När du schemalägger ditt möte skickar systemet automatiskt ett e-postmeddelande till de personer du har bjudit in för att meddela dem. Om du ändrar inbjudan eller annullerar den skickas automatiskt ett nytt e-postmeddelande till alla i systemet så att de uppdateras.

1

Logga in på din Cisco Webex-webbplats, klicka på rullgardingspilen bredvid Schemalägg ett möte och välj sedan Schemalägg ett möte.

2

(Valfritt) Om du har en sparadmötesmall kan du välja en i mötesmallarna.

3

Lägg till grunderna genom att ange följande information:

  • Mötestyp– Mötestyper är standard eller anpassade uppsättningar av mötesfunktioner som är tillgängliga för din webbplats. Ditt konto kan ha en eller flera mötestyper associerade.

  • Mötesämne– Välj ett ämne som andra kommer att känna igen och bli glada över.

  • Möteslösenord – använd det angivna lösenordet eller ange ditt eget. Deltagarna måste ange detta lösenord för att delta i mötet.

  • Datum och tid – Ange när mötet kommer att äga rum med tankepå dina deltagares tidszoner.

    Du kan också ange att mötet ska upprepas dagligen, veckovis, månadsvis och så vidare genom att markera kryssrutan Återkommande möten.

  • Deltagare – Angee-postadresserna till de personer som du vill bjuda in till mötet. Om de har ett konto på den här webbplatsen kan du välja bredvid deras namn om du vill att de ska vara en cohost.

4

Om din webbplatsadministratör har aktiverat spårningskoder klickar du på Redigera spårningskod för att ange den information som krävs.

5

Klicka på Visa avancerade alternativ för att anpassa hur personer kan ringa in till ditt möte, lägga till en agenda med mera.

6

Klicka på Spara som mall för att spara dessa inställningar som en mall för framtidabruk.

7

Om du vill starta mötet direkt klickar du på Starta . Om du ska ha ett möte senare klickar du påSchemalägg.

För schemalagda möten kan du lägga till mötet i din kalender genom att öppna mötet från Meetings > Lägg till i min kalenderLägg till i min kalender. Det här alternativet visas bredvid mötets namn:

En iCalender (.ics)-fil hämtas. Välj .ics-filen och godkänn mötet. Om du vill bjuda in andra till mötet skickar du .ics-filen som en e-postbilaga.