en kies Bellen > Functies.

2

Klik op Hunt-groep en selecteer vervolgens de zoekgroep die u wilt bewerken.

3

In het zijpaneel, naast Algemene instellingen , klik op Beheren .

4

De . weergeven of bewerken Taal van de Taal uit de vervolgkeuzelijst.

5

De . weergeven of bewerken Tijdzone van de Tijdzone vervolgkeuzelijst.

6

De . weergeven of bewerken Beller- Id .


 

Beller- Id wordt gebruikt wanneer het gesprekken doorschakelen van gesprekken is ingeschakeld en gesprekken worden doorgeschakeld vanuit deze zoekgroep.

7

Klik op Opslaan.

Telefoonnummers van zoekgroep bewerken

Telefoonnummers en alternatieve nummers bewerken en specifieke belpatronen toewijzen aan huntgroepen in Besturingshub .

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en kies Bellen > Functies.

2

Klik op Hunt-groep en selecteer vervolgens de zoekgroep die u wilt bewerken.

3

In het zijpaneel, naast Telefoonnummer , klikt u op het weergegeven nummer.

4

Bewerk het telefoonnummer, alternatieve nummers en afwijkende belpatronen.


 

U kunt maximaal 10 alternatieve nummers hebben.

5

Klik op Opslaan.

Gesprekken gesprekken doorschakelen configureren voor een zoekgroep

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en kies Bellen > Functies.

2

Klik op Hunt-groep en selecteer vervolgens de zoekgroep die u wilt bewerken.

3

Klik in het deelvenster op Gesprek doorschakelen.

4

Schakel de functie Gesprek doorschakelen in.

5

Kies uit een van de volgende opties:

 • Gesprekken altijd doorschakelen: schakel gesprekken altijd door naar een aangewezen nummer.
 • Gesprekken selectief doorschakelen —Gesprekken doorschakelen naar een aangewezen nummer, afhankelijk van de criteriaregels.

   

  Als u Gesprekken selectief doorschakelen kiest, moet u ten minste één regel voor doorschakelen hebben toegepast om gesprekken door te schakelen.

6

Wijs het nummer toe waarnaar u gesprekken wilt doorschakelen. Als u Gesprekken altijd doorschakelen hebt gekozen, klikt u op Opslaan.


 

Als u Altijd doorschakelen of Selectief doorschakelen kiest, schakelt u het selectievakje Verzenden naar voicemail in om alle gesprekken door te schakelen naar een interne voicemail. Het selectievakje Verzenden naar voicemail wordt uitgeschakeld wanneer een extern nummer wordt ingevoerd.

7

Voor Gesprekken selectief doorschakelen , maak een regel door te klikken op Toevoegen Wanneer om door te sturen of Toevoegen Wanneer niet om door te sturen .

8

Maak een regelnaam.

9

Voor Wanneer doorsturen? , selecteer een Zakelijke planning en Vakantieschema in het vervolgkeuzemenu.

10

Selecteer voor Doorschakelen naar minimaal één optie uit Standaardtelefoonnummer of voeg een ander telefoonnummer toe.

11

Selecteer voor Gesprekken van de optie Elk nummer of Geselecteerde nummers met ten minste één optie uit het volgende:

 • Elk nummer: schakelt alle gesprekken in de opgegeven regel door.

 • Elk privénummer:schakelt gesprekken van privénummers door.

 • Niet-beschikbare nummers: schakelt gesprekken van niet-beschikbare nummers door.

 • Specifieke nummers toevoegen: schakelt gesprekken door van maximaal 12 nummers die u definieert.

12

Voor Gesprekken naar , worden gesprekken doorgeschakeld wanneer een gesprek wordt ontvangen door een nummer of alternatief nummer in uw organisatie dat u definieert.

13

Klik op Opslaan.

De regels die zijn gemaakt voor de selectief doorgestuurde gesprekken worden verwerkt op basis van de volgende criteria:
 • De regels worden in de tabel gesorteerd op regelnaamteken. Voorbeeld: 00_rule, 01_rule, enzovoort.

 • De regel 'Niet doorsturen' heeft altijd voorrang op de regel 'Doorsturen'.

 • De regels worden verwerkt op basis van de volgorde in de tabel.

 • U kunt meerdere regels maken. Als een regel echter voldoet, controleert het systeem de volgende regel niet meer. Als u eerst de specifieke regel wilt controleren, raden we u aan de naam van de regel bij te werken met nummers. Bijvoorbeeld: Als u wilt dat de vakantieregel wordt gecontroleerd voor de regel voor gesloten kantooruren, noemt u de regel 01-Holiday en 02-Closed.

Zie Gesprekken selectief doorschakelen configureren voor Webex Calling voor meer informatie over de basisfunctionaliteit en voorbeelden van het selectief doorschakelen van gesprekken.

De volgende stappen

Nadat een regel is gemaakt, kunt u een regel in- of uitschakelen met behulp van de schakelaar naast de regel in de tabel. U kunt een regel ook op elk gewenst moment wijzigen of verwijderen door te klikken op Bewerken of te verwijderen.

Gebruikers, werkplekken en virtuele lijnen toevoegen of verwijderen in een bestaande Hunt-groep

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en kies Bellen > Functies.

2

Klik op Hunt-groep en selecteer vervolgens de zoekgroep die u wilt bewerken.

3

Naast Agenten , klik op Beheren .

4

Klik op de vervolgkeuzelijst Gebruiker of werkplek of virtuele lijn toevoegen en selecteer de gebruikers, werkplekken of virtuele lijnen die u wilt toevoegen.


 
U kunt Hunt-groepsleden verwijderen door te klikken op .
5

Klik op Opslaan wanneer u uw wijzigingen hebt aangebracht.

zoekgroep gespreksroutering

Wijzig het patroon van uw bestaande zoekgroep via de beschikbare opties.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en kies Bellen > Functies.

2

Klik op Hunt-groep en selecteer vervolgens de zoekgroep die u wilt bewerken.

3

Naast Routeringspatroon , klik op Beheren .

4

Voor Gespreksroutering , bewerk de volgende opties.


 
Als u uw gespreksroutering wijzigt van een patroon dat plaats biedt aan 1.000 zoekgroep in een patroon dat plaats biedt aan slechts 100 of 50 leden, blijven alleen de eerste 100 of 50 leden behouden. U wordt gevraagd dit te bevestigen wanneer u de wijziging aanbrengt.
 • Circulair (max. 1000 agenten) -Met deze optie doorloopt u alle leden na het laatste lid dat een gesprek heeft aangenomen. Het stuurt gesprekken naar het volgende beschikbare zoekgroep .
 • Top-down (max. 1.000 agenten): hiermee wordt het gesprek elke keer vanaf de bovenkant in de wachtrij met leden op volgorde verzonden.
 • Langste inactiviteit (max. 1000 agenten) —Verzendt gesprekken naar het lid dat het langst inactief is geweest. Als ze niet antwoorden, gaat u door naar het volgende lid dat het langst inactief is geweest, enzovoort, totdat het gesprek wordt beantwoord.
 • Gewogen (maximaal 100 agenten): stuurt gesprek naar inactieve leden op basis van de percentages die u toewijst aan elk lid van de Hunt-groep (maximaal 100%).
 • Gelijktijdig (maximaal 50 agenten): stuurt gesprekken tegelijk naar alle leden in de gesprekswachtrij.
5

Klik op Gebruiker of werkruimte of virtuele lijn toevoegen om de lijst met agenten te bewerken.

6

Klik op Opslaan.

gespreksroutering voor zoekgroep bewerken

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services en kies Bellen > Functies.

2

Klik op Hunt-groep en selecteer vervolgens de zoekgroep die u wilt bewerken.

3

Naast Opties voor gespreksroutering , klik op Beheren .

4

Gebruik de schakelaars om elk van deze functies in te stellen aan of uit .

 • Doorgaan na ingesteld aantal belsignalen —Als deze optie is ingeschakeld, ontvangt een zoekgroep geen melding dat een gesprek in de wachtrij staat wanneer het in gesprek is, en gaat het door naar het volgende lid na een bepaald aantal belsignalen. Als deze optie is uitgeschakeld, ontvangt een lid een melding dat een gesprek in de wachtrij staat, maar gaat het gesprek door naar het volgende lid na een bepaald aantal belsignalen.

 • Doorgaan bij bezet —De zoekgroep belt niet naar leden wanneer ze in gesprek zijn en gaat door naar het volgende lid in de zoekgroep. Als wachtend gesprek is ingeschakeld voor het lid en het gesprek wordt doorgeschakeld, wacht het gesprek totdat het lid weer inactief wordt.

 • Doorschakelen na set beltonen —Onbeantwoorde oproepen na het gedefinieerde aantal belsignalen worden doorgeschakeld naar een opgegeven nummer.

 • Gesprekken doorschakelen wanneer deze onbereikbaar zijn —Onbeantwoorde gesprekken worden doorgeschakeld naar een opgegeven telefoonnummer. Dit kan van toepassing zijn op telefoongesprekken die niet worden beantwoord vanwege een netwerkstoring, of voor alle leden die bezet zijn en de Doorgaan bij bezet optie is ook ingeschakeld.