Först publicerad: 6 april 2021

Läs mer i meddelandet om indraget stöd i vårt tidigare meddelande från mars 2021.

I följande tabell ser du vad som fungerar gällande användares och enheters samtalstjänster efter att Call Connector-arkitekturen inte längre stöds:

Samtalstjänst för

Call Connector

Device Connector

Samtal i Webex (Unified CM)

Webex-användare (Teams)

Enheter


Det här EoL-meddelande gäller bara hybridsamtalstjänsten i Call Connector -arkitekturen. Det här meddelandet påverkar inte kunder som kör andra hybridtjänster som Device Connector-arkitekturen.

Inverkan

Webax-appanvändare – efter slutdatumet som anges ovan fungerar inte längre samtal i Webex-appen i Call Connector-arkitekturen för användare, Call Connector-lösningen slutar att vara officiellt tillgänglig och tjänsten stängs officiellt ned.

Som vi angav i det tidigare meddelandet upphörde stödet för tjänsten (EoS) den 31 mars 2021. Efter EoS kan inte kundorganisationer som skapas i Webex Control Hub konfigurera den äldre hybridsamtalstjänsten med Expressway Call Connector-arkitekturen för integrering av företagssamtal med Webex-appen.

Användarenheter – enheter i personligt läge som är knutna till användare har inte längre någon PSTN-åtkomst via Call Connector-lösningen.

Krav

Om befintliga kunder behöver funktioner för företagssamtal i Webex måste de distribuera Calling i Webex (Unified CM). Den här lösningen förser Webex-användare med mjukvarutelefonfunktioner . I den här arkitekturen registreras Webex-appen direkt i Unified CM.

När Webex registreras i Unified CM tillhandahåller lösningen funktioner för företagssamtal , till exempel ljud-/videosamtal och samtalsfunktioner som ljud av, konsultativ överföring, sammanfogning/konferenser och delning. Direktåtkomst till samtalsinställningar som vidarekoppling (CFA), unikt nåbart nummer (SNR) och visuell röstbrevlåda stöds också. Webex-appen har också ett gränssnitt till Unified CM-registrerade skrivbordstelefoner för att tillhandahålla fjärrsamtalsfunktioner i DPC-läge (Deskphone Control). Det finns en fullständig lista med de funktioner som stöds i avsnittet Samtalsfunktioner i implementeringsguiden.

Dessutom kan kundadministratörer nu konfigurera samtalsinställningar för organisationen, som att prioritera företagets arbetsnummer eller SIP-URI:er , med ett enda klick. Det här gör samtalsmiljön enklare för slutanvändarna. Vid företagssamtal mellan användare får fjärrnavändare en enhetlig samtalsavisering med meddelanden både i Webex-klienten och på IP-telefonen.

Direktregistreringen i Unified CM har följande fördelar:

  • Direktanslutning till Unified CM som ger snabbare anslutning än Call Connector-lösningen

  • Direktmedia när Webex-appar är lokala i företagsnätverket

  • Ytterligare samtalsfunktioner med en plan för att motsvara samtalsfunktionerna i Jabber

  • Återanvändning av befintliga konfigurationer för MRA (Mobile and Remote Access) och Jabber CSF (Client Services Framework) för integrering på klientsidan (jämför med integreringen på serversidan i Call Connector-arkitekturen)

Nästa steg innan datumgränsen

Webex-appanvändare – kunder som för närvarande använder en distribution med den äldre hybridsamtalstjänsten för slutanvändare måste migrera till Calling i Webex (Unified CM) så snart som möjligt innan EoL-datumet för att kunna fortsätta ringa i Webex-appen och undvika störningar i tjänsten.

Användarenheter

  • För användare med enheter konfigurerade i personligt läge och aktiverade för PSTN -åtkomst: om sådana användare inte behöver PSTN längre kan du lämna enheterna som de är och migrera.

  • Om användarna behöver PSTN-stöd måste du migrera till lösningen Webex Device Connector så snart som möjligt. Sedan kan du använda Webex Control Hub till att aktivera hybridsamtal (Device Connector) för enheter i personligt läge .

Dokumentation

Implementeringsguide för Calling i Webex (Unified CM)

Migrera en befintlig organisation till hybridsamtal för Webex-enheter

Aktivera hybridsamtal för enheter i personligt läge

Inverkan

Som vi angav i det tidigare meddelandet upphörde stödet för tjänsten (EoS) den 31 mars 2021. Efter EoS kan inte kundorganisationer som skapas i Webex Control Hub konfigurera den äldre hybridsamtalstjänsten med Expressway Call Connector-arkitekturen. Cisco Webex-enheter i delat läge eller personligt läge fungerar inte längre i Expressway Call Connector-arkitekturen. Samtal som använder den här lösningen för PSTN-åtkomst slutar att fungera.

Nästa steg innan datumgränsen

Med lösningen Webex Device Connector fortsätter dina Unified CM-samtal att fungera på Webex-enheterna. Följ nedanstående anvisningar:

Delade enheter – senast den 30 april 2021 migreras kunder som distribuerar Webex-enheter i delat läge (arbetsplatser) automatiskt från lösningen Call Connector till Webex Device Connector. I Device Connector finns en migreringsguide som hjälper dig med de här stegen. Läs mer i den medföljande dokumentationen.

Enheter i personligt läget – för användare med enheter konfigurerade i personligt läge aktiverade för samtal via lösningen Call Connector: om sådana användare inte behöver PSTN-åtkomst kan du lämna enheterna som de är och migrera.

Om användarna behöver PSTN-stöd måste du byta till lösningen Webex Device Connector så snart som möjligt. Sedan kan du använda Webex Control Hub till att aktivera samtal för enheter i personligt läge.

Dokumentation

Migrera en befintlig organisation till hybridsamtal för Webex-enheter

Aktivera hybridsamtal för enheter i personligt läge