Webex skriv bords navet stöds på följande plattformar med samtals kontroll:

 • Webex samtal

 • Cisco Unified Communications Manager versioner 11.5 (0), 12.5 (0), 14.0 (1) och senare.

 • Tredjeparts H. 323-Gatekeepers och standarder som bygger på SIP-proxyservrar.

Cisco Unified Communications Manager kräver att du installerar ett enhets paket för att kunna aktivera stöd för Webex skriv bords nav enhet.

Codec-enheter bestämmer kvaliteten, bandbredden och komprimeringen av signalen. Om människor klagar på dålig ljud under samtal kan det vara den som är codec.

Webex skriv bords nav har stöd för följande codec-enheter. När du konfigurerar din nätverks utrustning ska du välja den codec som passar bäst för ditt företag så att användarna får en stor upplevelse:

 • G.711 A-law

 • G.711 mu-law

 • G.722

 • G.729a/G.729ab

 • Opus

 • OpenH264

Webex skriv bords navet har stöd för flera bransch standard-och Cisco nätverks protokoll som krävs för röst kommunikation. Följande tabell innehåller en översikt över de nätverks protokoll som enheterna stöder.

Tabell 1. Nätverks protokoll som stöds

Nätverksprotokoll

Syfte

Att tänka på vid användning

CDP (Cisco Discovery Protocol)

CDP är ett enhetsidentifieringsprotokoll som körs på alla Cisco-utrustningar.

En enhet kan använda CDP för att annonsera sin existens till andra enheter och få information om andra enheter i nätverket.

Enheten använder CDP för att kommunicera information om extra VLAN-ID, energispardetaljer per port och QoS-konfigurationsinformation (Quality of Service) med Cisco Catalyst-växeln.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP allokerar en IP-adress dynamiskt och tilldelar den till nätverksenheter.

DHCP gör att du kan ansluta enheten till nätverket och få enheten att fungera utan att behöva tilldela en IP-adress eller konfigurera ytterligare nätverks parametrar.

DHCP är aktiverat som standard. Om den är inaktive rad måste du manuellt konfigurera IP adress, nätmask, gateway och en TFTP-server på varje enhet lokalt.

Vi rekommenderar att du använder DHCP anpassade alternativ 150. med den här metoden konfigurerar du TFTP serverns IP-adress som alternativ värde. Ytterligare stöd för DHCP-konfigurationer anges i dokumentationen till din version av Cisco Unified Communications Manager.


 

Om du inte kan använda alternativ 150 så använd DHCP-alternativ 66.

HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

HTTP är standardprotokollet för överföring av information och flyttning av dokument över Internet och webben.

Enheter använder HTTP för XML tjänster, tillhandahållande, uppgradering och fel söknings syften.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure)

HTTPS är en kombination av Hypertext Transfer Protocol med SSL-/TLS-protokollet för att tillhandahålla kryptering och säker identifiering av servrar.

Webbapplikationer med både HTTP- och HTTPS-stöd har två konfigurerade URL:er. Enheter som stöder HTTPS väljer HTTPS-URL.

En låsikon visas för användaren om anslutningen till tjänsten sker via HTTPS.

IEEE 802.1X

IEEE 802.1X-standarden definierar klientserverbaserad åtkomstkontroll och autentiseringsprotokoll som begränsar obehöriga klienter från anslutning till ett LAN genom offentligt tillgängliga portar.

Innan klienten autentiseras tillåter 802.1X-åtkomstkontrollen endast EAPOL-trafik (Extensible Authentication Protocol over LAN) genom porten som klienten är ansluten till. När autentiseringen lyckats kan normal trafik passera genom porten.

Enheten implementerar IEEE 802.1 X-standarden genom stöd för följande verifieringsmetoder: EAP-FAST och EAP-TLS.

IP (Internet Protocol)

IP är en meddelandeprotokoll som adresserar och skickar paket över nätverket.

För att kommunicera med IP måste nätverksenheter har en tilldelad IP-adress, subnät och gateway.

IP adresser, delnät och gateway-identifieringar tilldelas automatiskt om du använder enheten med Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Om du inte använder DHCP måste du manuellt tilldela dessa egenskaper till varje enhet lokalt.

Enheterna har stöd för IPv6-adress. Mer information finns i dokumentationen till din version av Cisco Unified Communications Manager.

RTP (Real-Time Transport Protocol)

RTP är ett standardprotokoll för att transportera realtidsdata, som interaktiv röst och video över datanätverk.

Enheter använder RTP protokollet för att skicka och ta emot real tids röst trafik från andra enheter och gatewayar.

RTCP (Real-Time Control Protocol)

RTCP samverkar med RTP för att tillhandahålla QoS-data (som jitter, latens och rundtursfördröjning) i RTP-strömmar.

RTCP är aktiverat som standard.

SDP (Session Description Protocol)

SDP är del av SIP-protokollet som fastställer vilka parametrar som är tillgängliga vid anslutning mellan två ändpunkter. Konferenssamtal upprättas med hjälp av endast de SDP-funktioner som har stöd i alla ändpunkter i konferensen.

SDP-funktioner, till exempel kodektyper och identifiering av DTMF och komfortbrus, konfigureras vanligtvis globalt av Cisco Unified Communications Manager eller Media Gateway i drift. Vissa SIP-slutpunkter kan tillåta konfigurationen av dessa parametrar görs vid själva slutpunkten.

SIP (Session Initiation Protocol)

SIP är IETF-standarden (Internet Engineering Task Force) för multimediakonferenser över IP. SIP är ett ASCII-baserat applikationslagerprotokoll (definierat i RFC 3261) som kan användas för att upprätta, upprätthålla och avsluta samtal mellan två eller flera slutpunkter.

Liksom andra VoIP-protokoll är SIP utformat för hantering av funktioner för signalering och sessionshantering i ett pakettelefoninätverk. Med signalering kan samtalsinformation transporteras över nätverksgränserna. Sessionshantering ger möjlighet att styra attribut för ett samtal från slutpunktsenhet.

SRTP (Secure Real-Time Transfer protocol)

SRTP är en utökning av RTP-ljud/videoprofilen (Real-Time Protocol) och säkerställer integriteten i RTP- och RTCP-paket som tillhandahåller autentisering, integritet och kryptering av mediapaket mellan två slutpunkter.

Enheter använder SRTP för media kryptering.

TCP (Transmission Control Protocol)

TCP är ett anslutningsorienterat transportprotokoll.

Enheter använder TCP för att ansluta till Cisco Unified Communications Manager och för att få till gång till XML tjänster.

TLS (Transport Layer Security)

TLS är ett standardprotokoll för att säkra och autentisera kommunikationer.

När säkerhet har implementerats använder enheterna TLS-protokollet vid säker registrering med Cisco Unified Communications Manager. Mer information finns i dokumentationen till din version av Cisco Unified Communications Manager.

TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

Med TFTP kan du överföra filer över nätverket.

På enheten kan TFTP ställa in en särskild konfigurations fil för enhets typen.

TFTP kräver en TFTP-server i nätverket som kan identifieras automatiskt från DHCP-servern. Om du vill att en annan enhet ska använda en TFTP-server än den som anges av DHCP-servern, måste du manuellt tilldela IP-adressen till TFTP-servern genom att använda menyn nätverks inställning på enheten.

Mer information finns i dokumentationen till din version av Cisco Unified Communications Manager.

UDP (User Datagram Protocol)

UDP är ett anslutningslöst meddelandeprotokoll för leverans av datapaket.

UDP används endast för RTP-strömmar. SIP-signalering på enheterna stöder inte UDP.

Enheten har stöd för följande språk:

 • Arabiska

 • Katalanska

 • Kinesiska (förenklad)

 • Kinesiska (traditionell)

 • Tjeckiska

 • Danska

 • Nederländska

 • Engelska (USA)

 • Engelska (Storbritannien)

 • Finska

 • Franska (Kanada)

 • Franska (Frankrike)

 • Tyska

 • Hebreiska

 • Ungerska

 • Italienska

 • Japanska

 • Koreanska

 • Norska

 • Polska

 • Portugisiska (Portugal)

 • Portugisiska (brasiliansk)

 • Ryska

 • Spanska

 • Spanska (Latin)

 • Svenska

 • Turkiska

Webex skriv bords navet stöds på följande Cisco trådlösa LAN-lösningar.

 • Cisco AireOS trådlös LAN-styrenhet och Cisco Lightweight Access Points

 • Cisco IOS trådlös LAN-styrenhet och Cisco Lightweight Access Points

 • Cisco Mobility Express och Cisco Lightweight Access Points

 • Ciscos autonoma åtkomst punkter

 • Åtkomst punkter i Cisco merakis